Posts van redactie

Van geneeskunde naar geneeskunst

Technisch gezien moet de kwaliteit van geleverde zorg in orde zijn. Maar hoe de patiënt dat beleeft is misschien nog wel belangrijker. De verbetering van de kwaliteit van zorg kent verschillende aspecten. Uiteraard moet de technische handeling, die voor de zorg wordt uitgevoerd, kloppen. Maar ook van belang is hoe de patiënt die behandeling beleeft. Prof. dr. Hans Kerkkamp is lid van de Raad van Bestuur van het Atrium Ziekenhuis

Zorg om overheveling

De overheveling van geneesmiddelen van het reguliere circuit naar verstrekking door ziekenhuizen heeft de nodige impact. Bezuinigingen in de zorg zijn tot beleid gemaakt. De kosten van dure geneesmiddelen, zoals TNF-blokkers tegen onder meer reuma, psoriasis, colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn, worden sinds 1 januari 2012 niet meer door het reguliere GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) vergoed. Waar patiënten met deze ziekten hun medicatie voorheen meestal via de apotheek ontvingen, is

Kwaliteit in de zorg: een bijdrage van Edith Schippers

Dit is een onafhankelijke bijdrage van Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg moet hoog zijn en blijven. Daar is iedereen het over eens. Maar wat is dat dan, die kwaliteit? We denken natuurlijk allereerst aan de technische kant van zorg: genezen en verbetering van de kwaliteit van leven. Maar er hoort meer bij: brede openingstijden bij de huisarts bijvoorbeeld, voor de deur

IORT bij borstkanker biedt hoop voor de toekomst

Multidisciplinair handelen bij de behandeling van borstkanker wordt meer en meer gemeengoed. IORT staat voor Intra Operatieve Radiotherapie: tijdens de sparende behandeling van borstkanker wordt een eenmalige hoge dosis straling gegeven. IORT in de praktijk Oncologisch chirurg Joost van der Sijp legt uit: “We doen IORT vanaf 2010. Momenteel gebeurt dit in onderzoeksverband met een selectie van patiënten waarvan wij vinden dat het veilig genoeg is om het bij deze

Hyperthermie als effectieve behandelmethode

Het verwarmen van de kankercellen, in combinatie met bestraling verhoogt de kans op succes. Hyperthermie (HT) is een effectieve behandeling voor kanker die wordt ingezet als een tumor minder gevoelig is voor behandeling met radiotherapie (RT) of chemotherapie (ChT). Door een tumor eerst te bestralen en daarna gedurende 60-90 minuten tot 43°C te verwarmen lukt het vaker om lokale tumorcontrole te bereiken. Het verwarmen van een tumor zorgt voor verhoogde

Patiëntenverhaal thuiszorg

Deana is erg blij met de thuiszorg die zij ontvangt. Toch probeert ze nog zoveel mogelijk zelf te doen in het huishouden. Wat houdt Deana’s thuiszorg in? Op de vraag wat Deana precies mankeert, antwoordt zij: “Je kunt beter vragen wat ik níet heb. Ik heb onder meer twee vormen van reuma en ben geboren met een afwijking aan mijn voeten. Door mijn slechte mobiliteit ben ik te dik geworden.

Chronische vermoeidheid is een serieus probleem

Iedereen voelt zich wel eens moe. Meestal is dat na een paar nachten goed slapen weer over. Anders is het wanneer de vermoeidheid lang aanhoudt. In Nederland spreekt men na drie maanden van chronische vermoeidheid. Hoewel deze vermoeidheid door iedereen op dezelfde manier wordt ervaren, kunnen de oorzaken heel divers zijn. De vermoeidheid kan op zichzelf staan, maar kan ook een bijverschijnsel zijn van een ziekte zoals kanker of Parkinson.

Homeopathie onder vuur

Veel Nederlanders gebruiken homeopathische geneesmiddelen of bezoeken een homeopathisch arts of therapeut. Tegelijkertijd is homeopathie niet onomstreden en krijgt het door de overheid beperkingen opgelegd. Hoe valt dit te rijmen? Homeopathische versus reguliere geneesmiddelen Het belangrijkste probleem is dat de werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen niet aangetoond kan worden volgens de methoden waarmee de werkzaamheid van reguliere geneesmiddelen aangetoond worden. Gevolg is dat sinds 2012 de werkzaamheid van homeopathische zelfzorgmiddelen niet

De keuze voor een particulier verzorgingshuis

Haar moeder woonde lang zelfstandig in een eigen appartement, maar toen na enige tijd kwakkelen de diagnose Alzheimer werd gesteld, viel voor dochter Marlies van Esberg het kwartje. Omdat thuiszorg niet meer afdoende was en Marlies en haar zus te ver weg wonen, werd opname in een verzorgingshuis onvermijdelijk. Tijdens de oriëntatie op een passende woonomgeving kwamen de kinderen op het spoor van een particulier verzorgingshuis. “Je bent aanvankelijk tamelijk

De behandeling van psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten kunnen iemands leven enorm ontregelen. Mensen hebben zeer reële pijn- of uitvalsklachten, maar zowel de huisarts als de specialist kunnen geen lichamelijke (somatische) oorzaak vinden. Omdat de klachten zo reëel en levensecht zijn, is het voor patiënten moeilijk te accepteren dat ook psychische factoren een rol zouden kunnen spelen. Voor huisartsen is het erg lastig dit bespreekbaar te maken. Patiënten hebben vaak het gevoel dat hun lichamelijke klachten