Uit schaamte en angst voor starende blikken vertonen mensen met acne hun gezicht liever niet in het openbaar. Tenminste in veel gevallen niet zonder hun gezicht te bedekken of hun huid te maskeren met make-up. Nieuw onderzoek van Ierse wetenschappers van de Universiteit van Limerick toont aan dat de groep die het zwaarst gebukt gaat onder de vooroordelen van omstanders over hun ‘slechte’ huid, een behoorlijk lage kwaliteit van leven hebben. Vooral jonge meisjes en vrouwen.

Verband acne en kwaliteit van leven

De studiebevindingen sluiten aan op eerder onderzoek dat aantoonde dat personen met zichtbare fysieke verschillen, die negatief worden beoordeeld door de samenleving, een verminderd psychologisch en fysiek welzijn kunnen ervaren. Universitair docent Aisling O’Donnell vertelt dat het eerder niet duidelijk was dat er een direct verband is tussen de kwaliteit van leven en de perceptie van sociaal stigma rond acne.

Onderzoeksbevindingen

Voor dit onderzoek ondervroegen de wetenschappers bijna 300 mensen. Ze ontdekten dat degenen die het meest acne-gerelateerde stigma ervaarden meer psychische problemen en fysieke symptomen hadden zoals slaapstoornissen, hoofdpijn en problemen met de spijsvertering.

Vrouwen meldden meer ernstige symptomen dan mannen. En de ernst van acne had een zichtbare relatie met de kwaliteit van leven en psychische problemen. Hierover zeggen de onderzoekers dat ondanks de associatie, zij geen causaal band konden leggen.

Uiterlijke kenmerken en stigma

Wat ook naar voren kwam was dat Facebook en andere sociale media de manier waarop mensen met acne tegen de aandoening aankijken indirect versterken. “Net als veel uiterlijke kenmerken die gestigmatiseerd zijn, is acne niet goed vertegenwoordigd in de populaire cultuur, reclame of sociale media. Dit kan ertoe leiden dat mensen met acne het gevoel hebben dat ze ‘niet normaal’ zijn en daarom negatief worden bekeken door anderen”, legt arts in opleiding Jamie Davern van de Universiteit van Limerick uit.

Ondersteuning

Volgens Davern zijn de bevindingen belangrijk voor zorgverleners en iedereen die een geliefde heeft die te maken heeft met acne. Acne is namelijk niet alleen een tienerprobleem. Er zijn meerdere cijfers bekend. De onderzoekers geven aan dat de huidaandoening bijna 13% van de volwassenen van 59 jaar en ouder treft en meer dan 1 op de 10 kinderen tussen de 5 en 13 jaar. “De bredere negatieve effecten van sommige acne-patiënten zijn zeer uitdagend en vereisen gevoeligheid en ondersteuning”, besluit Davern.