Het hebben van werk is meer dan alleen een salaris verdienen. Werken geeft structuur, het zorgt voor contacten en geeft een gevoel van eigenwaarde. Dat geldt zeker ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor hen is de afstand tot de arbeidsmarkt groter en zij hebben hulp nodig bij het vinden van aangepast werk. Belangrijk is dat niet alleen mensen met een arbeidsbeperking worden geholpen, maar ook de ondernemer. “Het is vaak geen onwil van ondernemers om een aangepaste plek te bieden, maar niet weten hoe ze het moeten aanpakken”, weet Desirée Curfs, directeur van het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS.

Waarom is het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking werken?

“Werk biedt structuur en dat is juist voor een kwetsbare doelgroep belangrijk omdat hun wereld al zo klein is. Ze maken minder deel uit van reguliere sociale netwerken als sportclubs of verenigingen. Belangrijk is ook dat je door werk je verhaal kwijt kunt aan collega’s, maar ook dat je trots bent op wat je doet. Het levert een vriendennetwerk op en dit allemaal naast dat inkomen dat hun zelfredzaamheid vergroot. Het niet hebben van werk, brengt mensen altijd in de problemen.”

Hoe worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in hun kracht gezet?

“Er zijn trajecten waarin mensen worden begeleid naar passend werk. In het sociaal akkoord is afgesproken dat we gaan zorgen dat er 125.000 werkplekken komen en voor de groep die heel intensieve begeleiding nodig heeft, worden beschutte werkplekken gecreëerd in werkbedrijven. Alle gemeentes hebben die opdracht en kijken nu hoe ze dat kunnen regelen. Participatiebedrijven hebben met de toeleverende scholen (speciaal onderwijs en praktijkonderwijs) contact en kiezen voor een sluitende aanpak. Leerlingen die vanwege hun arbeidsbeperking moeite hebben om aan betaald werk te komen, kunnen in een werksituatie binnen de sociale werkbedrijven beoordeeld worden, zodat duidelijk wordt welke werkzaamheden bij ze passen.”

Waarom hebben ondernemers soms koudwatervrees?

“Ondernemers zeggen bijna nooit: ‘ik wil geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar wel: hoe doe ik dat?’ Stroomopwaarts heeft instrumenten in huis om ondernemers te ondersteunen, zoals deskundigen die de arbeidspotentie kunnen meten. Ook is het goed om middels jobcoaching ondernemers te helpen bij het bieden van passende begeleiding. Er zijn bovendien praktische instrumenten om risico’s weg te nemen zoals een no-riskpolis, of een detacheringconstructie voor een ondernemer die het te risicovol vindt om de werknemer in zijn reguliere formatie op te nemen. Belangrijk is dat iemand een passende plek krijgt en dat belemmeringen die er kunnen zijn, worden weggenomen. Een andere optie is dat ondernemers werkzaamheden als bijvoorbeeld inpakwerk aan bijvoorbeeld een werkbedrijf uitbesteden, in plaats van dit in het buitenland uit te besteden. Zo houden we de werkgelegenheid in elk geval toegankelijk voor ons meest kwetsbare inwoners in ons land.”

Is het project geslaagd?

“Jazeker. We willen voorkomen dat er geen perspectief is. Het is voor de ontwikkeling verschrikkelijk als iemand die geen reguliere baan kan krijgen thuis bij zijn ouders op de bank gaat zitten. Zeker die kwetsbare doelgroep moet juist onderdeel uitmaken van een sterk sociaal netwerk. Zo kunnen we snel acteren als we zien dat iemand even extra hulp nodig heeft.”