Atopisch eczeem raakt ongeveer 400.000 Nederlanders. Vooralsnog bestaat onduidelijkheid over het precieze effect van de aandoening in de verschillende levensfases. Maar hierin lijkt verandering te kunnen komen, nadat Britse en Nederlandse wetenschappers 5 subtypen hebben vastgesteld bij kinderen.

Nieuwe subgroep eczeempatiënten

Onderzoeker Sara Brown (University of Dundee): “Wederom is de diversiteit van deze huidziekte bewezen, met meer aanwijzingen over het verloop bij verschillende groepen. Daarbij is er een nieuwe groep ontdekt, waarbij het eczeem zich ontwikkelt rond de leeftijd van 6 jaar. Dit subtype wordt vaak geassocieerd met astma.”

Brown geeft aan dat de studie ook laat zien hoe genetische risicofactoren bij sommigen bijdragen aan een langdurig en uitermate gecompliceerd ziekteverloop. Voor deze groep patiënten is het van belang dat zij een gepersonaliseerd behandelplan krijgen om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Britse en Nederlandse kinderen

In totaal bestudeerden de onderzoekers ruim 13.000 kinderen vanaf de geboorte tot een jaar of 16. Brown: “De overeenkomende ziektepatronen van de Britse en Nederlandse kinderen zetten de resultaten extra kracht bij.”

Van de onderzochten kreeg circa 40 procent astma op een punt in hun leven. Door middel van een statistische analyse wisten de onderzoekers een onderscheid te maken tussen eczeem dat zich aandient vlak na geboorte en op latere leeftijd, waarvan laatstgenoemde vaker een problematisch verloop heeft. Vervolgens werden 5 subtypen onderscheiden.

5 subtypen

De vijf subtypen worden gecategoriseerd als eczeem dat zich aandient:

  • in de eerste maanden na de geboorte en niet verdwijnt
  • in de eerste maanden na de geboorte en tot de laat in de jeugd aanhoudt
  • in de eerste maanden na de geboorte en verdwijnt in de vroege kinderjaren
  • vanaf een jaar of 6 en later in de jeugd verdwijnt
  • vanaf een jaar of 11 en daarna verdwijnt

Bij ongeveer een derde van de kinderen begint de aandoening vlak na geboorte en houdt het stand tot een jaar of 5. Het merendeel van de patiënten behoort tot deze groep. Eerder deden Utrechtse onderzoekers een vaststelling die eveneens meer opheldering geeft over de aandoening. Zij wisten op basis van biomarkeronderzoek in patiënten met eczeem 4 verschillende typen patiënten te identificeren. Lees hierover meer in:

Atopisch eczeem

Hoe de huidziekte precies ontstaat is onbekend. Het is genetisch bepaald en kan zoals gezegd snel na de geboorte tot uiting komen. Verondersteld wordt dat het ontstaat, verergert dan wel in stand wordt gehouden door een samenspel van diverse factoren, waaronder een verminderd afweersysteem en allergene prikkels. Atopisch eczeem vormt een onderdeel van het zogeheten atopisch syndroom. Hieronder vallen eveneens de aandoeningen astma, hooikoorts en voedselallergie. Patiënten hebben vaak een of meerdere familieleden met een of meerdere van deze ziektebeelden.