Posts van redactie

Dalende trend vleesconsumptie zet niet door

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren (op basis van karkasgewicht) per hoofd van de bevolking in Nederland bedraagt in 2016 bijna 77 kg. Dat is vrijwel gelijk aan het verbruik in het jaar daarvoor. Iets minder dan de helft van het verbruik in 2016 – zo’n 36 kg – bestaat uit varkensvlees. Vleesconsumptie in Nederland Pluimveevlees maakt bijna een derde uit van de vleesconsumptie in Nederland en rundvlees een

Veilige communicatie in de zorg

Om in de zorg verder te digitaliseren, is er behoefte aan betrouwbare gegevens en een veilige manier van communiceren met de patiënt. Dit begint bij een betrouwbaar inlogproces. Dit jaar zijn een aantal zorgorganisaties gestart met een nieuw systeem voor inloggen, registreren en verbinden op een hoger betrouwbaarheidsniveau. Sjef van de Leur, arts klinische chemie bij Isala, een van de betrokken instellingen, vertelt. Waarom is een verbeterde digitale communicatie bij

Hoofdomvang in relatie tot verstandelijke beperking

Onderzoekers van het Radboudumc en collega’s in Maastricht, Rotterdam, Groningen en Durham (VS) hebben gevonden dat de hersenomvang mede wordt bepaald door een grote groep samenwerkende genen die bekend staat als de mTOR signaalroute. Mutaties in die groep genen kunnen onder meer leiden tot een opvallend groot hoofd en verstandelijke beperkingen, schrijven ze in Nature Communications. De signaalroute is met medicijnen te beïnvloeden, waardoor de vraag ontstaat of het mogelijk

Slokje alcohol verbetert vaardigheid tweede taal

Het vermogen van tweetalige sprekers om een tweede taal te spreken wordt beter na het gebruiken van een lage dosis alcohol. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology. In het onderzoek is samengewerkt door onderzoekers van de Universiteit Maastricht en twee Britse universiteiten. Verhogende werking op zelfinschatting Het is voldoende bewezen dat cognitieve en motorische functies verslechteren door alcohol. ‘Executieve functies’ zoals het vermogen te onthouden,

Hoe belangrijk is gender in de gezondheidszorg?

In onze samenleving is er steeds meer aandacht voor het belang van genderneutraliteit. Een aandachtspunt waarin de zorg toch net even anders mee om moet worden gegaan. Daar is het juist enorm belangrijk dat er een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Gender Agreement Enkele sleutelfiguren in de zorg tekenden 5 oktober jl. de ‘gender agreement’ tijdens het congres Gender & Gezondheid, waarin zij verklaren dat ze zich

Slaapkwaliteit verbetert door blootstelling aan zonlicht

Het licht waar mensen gedurende de dag aan worden blootgesteld, beïnvloedt niet alleen wanneer ze gaan slapen, maar ook de slaapkwaliteit. Dit is de uitkomst van een uitgebreid onderzoek door chronobiologie-wetenschappers van het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES) van de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten laten zien dat blootstelling aan zonlicht zorgt voor een diepere ononderbroken slaap in de volgende nacht. Daarnaast geldt dat hoe vroeger mensen in de

Ontwikkelen kinderen zich beter in kritische periodes?

Tijdens de kindertijd kunnen veel vaardigheden en functies alleen in zogenaamde kritische periodes geleerd worden. Er wordt verondersteld dat het openen en sluiten van deze kritische periodes gebeurt in de hersenschors, de buitenste schil van de hersenen. Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben echter ontdekt dat een structuur diep in het brein een cruciale rol speelt bij de regulatie van deze kritische periodes. Deze ontdekking, gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke

Stijging ziekenhuisfusies leidt tot lagere patiënttevredenheid

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H Consulting & Interim. Uit de analyse blijkt verder dat gespecialiseerde instellingen over het algemeen beter presteren dan

Er valt te kiezen bij borstreconstructie

Wanneer een vrouw borstkanker heeft, betekent dit veelal dat de borst(en) deels of geheel verwijderd moeten worden. In deze gevallen kan gekozen worden voor borstreconstructie, waarbij deze operatie direct of later uitgevoerd kan worden, en waarbij lichaamseigen en/of lichaamsvreemd materiaal gebruikt kan worden. Tegenwoordig zijn er vele opties wat betreft borstreconstructie. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. Hoog tijd voor een overzicht dus. Voorheen, wanneer iemand borstkanker had, werd

Elk kind heeft behoefte aan een veilig (t)huis

Sommige kinderen kunnen – tijdelijk of permanent – niet bij hun ouders wonen vanwege opvoedproblemen of omdat het thuis te onveilig is. Voor deze kinderen kan plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis een oplossing zijn. Met de komst van de nieuwe Jeugdwet is er binnen de jeugdzorg veel veranderd en dat leidt soms tot problemen in de uitvoering. Gemeenten hebben in de Jeugdwet de opdracht gekregen om kinderen die echt