Uit onderzoek naar 3.700 personen van 60+ blijkt dat ouderen die regelmatig tot veel bewegen minder risico op dementie lopen. Vooral 75-plussers lijken het meeste baat te hebben bij beweging.

Beetje beweging voldoende

Volgens de onderzoekers wijzen de resultaten erop dat een beetje beweging op regelmatige basis voldoende is. Ze deelden namelijk de deelnemers in 5 categorieën (geen – veel beweging), en de ouderen die helemaal geen beweging kregen hadden 50% meer kans op dementie.
Voorbeelden van voldoende beweging zijn; wandelen, fietsen of tuinieren. Het is volgens de onderzoekers niet nodig om hele intensieve bewegingsactiviteiten te ondernemen.

Meer hersenmassa

Naarmate je ouder wordt krimpen de hersenen. Om te zien of er een direct verband was tussen beweging en hersenmassa, analyseerden de wetenschappers ook hersenscans van circa 2.000 deelnemers. Ze zagen dat bij ouderen die vaker bewogen, de totale hersenmassa groter was.

Waarom kan beweging goed zijn?

Lichamelijk bewegen is van belang voor de hersenen. Bewegen zorgt namelijk voor een verhoogde bloedsdoorstroming. Hierdoor worden nieuwe hersencellen aangemaakt (neurogenese) en de groei van het aantal verbindingen tussen hersencellen wordt gestimuleerd. Bewegen bevordert ook de mogelijkheid dat hersendelen functies van andere delen van de hersenen overnemen (plasticiteit).

Beweging stimuleert ook de aanmaak van een neurotrofine stof genaamd BNDF (Brain-Derived Neurotrophic Factor). Deze stof voorkomt én herstelt de beschadiging van neuronen. BDNF is betrokken in het kortetermijn- en het langetermijngeheugen.

Wereld Alzheimer dag 2016

Nederland telt momenteel ruim 270.000 mensen met dementie. De meest voorkomende vormen zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. Om bewustwording te creëren voor dementie vindt er o.a. jaarlijks Wereld Alzheimer dag plaats. Woensdag 21 september vindt deze dag dit jaar plaats, en in het kader hiervan organiseren verschillende gemeenten en instanties een ‘week van dementie’. Tijdens deze week zijn er onder andere activiteiten gericht op beweging van ouderen.

Bron: Journals of Gerontology: Medical Sciences