Posts van Advertorial

Samenwerken aan een betere zorgkwaliteit

Er zijn weinig sectoren waar kwaliteit zo belangrijk is als in de gezondheidszorg, een branche waarin dagelijks levens op het spel staan. Wim Glorie (directeur) en Marloes Anderiesen (certificatiemanager) van het Keurmerkinstituut vertellen hoe zij deze sector ondersteunen om de kwaliteit te waarborgen. Wat maakt een keurmerk of certificaat voor zorginstellingen zo belangrijk? Glorie: “Een keurmerk of certificaat geeft aan dat een instelling een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem heeft en dat

Au-pairzorg heeft de toekomst!

Uw ZorgCompaan is een organisatie die gespecialiseerd is in het bieden van met name au-pairzorg. Met het concept au-pairzorg wordt ingespeeld op het regeringsbeleid om (kwetsbare) ouderen en chronisch zieke mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een vader of moeder met dementie of de ziekte van Parkinson. Au-pairzorg kan in veel gevallen een alternatief bieden voor mensen die niet naar het

Met persoonlijke aandacht zorgen voor een passend interieur

Bij het zoeken naar een nieuwe woonvorm begint het bij een prettige fysieke omgeving. Alle woonzorglocaties van Domus Magnus, of het nu om een oude stadsvilla of een monumentaal landgoed gaat, staan op unieke plekken door heel Nederland. De omgeving is vertrouwd en kleinschalig en dit wordt doorvertaald naar het interieur. Om de omgeving optimaal aan te laten sluiten, luisteren wij naar de wensen en behoeften van de bewoners. Vanuit

Betere zorg door slapen op een slim matras

Een intelligent Internet of Things-matras dat waakt over de levenskwaliteit van cliënten en het welzijn verhoogt van zorgprofessionals? Sinds kort is dit geen toekomstmuziek meer maar onderdeel van de dagelijkse praktijk van vooruitstrevende zorginstellingen. In een bijzonder driegesprek vertellen partners Wilfried Grimberg (directeur van matrassenfabrikant Connect Foam Care), Jochem Ooijevaar (adviseur zorgvernieuwing bij Zorgspectrum) en Peter de Lange (managing director van IoT-zorgplatform digitalAngel) vanuit hun eigen expertise over het belang

Praktische oplossing voor handhygiëne en infectiepreventie in de zorg

Het belang van goede handhygiëne en infectiepreventie wordt in zorginstellingen en ziekenhuizen nog altijd onderschat. Recent constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat ongeveer een op de drie ziekenhuizen de hygiëne niet op orde heeft. Op de vraag welke maatregelen er in de zorgsector genomen kunnen worden, heeft Jannes Voss, general manager bij Elpress, mogelijk een antwoord. Voss is ervan overtuigd dat er hulpmiddelen zijn die de gevaren van

Een zeldzame ziekte, je zult het maar hebben!

In Nederland zijn er ongeveer 1.000.000 mensen met een zeldzame ziekte. Wanneer een ziekte bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt wordt deze zeldzaam genoemd. Er zijn in totaal wel zo’n 7000 verschillende zeldzame ziekten. Patiëntenverenigingen voor deze ziekten zijn erg belangrijk om lotgenoten te ontmoeten, kennis te bieden en ervaring uit te wisselen. Maar het voortbestaan van deze verenigingen is niet altijd even makkelijk. Een voorbeeld van

‘Het gaat om het welzijn van onze bewoners’

Huis ter Leede is een protestantschristelijke woon-/zorgorganisatie in Leerdam. Men kan hier terecht voor verpleeghuiszorg met en zonder behandeling en dagopvang. In de regio biedt Huis ter Leede begeleiding, thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning, alarmering en maaltijdvoorziening. Op de eerste drie etages van het gebouw in Leerdam is De Kajuit gevestigd met zes huiskamers. In elke huiskamer wonen 8 mensen met dementie. Directeur/bestuurder Kees Schetters vertelt over de kwaliteitsslag die Huis ter

Ook mensen met EMB kunnen zich ontwikkelen

Om mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) de beste zorg te kunnen bieden, is niet alleen zorg maar ook ontwikkeling noodzakelijk. Dit vraagt veel kennis, maar ook veel tijd. Momenteel schieten de tarieven om deze tijdsintensieve zorg te kunnen bieden helaas tekort, aldus gedragswetenschappers Suzanne Jansen en Petra Poppes van ‘s Heeren Loo. Waarom is een focus op ontwikkeling belangrijk? Poppes: “Ontplooiing en eigen regie zijn basisbehoeften van ieder mens,

Voor hoogspecialistische ggz naar Altrecht

De meeste patiënten met psychische problemen kunnen goed behandeld worden door de huisarts, in de basisggz (geestelijke gezondheidszorg) of de specialistische ggz. Een klein deel van de patiënten heeft echter uiterst gespecialseerde zorg nodig. Dit kan zijn omdat andere behandelingen onvoldoende resultaat geven, of omdat er sprake is van een zeldzame stoornis of een combinatie van problematiek. Deze patiënten kunnen bij Altrecht terecht, die topklinische ggz-afdelingen heeft op het gebied

De kwaliteit van leven bij PTSS echt verbeteren

Een grote groep mensen wordt dagelijks geconfronteerd met intense gevoelens van angst als gevolg van een traumatische ervaring. Wanneer deze klachten niet vanzelf verdwijnen, spreekt men van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Voor mensen met een ernstige PTSS is een specialistische behandeling noodzakelijk. Elisa van Ee, klinisch psycholoog, psychotherapeut en onderzoeker bij het Psychotraumacentrum Zuid Nederland, legt uit. Wat is de oorzaak van een psychotrauma en hoe uit zich dit? “Een