Posts van Cor Dol

MS en werk: blijf communiceren

De combinatie Multiple Sclerose (MS) en werk is niet heel gemakkelijk. Want hoe vertel je je werkgever en collega’s over je ziekte? En hoe kunnen alle betrokkenen rekening houden met elkaar? We spraken met Chris Schouten en Maria van Nies, respectievelijk directeur en MS-coach van MS Vereniging Nederland. Niet voor niets was het thema van MS Vereniging Nederland (MSVN) in 2017 ‘grilligheid’. De ziekte kan zich op veel verschillende manieren

De invloed van luchtvervuiling op longaandoeningen

Bij het ontstaan van longproblemen en ziekten als COPD wordt al snel naar de patiënt zelf gekeken. Maar welke rol spelen zaken als de omgeving en vervuilde lucht? Is er een oorzakelijk verband? En wat kunnen we doen om de lucht in onze omgeving te verbeteren? Wat is de invloed precies? Om maar met de deur in huis te vallen: een oorzakelijk verband tussen vervuilde lucht en het ontstaan van

Het is een kwestie van de herfst

Elk najaar kampen ziekenhuizen met een piek in de opname van longpatiënten. Griepvirussen en de omslag in het weer zorgen voor meer luchtweginfecties bij vatbare patiënten. Voorspelbaar, maar toch lastig in te vullen. We vroegen longarts Geertjan Wesseling van het MUMC naar het hoe en waarom. Je kunt de klok er haast op gelijk zetten: als de herfst aanbreekt, lopen de ziekenhuizen weer vol met mensen met luchtweginfecties en longontsteking.

“Longkanker is een sluipmoordenaar”

De relatie tussen roken en longkanker is een stevige, maar niet iedereen met longkanker is een roker. Toch worden mensen met longkanker vaak met een stigma geconfronteerd. Longarts Wanda de Kanter en Caroline Steenwijk (lid van de patiëntenadviesraad van patiëntenvereniging Longkanker Nederland), nuanceren de zaak en bespreken welke ontwikkelingen verder spelen. Veel longkankerpatiënten krijgen een stigmatiserend stempel opgedrukt, want veel mensen gaan ervan uit dat longkankerpatiënten (ex-)rokers zijn. Oftewel een

Extra problemen voor diabetici

Diabetici hebben een vergrote kans op hart- en vaatziekten. Maar waarom eigenlijk? Drie risicofactoren Er zijn drie risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten die bij diabetici in verhoogde mate optreden. Dat zijn aderverkalking, een te hoog cholesterolgehalte en een hoge bloeddruk. Bij aderverkalking worden de bloedvaten stugger en dikker. Op zich is dit een proces dat bij iedereen voorkomt naarmate hij of zij ouder wordt, maar bij diabetici

DNA-testen volop in ontwikkeling

De techniek van DNA-testen ontwikkelt zich snel. En daarmee ontvouwen zich volop mogelijkheden om diagnose en therapie specifieker en persoonlijker te maken. Professoren Robert Hofstra en Johan den Dunnen beschouwen de meest recente ontwikkelingen. Genetische testen ontwikkelen zich snel. Of beter: we zijn steeds beter in staat om veel gegevens uit het resultaat te halen. Er is meer en meer bekend over welke varianten in het DNA een risico op

Personeelstekort te lijf

Verschillende takken van de gezondheidszorg kampen met een tekort aan goed personeel, of dat probleem ligt nadrukkelijk op de loer. Om van het probleem een uitdaging te maken, worden verschillende initiatieven genomen. Op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld, maar ook als het gaat om zorginnovaties. Het vak ‘verpleegkunde’ kampt met een imagoprobleem en dat geldt voor ouderenzorg in het bijzonder. Veel aankomende verpleegkundigen zien met name de technische handelingen in

Betere afstemming jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transities in het onderwijs én in de jeugdzorg: dat impliceert dat op het snijvlak van deze grootheden niet alles direct van een leien dakje loopt. Dat is dan ook het geval: kinderen die op school en thuis extra ondersteuning nodig hebben, komen nog te vaak in de knel te zitten. Aanhaken regulier onderwijs Ze kunnen onvoldoende aanhaken in het reguliere onderwijs en worden (te) laat doorverwezen naar het speciaal onderwijs

De voeding voor het radicaliseringsproces

Als je weet wat de voedingsbodem en triggers zijn voor het proces van radicalisering, is het wellicht ook mogelijk om preventief op te treden. Hoe ziet die voedingsbodem eruit en hoe kan de samenwerking tussen diverse instellingen en overheid verbeterd worden? Jolijn Broekhuizen is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken. Broekhuizen zelf doet onderzoek naar de voedingsbodem voor radicalisering in Nederlandse gemeenten. Zij

Betere diagnostiek van kanker leidt tot betere therapie

Niet zo heel lang geleden was er sprake van één soort longkanker en één soort nierkanker. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we nu dat long- of nierkanker (maar ook elke andere kankersoort) in feite een verzamelnaam is van verschillende soorten. Targeted therapy van nierkanker “De diagnostiek is de laatste jaren sterk verbeterd”, bevestigt Lisa Bracht, voorzitter van Leven met Blaas- of Nierkanker, de patiëntenorganisatie voor mensen met deze kankersoorten. Beeldvormende technieken