Posts van redactie

Verschuiving GGZ richting huisarts

De GGZ gaat fundamenteel veranderen: patiënten worden daardoor sneller, dichterbij en korter, in vertrouwde omgeving behandeld.  Rotterdam-Zuid is een stadsdeel met veel verschillende nationaliteiten en relatief veel mensen die laag zijn opgeleid. Net als elders in het land wonen hier mensen met psychische klachten. Dr. Timmers, huisarts ter plekke, onderkent de extra problemen die dat op dit vlak met zich meebrengt. “Veel mensen die we voorheen verwezen, kwamen nooit aan

De stapsgewijze behandeling van hooikoorts

Hooikoorts is de populaire naam voor wat in medische kringen allergische rhinitis heet. “Eigenlijk is hooikoorts een heel mooie omschrijving van het ziektebeeld”, vindt dermatoloog Thomas Rustemeyer van het VUmc. De behandeling van hooikoorts vraagt om een specifieke aanpak. Verschil met de virale infectie “Bij hooikoorts gaat het om koorts en griepachtige verschijnselen die klassiek door blootstelling aan pollen in het gras ontstaan. Het klinische beeld lijkt erg op een

”Alles is goed op elkaar afgestemd”

Verschillende medicijnen voor verschillende kwalen verdragen elkaar niet altijd goed. Hoe bereik je een optimale afstemming? [two_third]Eigenlijk was Mies Bakker (70) uit Badhoevedorp altijd kerngezond. Maar na een flinke whiplash staken allerlei kwalen ineens de kop op. Psoriasis, astma, diabetes, hartproblemen. “Ik weet niet of het door die whiplash komt, maar daarna is het in ieder geval wel gestart”, vertelt Mies. “Maar ja, het overkomt je en je moet door.”

Vinger aan de pols voor PAH-patiënten

De distributie van geneesmiddelen voor PAH-patiënten stond ter discussie. Voorzichtigheid is geboden.  Patiënten met Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) bevinden zich momenteel in een benarde positie. Dit jaar verschenen geneesmiddelen voor deze patiënten op een lijst van de overheid, waarmee werd aangegeven dat de medicijnen zou worden ‘overgeheveld’. Dat zou betekenen dat ze niet door het reguliere GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) zouden worden vergoed, maar dat het ziekenhuis volledig verantwoordelijk zou worden voor

Het veranderende zorglandschap

Sinds 1 januari van dit jaar zijn er veranderingen in de zorg. Zo gaat het eigen risico omhoog naar 350 euro.  Wie in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid beslist wat er in het basispakket zit. Basispakket De veranderingen in het basispakket in 2013 zijn onder

Patiëntenverhaal darmkanker

Jolien Pon had niet in de gaten dat ze in feite ernstig ziek was. Maar al gauw kwam ze in een andere wereld terecht. “Er was eigenlijk helemaal niets met mij aan de hand”, blikt Jolien terug. “Dat is het erge van darmkanker, je hebt het niet direct in de gaten. Ik was bij de huisarts voor een jaarlijkse controle en noemde op dat ik een raar gevoel, links in

Bewust gekozen voor de robot

Prostaatkanker is gevreesd. En niet alleen omdat het een levensbedreigende ziekte is. Bijna één op de tien Nederlandse mannen krijgt prostaatkanker en daarmee is deze kankervorm het meest voorkomend onder mannen. Behalve dat prostaatkanker zélf een zeer ernstige aandoening is, vrezen mannen ook voor de operatie van de prostaat. Vlakbij lopen namelijk zenuwbanen en als die, soms onvermijdelijk, beschadigd worden kan dat leiden tot incontinentie en impotentie. Albert Kamperman was

Longkanker: een bedenkelijke inhaalslag

Longkanker is en blijft een van de meest dodelijke vormen van kanker. Sinds de jaren 50 is onomstotelijk vast komen te staan dat roken in 90 procent van de gevallen de oorzaak is van longkanker. Vrouwen die roken hebben 12 keer meer kans op longkanker, mannen zelfs 22 keer. Voor wie nog niet is doordrongen van het directe verband, zijn er andere cijfers. Het verschil tussen mannen en vrouwen Longkanker

Radiotherapie in Nederland

Radiotherapie is een medisch specialisme dat gebruikmaakt van ioniserende straling. Deze straling wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met oncologische ziekten of andere aandoeningen. Het is een effectieve behandeling met relatief lage kosten die bij ongeveer 45 procent van de kankerpatiënten wordt toegepast. Radiotherapie draagt in veertig tot vijftig procent van de gevallen bij aan de genezing van kanker. De rol van radiotherapie in Nederland Nederland speelt op radiotherapeutisch

Na vier dagen weer aan het werk

Gelukkig kwam ik voor deze nieuwe behandeling in aanmerking. “Het moment dat ik hoorde dat ik borstkanker had was heel onwerkelijk, het duurde wel een hele middag tot het kwartje viel,” vertelt Margriet Jansen. “Maar daarna ben ik op zoek gegaan naar informatie. Ik heb mensen in mijn omgeving gebeld en gevraagd naar hun ervaringen. Ook in welk ziekenhuis ze behandeld waren en hoe dat was bevallen.” [two_third]Margriet Jansen heeft