Personen van middelbare leeftijd waarvan de ouders 70+ zijn geworden, leven waarschijnlijk net zo lang. Volgens onderzoekers van de University of Exeter Medical School heeft deze groep 20% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Hieronder vallen met name hoge bloeddruk, cholesterol, hartfalen en beroertes.

Waarom sommige ouderen al in hun 6o-er jaren te kampen krijgen met hart- en vaatziekten, en anderen pas na hun 80ste, is niet altijd even duidelijk. Het lijkt logisch dat ouderen die altijd bewust gezondheidsrisico’s vermijden uiteindelijk langer leven. En voor hun kinderen geldt dit waarschijnlijk ook. De onderzoekers wilden achterhalen hoe dit verband in elkaar steekt en of erfelijkheid ook een rol speelt.

Erfelijkheid speelt een rol

Meer dan 186.000 deelnemers tussen de 55-73 jaar, waarvan de ouders niet meer in leven waren, werden gevolgd. Over een periode van 8 jaar overleden er ongeveer 4700 deelnemers. Als de ouders van een deelnemer de leeftijd van 69 of ouder hadden bereikt, dan verminderde de kans op overlijden met 16%. Meer specifieker verminderde de kans op overlijden door hart- en vaatziekten met 20%.
Volgens onderzoeker Pilling hebben de genen die je van je ouders erft een invloed op de bloeddruk, het cholesterolgehalte en de mate van overgewicht. “Deze factoren zijn allemaal van invloed op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.”

Nederlanders gemiddeld ouder

De bevindingen lijken in het voordeel te vallen van personen met ouders die ook oud zijn geworden. Desondanks zeggen de onderzoekers dat ouder dan 70 worden niet per se indrukwekkend is. Bij een merendeel van de mensen is dit al het geval. Zo blijkt uit cijfers van het CBS over Nederlanders. In Nederland ligt de gemiddelde levensverwachting behoorlijk hoog en deze blijft stijgen. Mannen worden gemiddeld 79,9 jaar en vrouwen 83,8. Er zijn nu ruim 3 miljoen 65-plussers waarvan ongeveer 33% met een leeftijd van 80+.

Bron: Journal of the American College of Cardiology.