Posts van Hans Niewenhuis

Omgaan met de overgang vraagt om een nieuwe mindset

De overgang is een levensfase waar elke vrouw in de meeste gevallen tussen de veertig en zestig mee te maken krijgt. Tachtig procent ondervindt er klachten van, waarvan een derde ernstig. Dorenda van Dijken, gynaecoloog en voorzitter van de Dutch Menopause Society, noemt de overgang een soort ‘tweede puberteit’. “De puberteit en de overgang leiden allebei van de ene hormonale fase naar de andere. In de puberteit beginnen de eierstokken

Resultaat kankerbehandeling beter voorspellen

Personalized medicine bij kanker is een op de individuele patiënt afgestemde benadering van therapie. Voor de keuze van de behandeling maakt men gebruik van specifieke moleculaire kenmerken van de tumor, zoals een verandering in een gen of een overmatig aanwezig eiwit. Door toegenomen kennis over kanker en door de ontwikkeling van doelgerichte medicijnen kan voor steeds meer geneesmiddelen via een test vooraf worden bepaald of een kankerbehandeling veel of weinig

Psychiatrische diagnostiek altijd een ontdekking

Succesvol herstel van psychische aandoeningen begint met een goede diagnose. Classificatie en interpretatie van de symptomen geven richting aan de behandeling en voorkomen dat er in den blinde medicijnen of psychotherapie wordt voorgeschreven. Ook patiënten willen graag weten wat er aan de hand is. Het stellen van een goede diagnose kan echter lastig zijn. Een kwetsbaar proces Volgens Aartjan Beekman, hoofd van de afdeling psychiatrie van het VUMC en oud-voorzitter