Posts van Cor Dol

Bewegingen rond langer zelfstandig thuis wonen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is geschikt voor mensen op hoge leeftijd en met een zorgbehoefte. Het kost de nodige moeite om alle betrokkenen voor aanpassing en nieuwbouw op één lijn te krijgen. Femke Daalhuizen en Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten

Complexe ggz-patiënten geholpen met hoogspecialistische zorg

Psychische aandoeningen kunnen bijzonder complex zijn en mensen die hiermee kampen, vallen meer dan eens qua zorg en behandeling tussen wal en schip. Drs. Ellen Mogendorff van de stichting TOPGGz vertelt hoe hoogspecialistische zorg deze patiënten probeert te helpen. Psychische gezondheidsproblemen hebben een grote invloed op de mensen die er mee kampen, maar ook de impact op hun sociale omgeving, productiviteit en de maatschappij is groot. Bovendien leveren deze problemen

Spataderen: niet te onderschatten!

Veel mensen zien spataderen vooral als een cosmetisch probleem, maar meestal is er wel meer aan de hand en kunnen spataderen onbehandeld tot grote problemen leiden. Vroege diagnose en behandeling is daarom gewenst. Dr. Menno Gaastra is voorzitter van de Dutch College of Phlebology (DCOP) en van de domeingroep Vaten van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Hij legt uit waarom spataderen niet onderschat mogen worden. Spataderen ontstaan

‘Nazorg begint al bij de diagnose’

Steeds meer mensen overleven kanker. Dat impliceert dat de zorg rondom kanker verbetert, maar tegelijkertijd constateert Mirjam Velting van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) dat de nazorg daarentegen achterblijft. Velting is programmamanager Kwaliteit van Leven bij de BVN. Aan de hand van het verhaal van Anja Veens illustreert zij waar de nazorg bij borstkanker verbeterd kan worden. Anja Veens ontdekte in 2011 zelf dat ze borstkanker had. “Toen ik uiteindelijk de

Value Based Health Care: de volgende stap

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de piek van de hype”, denkt Paul van der Nat. Van der Nat is sinds 2012 senior adviseur van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis en vanaf 2018 is hij als senior onderzoeker verbonden aan IQ healthcare (Radboudumc).

Chronische ziekte versus chronische pijn

Waarschijnlijk al vanaf zijn geboorte heeft Jan (60) diabetes type 1. De ziekte heeft diepe sporen achtergelaten in het lichaam van Jan, die desondanks positief blijft. Belangrijke complicatie is neuropathie aan handen en voeten, maar daar is nu een bevredigende oplossing voor gevonden. Pas tijdens een medische keuring op zijn zeventiende kwam naar voren dat Jan diabetes type 1 had. “Ik had wel altijd dorst en moest veel naar de

‘Pijnvrij ben ik niet, maar ik kan functioneren’

Jannie (66) maakte sinds 1984 verschillende hernia’s door. Ze onderging verschillende operaties, maar de pijn werd er niet veel minder door. Na acht jaar met een neurostimulator, gebruikt ze sinds enkele jaren een medicijnpomp. Dat helpt. Jannies klachten dateren van haar tweede zwangerschap in 1984, toen ze een acute hernia opliep. Naderhand onderging ze een operatie om de hernia te verhelpen, maar het loste niets op: ze bleek nóg een

Wat stress met ons doet

Stress en allerlei klachten die daarmee samenhangen, vormen een behoorlijke caseload voor huisartsen. Maar welke factoren spelen een rol bij stress en wat kun je als huisarts doen om stress bij patiënten (en jezelf!) te verminderen? Prof. Ad Vingerhoets van de Tilburg University geeft uitleg. Stressklachten Stress kan de oorzaak zijn van vele lichamelijke en psychische klachten. We praten makkelijk over stress, maar wat is het nu eigenlijk? “Een belangrijke

E-health is een kwestie van de lange adem

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow van Nictiz, expertisecentrum e-health, bespreekt de meest opvallende trends en ontwikkelingen. De afgelopen jaren was Britt van Lettow nauw betrokken bij de bekende eHealth-monitor. Nictiz en het Nivel startten in 2013 met de monitor en vervolgens kwam het rapport ieder

Het veranderende speelveld van de specialist ouderengeneeskunde

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen en de ziekenhuizen. Dat vraagt om organisatietalent én een nieuwe aanpak. Nienke Nieuwenhuizen is voorzitter van Verenso, de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde. Zij geeft een toelichting. Een specialist ouderengeneeskunde is de voormalige verpleeghuisarts. Dat is niet hetzelfde als een geriater, die