Posts van Advertorial

Het overbruggen van de ‘orgasmekloof’

Vroegtijdige zaadlozing, is dat een medisch probleem? Voor een beperkte groep zeker. Voor een grote groep mannen geldt echter dat er geen sprake is van vroegtijdige ejaculatie maar simpelweg van een ‘orgasmekloof’: een natuurlijk verschil tussen man en vrouw. Om die te overbruggen worden via het internet duizenden producten verkocht. Maar: wat werkt nu echt? Een oplossing lijkt te komen van het Amerikaanse bedrijf “Promescent”, dat een product heeft gelanceerd

Kankerpatiënt gebaat bij samenspel formele en informele zorg

De diagnose kanker komt vaak als een donderslag bij heldere hemel. De confrontatie met een levensbedreigende ziekte maakt heftige emoties los en kan het dagelijks leven volledig ontregelen. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor diens naasten. De steun van familie en vrienden is onmisbaar om de zware medische behandeling en de onzekere periode daarna door te komen. In deze turbulentie kunnen mensen dichter naar elkaar toe groeien, maar

Kanker gaat voorbij de ziekenhuisdeuren

Bij kanker gaat de aandacht eerst en vooral uit naar de medische behandeling. Naast de lichamelijke impact heeft kanker echter ook grote sociale en emotionele gevolgen, waar in ziekenhuizen nog wel eens aan wordt voorbijgegaan. De meerderheid van kankerpatiënten krijgt op enig moment te maken met emoties als angst en depressie en heeft last van (ernstige) vermoeidheid. De ziekte raakt ook de naasten van patiënten. Bestaande routines en gewoontes worden

Digitalisering verbetert behandeling bij leverkanker

Het vakgebied van de interventie-radiologie is enorm in ontwikkeling. Rutger Bruijnen is radioloog bij het UMC Utrecht waar door hedendaagse techniek en software, behandelingen veiliger en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd. “Voor patiënten met leverkanker hebben we een nieuwe behandeling in Nederland geïntroduceerd, waarbij de OncoSuite van Philips ons enorme voordelen biedt.” Wat houdt interventieradiologie in? “Een interventieradioloog houdt zich niet alleen maar bezig met diagnostiek zoals het beoordelen van scans,

Protheselingerie kan ook sexy zijn

De diagnose borstkanker zet je leven in een ongekende stroomversnelling. De vragen buitelen over elkaar heen. Wat is mijn levensverwachting? Wanneer word ik opgenomen? Hoe kom ik uit de operatie? Wat moet er daarna allemaal gebeuren? Lingerie is voor de meeste vrouwen op dat moment de minste zorg, maar de behandelend arts vraagt je meestal van tevoren om een goede sport-bh met voorsluiting te kopen. En die blijkt dan zo

IORT: gerichte bestraling van borstkanker in één dag

In 2010 is HMC (Haaglanden Medisch Centrum) als eerste ziekenhuis in Nederland begonnen met een nieuwe bestralingsmethode voor borstkanker: de Intra Operatieve RadioTherapie (IORT), waarbij tijdens de borstoperatie de plek waar de tumor zat bestraald wordt. “Het voordeel van IORT is niet alleen dat het gezonde weefsel geen schade oploopt, maar ook dat de patiënt in één keer klaar is met de behandeling”, leggen radiotherapeut-oncoloog Peter Koper en chirurg-oncoloog Onno

Slecht zien door fout in brein vraagt expertise

Bij een kleine groep kinderen en jongeren functioneren de ogen uitstekend maar gaat er toch iets mis in de waarneming. Dat wordt meestal veroorzaakt door een foutje in het brein; er is dan sprake van een cerebrale visuele stoornis (CVI). Visio, een landelijke expertiseorganisatie voor blinde en slechtziende mensen, stimuleert onderzoek naar CVI en biedt behandeling aan kinderen die hiermee kampen. Directeur Paul Verburg en gz-psycholoog in opleiding Irene Vogel

Diagnostiek op het scherpst van de snede

Rapportages pro Justitia, regelmatig worden ze aangehaald in kranten-artikelen of op televisie met betrekking tot bekende strafzaken. Ze worden opgesteld omdat niet alleen van belang is te bewijzen dat iemand een delict gepleegd heeft, maar ook om te weten te komen waarom. Voor een rechter is inzicht in de persoon van de verdachte onmisbaar om tot een weloverwogen oordeel te komen en een strafmaat te kunnen bepalen. Rapporteren in strafrechtelijke

Ambulantiseren forensische psychiatrie

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) biedt behandel- en reclasserings-programma’s voor volwassenen met problemen op psychiatrisch-, verslavings-en forensisch gebied. Jeroen Lambriks, directeur bedrijfsvoering en Rogier van Bemmelen, psychiater en manager behandelzaken FAZ bij Inforsa, vertellen over hun aanpak. Waarom is ambulantiseren van de forensische psychiatrie belangrijk? Lambriks: “Ook in de forensische zorg worden poliklinische en outreachende behandelingen opgebouwd en klinische behandelingen afgebouwd. We willen outreachend behandelen, dat wil zeggen zoveel mogelijk

Stichting Anton Constandse, uniek in herstel

De Stichting Anton Constandse heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt aan het professionaliseren van herstelondersteuning. Met de Hogeschool Leiden is een post-hbo-opleiding op het gebied van herstelondersteuning opgezet, genaamd ‘Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner’. Daarnaast is de organisatiestructuur totaal veranderd. Eigen regie voor cliënten betekent ook eigen regie voor professionals, een omslag in denken en doen. Cliënten krijgen ondersteuning ‘op maat’ en de resultaten zijn veelbelovend. Bestuurder Lidy Zaat en sociaal psychiatrisch