Bij een diagnose prostaatkanker is direct genezende behandeling niet altijd nodig. Prostaatkanker is namelijk een langzaam groeiende soort kanker en veel patiënten ondervinden geen klachten tot het zich in een vergevorderd stadium bevindt. Urologen van een kankerinstituut in New York zeggen dat, in samenspraak met een arts, mannen vaker (zouden kunnen) kiezen voor actief volgen als behandelingsvorm. Bij actief volgen of active surveillance wordt het kankerverloop middels nauwkeurige controle-onderzoeken gemonitord.
Actief volgen is een mogelijkheid als de prostaatkanker:

  • maar in een klein deel van de prostaat zit
  • zeer langzaam groeit
  • u geen klachten heeft

Actief volgen i.p.v. directe genezende behandeling

Hoofdonderzoeker Loeb bestudeerde ca. 33.000 Zweden die allemaal in een vroeg stadium van prostaatkanker zaten. Meer dan 90% koos voor actief volgen als behandeling. Deze overweging heeft mogelijk te maken met de bijwerkingen die optreden bij directe behandeling. Dit betreft vaak urineverlies of het ondervinden van een erectiestoornis.
Ze zegt dat actief volgen mannen kan helpen om beter om te gaan met hun ziekte. “Uiteindelijk kan er weliswaar een controlemoment komen waaruit blijkt dat een genezende behandeling (operatie of bestraling) toch noodzaak is.” In Nederland geldt dit voor 1/3 van de patiënten die in eerste instantie actief wordt gevolgd. Of een tumor gegroeid is te zien aan; een lage hoeveelheid PSA in uw bloed en een lage Gleason-score.

Een recent onderzoek toonde aan dat 10 jaar na een diagnose, het risico op overlijden hetzelfde bleek bij de keuze voor genezend behandelen of actief volgen.

Prognose van prostaatkanker in Nederland

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen ouder dan 45 jaar. Van alle mannen die in 2015 kanker kregen, had 19% prostaatkanker. Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker tot 2030 naar verwachting verder stijgen met 49%. De overleving van patiënten met prostaatkanker is de laatste jaren sterk verbeterd. In de afgelopen 25 jaar is de relatieve vijfjaarsoverleving gestegen van 64% naar 88%.

Meer acceptatie voor actief volgen

De resultaten uit dit onderzoek leveren meer bewijs dat actief volgen meer als standaard behandeling ingezet kan worden. Het gaat hierbij wel om mannen in een vroeg stadium van prostaatkanker en mannen waarbij de kanker een laag risico vormt voor uitzaaiingen.
Volgens Loeb lopen ze in Zweden voorop omdat actief volgen meer geaccepteerd is als behandelingsvorm. “Als de acceptatie groter wordt bij meer patiënten en in sommige gevallen bij instellingen die patiënten behandelen, dan zal het percentage van deze behandelingsvorm ook stijgen in andere landen.”

Bron: JAMA Oncology