Eerdere theorieën over alzheimerrisico in relatie tot opleiding lijken steeds aannemelijker. Wetenschappers van de gerenommeerde Cambridge University concluderen namelijk dat langer doorstuderen het risico op Alzheimer verlaagt.

‘Cognitieve reserves’

Ze berekenden dat het risico op latere leeftijd met 11 procent daalt voor elk jaar dat er langer wordt doorgestudeerd. Wanneer er wordt gestart met de opleiding lijkt geen rol te spelen. Volgens hen bouw je door blijvend leren ‘cognitieve reserves’ op die helpen dementie tegen te gaan. Met cognitieve reserves bedoelen ze hersennetwerken die betrokken zijn bij geheugenprocessen (onder meer opslaan en verwerken van informatie).

In de wetenschappelijke publicatie schrijven ze: “Mensen die langer doorstuderen, zoals het geval is bij hoger opgeleiden of hoog-intelligenten zouden hun geheugenprocessen efficiënter gebruiken dankzij hogere cognitieve reserves. Hierdoor zijn ze beter bestand tegen de eerste symptomen van Alzheimer.”
Deze resultaten helpen specialisten in de zoektocht naar een effectieve behandeling. Nog altijd is het aantal mensen met dementie namelijk stijgende.

Langer doorstuderen, lager risico

In eerdere onderzoeken is het verband tussen opleiding en alzheimerrisico al onder de loep genomen. Hieruit kwamen gemengde resultaten. Zo kon er in een onderzoek geen verband worden ontdekt. En een ander liet zien dat lager opgeleiden een hoger risico lopen.

Nu zijn de gegevens van ruim 54.000 personen bekeken en is er sterk bewijs dat opleiding wel degelijk een verschil maakt. De wetenschappers keken naar 236 genetische variaties in het DNA en enkele andere omgevingsfactoren zoals roken en alcoholgebruik. Nadat ze de laatstgenoemde factoren wisten uit te sluiten, bleek opleiding inderdaad een factor voor alzheimerrisico. Hoe langer iemand heeft doorgestudeerd, hoe lager het risico.

Sterk verband

Volgens onderzoeker Hugh Markus is het lastig vast te stellen welke risicofactoren sterker gerelateerd zijn aan Alzheimer. “In dit onderzoek hebben we het DNA van afzonderlijke personen afgezet tegen de verschillende factoren. Hierdoor konden we achterhalen welke genen sterker in relatie stonden tot de dementievorm.
De sterkste associatie was te vinden in genetische variaties die gekoppeld zijn aan hogere opleiding. Onderzoeker Susanna Larsson: “Voor ons vormt dit resultaat meer bewijs dat er daadwerkelijk een sterk verband bestaat tussen opleiding en verlaagd alzheimerrisico.”