Posts van Cor Dol

“Longkanker is een sluipmoordenaar”

De relatie tussen roken en longkanker is een stevige, maar niet iedereen met longkanker is een roker. Toch worden mensen met longkanker vaak met een stigma geconfronteerd. Longarts Wanda de Kanter en Caroline Steenwijk (lid van de patiëntenadviesraad van patiëntenvereniging Longkanker Nederland), nuanceren de zaak en bespreken welke ontwikkelingen verder spelen. Veel longkankerpatiënten krijgen een stigmatiserend stempel opgedrukt, want veel mensen gaan ervan uit dat longkankerpatiënten (ex-)rokers zijn. Oftewel een

Extra problemen voor diabetici

Diabetici hebben een vergrote kans op hart- en vaatziekten. Maar waarom eigenlijk? Drie risicofactoren Er zijn drie risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten die bij diabetici in verhoogde mate optreden. Dat zijn aderverkalking, een te hoog cholesterolgehalte en een hoge bloeddruk. Bij aderverkalking worden de bloedvaten stugger en dikker. Op zich is dit een proces dat bij iedereen voorkomt naarmate hij of zij ouder wordt, maar bij diabetici

DNA-testen volop in ontwikkeling

De techniek van DNA-testen ontwikkelt zich snel. En daarmee ontvouwen zich volop mogelijkheden om diagnose en therapie specifieker en persoonlijker te maken. Professoren Robert Hofstra en Johan den Dunnen beschouwen de meest recente ontwikkelingen. Genetische testen ontwikkelen zich snel. Of beter: we zijn steeds beter in staat om veel gegevens uit het resultaat te halen. Er is meer en meer bekend over welke varianten in het DNA een risico op

Personeelstekort te lijf

Verschillende takken van de gezondheidszorg kampen met een tekort aan goed personeel, of dat probleem ligt nadrukkelijk op de loer. Om van het probleem een uitdaging te maken, worden verschillende initiatieven genomen. Op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld, maar ook als het gaat om zorginnovaties. Het vak ‘verpleegkunde’ kampt met een imagoprobleem en dat geldt voor ouderenzorg in het bijzonder. Veel aankomende verpleegkundigen zien met name de technische handelingen in

Betere afstemming jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transities in het onderwijs én in de jeugdzorg: dat impliceert dat op het snijvlak van deze grootheden niet alles direct van een leien dakje loopt. Dat is dan ook het geval: kinderen die op school en thuis extra ondersteuning nodig hebben, komen nog te vaak in de knel te zitten. Aanhaken regulier onderwijs Ze kunnen onvoldoende aanhaken in het reguliere onderwijs en worden (te) laat doorverwezen naar het speciaal onderwijs

De voeding voor het radicaliseringsproces

Als je weet wat de voedingsbodem en triggers zijn voor het proces van radicalisering, is het wellicht ook mogelijk om preventief op te treden. Hoe ziet die voedingsbodem eruit en hoe kan de samenwerking tussen diverse instellingen en overheid verbeterd worden? Jolijn Broekhuizen is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, dat onafhankelijk onderzoek doet naar maatschappelijke vraagstukken. Broekhuizen zelf doet onderzoek naar de voedingsbodem voor radicalisering in Nederlandse gemeenten. Zij

Betere diagnostiek van kanker leidt tot betere therapie

Niet zo heel lang geleden was er sprake van één soort longkanker en één soort nierkanker. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we nu dat long- of nierkanker (maar ook elke andere kankersoort) in feite een verzamelnaam is van verschillende soorten. Targeted therapy van nierkanker “De diagnostiek is de laatste jaren sterk verbeterd”, bevestigt Lisa Bracht, voorzitter van Leven met Blaas- of Nierkanker, de patiëntenorganisatie voor mensen met deze kankersoorten. Beeldvormende technieken

Mariska kreeg een hoop middelen tegen borstkanker

Nadat bij haar een vorm van borstkanker was geconstateerd, kreeg Mariska voorafgaand aan een operatie een neoadjuvante behandeling. Hierbij wordt een cocktail van middelen ingezet met als doel de tumor te verkleinen en te zien of de behandeling effect zou hebben op de tumor. Als vooraf duidelijk is of een behandeling werkt, is bij een eventuele behandeling ná de operatie alvast duidelijk dat deze therapie effect heeft, is de gedachte.

IPF: onbekend maakt onbemind

Hans Hofstee (63) werd acht jaar geleden geconfronteerd met de diagnose IPF: idiopathische pulmonale fibrose. Longfibrose leidt tot verlittekening van het longweefsel, waardoor de elasticiteit van de longen verdwijnt en ze minder zuurstof op kunnen nemen. Idiopathisch wil zeggen dat de oorzaak onbekend is. Na een aanvankelijk redelijk stabiel verloop in de eerste vijf jaar, is de situatie van Hans nu iets verslechterd en gebruikt hij een ontstekingsremmer. Diagnose en

De belofte van NOAC

Jarenlang waren vitamine K-antagonisten (VKA) de aangewezen middelen om trombose te voorkomen en te behandelen. Deze middelen laten zich lastig instellen en in Nederland ontstond voor de begeleiding daarvan een uitgebreid netwerk van trombosediensten. Met de komst van nieuwe antistollingsmiddelen, NOAC of DOAC genoemd, zijn de kaarten anders komen te liggen. Wat zijn NOAC precies? NOAC (non-vitamine K-antagonisten orale anticoagulantia), ook wel nieuwe orale anticoagulantia of direct werkende orale anticoagulantia