Voorafgaand aan een migraineaanval ervaren sommigen een visuele aura, waarbij vreemde vormen, blinde vlekken en lichtflitsen in het zichtveld waargenomen worden. Nou blijkt uit nieuw onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van South Carolina dat zij mogelijk een verhoogd risico hebben op een onregelmatige hartslag ofwel atriumfibrilleren. De bevindingen zijn te lezen in het medische tijdschrift Neurology.

Niet eerder is het verband tussen atriumfibrilleren en migraine met visuele aura onderzocht. “Maar mocht het inderdaad zo zijn dat er een grotere kans op atriumfibrilleren, dan is dit goed te behandelen”, aldus onderzoeker Souvik Sen.

Migraine met aura vs. zonder aura

Voor het onderzoek werden 11.939 mensen met een gemiddelde leeftijd van 60 zonder eerdere indicatie van een onregelmatige hartslag of beroerte gedurende een periode van 20 jaar gevolgd. 9405 hadden geen hoofdpijnklachten en 1516 kampten met migraine. Hiervan hadden 426 migraine met visuele aura.

Tijdens het onderzoek kwamen de wetenschappers tot het volgende:

  • 17% van de mensen zonder hoofdpijnklachten kreeg te maken met boezemfibrilleren
  • 18% van de mensen met migraine en visuele aura ontwikkelde atriumfibrilleren
  • 14% van de deelnemers met migraine zonder aura kreeg te maken met de hartritmestoornis

Nadat er werd gecorrigeerd op factoren als leeftijd, geslacht, bloeddruk en roken bleek het hoogste risico te gelden voor mensen met migraine met aura. Een percentage van 30% in vergelijking met de groep zonder hoofdpijnklachten en maar liefst 40% meer dan mensen met migraine zonder aura.

Migraine | Effecten | Mijn Gezondheidsgids

Lees ook: migraine als de pijn je boven het hoofd groeit

Beroertekans ook hoger

Gekeken naar de totale populatie heeft naar schatting 9 van de 1000 mensen met migraine met aura te kampen met boezemfibrilleren. Voor de mensen zonder auraverschijnselen is dit 7 van de 1000. Wat ook naar voren kwam was dat het aantal beroertes in de migraine met aura-groep 4 op de 1000 mensen per jaar was. In vergelijking met migraine zonder aura was dit 2 op de 1000 mensen per jaar, en 3 op de 1000 per jaar bij mensen zonder hoofdpijnklachten.

Sen: “Ons onderzoek suggereert dat een onregelmatig hartritme bij de groep met auraverschijnselen ook verband houdt met het risico op beroerte. Dat heeft te maken met het autonome zenuwstelsel dat aangedaan wordt door atriumfibrilleren.

Monitoren op atriumfibrilleren

De wetenschappers moesten overigens wel bekennen dat de cijfers mogelijk hoger zijn uitgevallen omdat de groep die minder dan een jaar te kampen had met migraine of een voorgeschiedenis had van migraine werd uitgesloten. Daarnaast konden ze beperkte informatie leveren over de werking van migrainemedicijnen die de hartslag kunnen beïnvloeden. Al met al hebben ze sterk de overtuiging dat meer onderzoek nodig is om te bepalen of mensen met migraine en visuele aura moeten worden gescreend op atriumfibrilleren.