Posts van Cor Dol

Value Based Health Care: de volgende stap

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de piek van de hype”, denkt Paul van der Nat. Van der Nat is sinds 2012 senior adviseur van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis en vanaf 2018 is hij als senior onderzoeker verbonden aan IQ healthcare (Radboudumc).

Chronische ziekte versus chronische pijn

Waarschijnlijk al vanaf zijn geboorte heeft Jan (60) diabetes type 1. De ziekte heeft diepe sporen achtergelaten in het lichaam van Jan, die desondanks positief blijft. Belangrijke complicatie is neuropathie aan handen en voeten, maar daar is nu een bevredigende oplossing voor gevonden. Pas tijdens een medische keuring op zijn zeventiende kwam naar voren dat Jan diabetes type 1 had. “Ik had wel altijd dorst en moest veel naar de

‘Pijnvrij ben ik niet, maar ik kan functioneren’

Jannie (66) maakte sinds 1984 verschillende hernia’s door. Ze onderging verschillende operaties, maar de pijn werd er niet veel minder door. Na acht jaar met een neurostimulator, gebruikt ze sinds enkele jaren een medicijnpomp. Dat helpt. Jannies klachten dateren van haar tweede zwangerschap in 1984, toen ze een acute hernia opliep. Naderhand onderging ze een operatie om de hernia te verhelpen, maar het loste niets op: ze bleek nóg een

Wat stress met ons doet

Stress en allerlei klachten die daarmee samenhangen, vormen een behoorlijke caseload voor huisartsen. Maar welke factoren spelen een rol bij stress en wat kun je als huisarts doen om stress bij patiënten (en jezelf!) te verminderen? Prof. Ad Vingerhoets van de Tilburg University geeft uitleg. Stressklachten Stress kan de oorzaak zijn van vele lichamelijke en psychische klachten. We praten makkelijk over stress, maar wat is het nu eigenlijk? “Een belangrijke

E-health is een kwestie van de lange adem

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow van Nictiz, expertisecentrum e-health, bespreekt de meest opvallende trends en ontwikkelingen. De afgelopen jaren was Britt van Lettow nauw betrokken bij de bekende eHealth-monitor. Nictiz en het Nivel startten in 2013 met de monitor en vervolgens kwam het rapport ieder

Het veranderende speelveld van de specialist ouderengeneeskunde

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen en de ziekenhuizen. Dat vraagt om organisatietalent én een nieuwe aanpak. Nienke Nieuwenhuizen is voorzitter van Verenso, de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde. Zij geeft een toelichting. Een specialist ouderengeneeskunde is de voormalige verpleeghuisarts. Dat is niet hetzelfde als een geriater, die

Ouderenpsychiatrie: de stand van zaken

Ouderenpsychiatrie onderscheidt zich op meerdere vlakken van reguliere volwassenenpsychiatrie. Dat vertaalt zich onder meer in een andere aanpak van verschillende ziektebeelden. Twee experts geven een toelichting. Ouderenpsychiatrie apart specialisme Dr. Arjan Videler is als onderzoeker verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg, met als aandachtsgebied persoonlijkheids- en autismespectrumstoornissen bij ouderen. Hij constateert dat met de differentiatie ouderenpsychiatrie als afstudeerrichting in 2012 erkenning

Ouderenpsychiatrie: de stand van zaken

Ouderenpsychiatrie onderscheidt zich op meerdere vlakken van reguliere volwassenenpsychiatrie. Dat vertaalt zich onder meer in een andere aanpak van verschillende ziektebeelden. Twee experts geven een toelichting. Dr. Arjan Videler is als onderzoeker verbonden aan Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Universiteit van Tilburg, met als aandachtsgebied persoonlijkheids- en autismespectrumstoornissen bij ouderen. Hij constateert dat met de differentiatie ouderenpsychiatrie als afstudeerrichting in 2012 erkenning kwam voor dit

De opvallende beweging van kankercellen

Uitzaaiende kankercellen zijn te onderscheiden van goedaardige cellen aan de hand van de beweging die ze maken: kankercellen die uitzaaien bewegen zich als een roofdier op zoek naar prooi. Internationaal onderzoek heeft dit uitgewezen. Celbiologen van het Radboudumc te Nijmegen werkten aan dit onderzoek mee. Prof. dr. Peter Friedl (faculteit der Medische Wetenschappen) geeft een toelichting. Bijna alles wat leeft beweegt: van het lukraak heen en weer friemelen van algen

Stofwisselingsziekten: zeldzaam maar niet vergeten

Er zijn ongeveer 600 verschillende stofwisselingsziekten, die zonder uitzondering zeldzaam zijn. Toch hebben zo’n 10.000 Nederlandse gezinnen met een van deze ziekten te maken. Door betere diagnostiek en behandeling worden het aantal patiënten steeds beter in kaart gebracht. Hanka Dekker is directeur van de patiëntenvereniging VKS. Zij neemt de laatste ontwikkelingen door. VKS vertegenwoordigt patiënten met 160 verschillende stofwisselingsziekten. Om het onderscheid te maken: we spreken feitelijk over erfelijke stofwisselingsziekten.