Wist je dat je kleine vriend een aantal gezondheidsvoordelen voor jou met zich meebrengt? Zie hier een lijstje.

1. Huisdieren verminderen eenzaamheid

In 2009 ontdekten onderzoekers dat alleenstaande 60-plussers met een huisdier vier keer minder risico lopen om een depressie te ontwikkelen dan mensen die alleen wonen. Zij verklaarden dit door het feit dat een dier vaak als echte vriend beschouwd wordt. Ze maken gelukkig, geven structuur en verminderen gevoelens van eenzaamheid. Ook is de relatie met een huisdier consistent en is er geen sprake van ups-and-downs zoals bij menselijke relaties.

2. Huisdieren houden je actief

Het is niet verrassend dat een huisdier je fysiek actief houdt. Maar onderzoek heeft aangetoond dat hier nog veel grotere gezondheidsvoordelen mee gepaard gaan. Zo bleken huisdierbezitters een lager BMI te hebben dan niet-bezitters en hoefden minder vaak naar de dokter. Daarnaast werd een verband gezien met de sterkte van de relatie tussen mens en dier. Hoe hechter deze was, hoe vaker baasjes geneigd waren hun huisdier uit te laten. Ook maakten ze grotere wandelingen.

3. Huisdieren maken je socialer

In 2012 ontdekten wetenschappers dat een huisdier je spraakzamer maakt. Ook helpen ze je meer contact te hebben met anderen, doordat ze kunnen functioneren als ijsbreker. Daarnaast bleek dat huisdierbezitters eerder worden vertrouwd.

4. Huisdieren verminderen stress

Onderzoekers van de Buffalo University veronderstellen dat mensen minder sterk op stress reageren wanneer hun huisdier aanwezig is. Ook bleek uit een andere studie dat een dier je bloeddruk kan verlagen. De onderzoekers richtten zich hierbij op 48 mensen met een hoge bloeddruk en een stressvolle baan. De helft van hen kreeg gedurende zes maanden een huisdier en de anderen niet. Uiteindelijk bleek dat degenen die een huisdier bezaten fysiek minder sterk op stress reageerden dan degenen zonder dier.

5. Huisdieren helpen je beter te slapen

Recent ontdekten wetenschappers dat de aanwezigheid van je huisdier de nachtrust ten goede kan komen. Aan de studie deden 40 gezonde volwassenen mee. Zij hadden geen slaapproblemen en waren minstens vijf maanden in het bezit van een hond. Uiteindelijk bleek dat de mensen beter sliepen wanneer hun dier in de buurt was. Zij ondervonden dan een gevoel van comfort en veiligheid.

6. Huisdieren verbeteren je cardiovasculaire gezondheid

Wetenschappers van The American Heart Association ontdekten dat een huisdier gepaard gaat met een lager risico op cardiovasculaire ziekten. Ook bleek uit een ander onderzoek dat met name een kat de kans verlaagt om te overlijden als gevolg van deze ziekten. Het team concludeerde dan ook dat het niet alleen de toegenomen activiteit is die voordelig kan werken. Ook de stressverlaging en het gezelschap die een dier met zich meebrengt, spelen een rol.