Posts van Henk Dilling

‘Met een bredere benadering is een wereld te winnen’

Nederland telt 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, zal dit aantal stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040, zo is de verwachting. Er bestaan nog geen geneesmiddelen voor dementie. Het leed en de gevolgen van de aandoening kunnen niet worden voorkomen, maar wel worden verzacht door de juiste ondersteuning, zegt Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige zorg en dementie. Nu is de ondersteuning nog steeds vooral op

Een wereld aan geluid herwonnen

Gehoorverlies heeft grote impact op het sociale en maatschappelijke leven van mensen. Het niet goed kunnen volgen van gesprekken kan mensen onzeker maken en zelfs leiden tot een sociaal isolement. Op de werkvloer bestaat vaak de angst dat de slechthorendheid de prestaties negatief beïnvloedt. Yvonne Ruesink had lange tijd niet in de gaten dat haar gehoorvermogen verminderde. Ze werd er door haar huisgenoten op gewezen. “Praat niet zo hard, zeiden

Routines aan de kant voor betere zorg

Nederland heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Ten eerste wordt de groep ouderen groter, met momenteel 3,1 miljoen Nederlanders van 65 jaar of ouder. Ten tweede komt de gemiddelde leeftijd steeds hoger te liggen. In de groep 65-plussers is bijna een kwart ouder dan 80 jaar. Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag. Snelle, adequate diagnose De verwachting van het CBS is dat 38 procent

Wondbehandeling: van verplegen naar genezen

Genezen in plaats van verplegen komt de kwaliteit van leven van de patiënt ten goede, maar draagt ook bij aan het beheersen van zorgkosten, zegt Louk van Doorn, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wondprofessionals. Centraal staat de vraag hoe een goede diagnose wordt bereikt zodat het onderliggend lijden behandelen kan worden. Kortdurende wondbehandeling De nieuwe inzichten zijn te danken aan verdere specialisatie de afgelopen tien jaar en het samenstellen

Lekker eten van primair belang in de zorg

In de zorg wordt eten nog te vaak als kostenpost gezien en niet als investering in gezondheid en welzijn. Eten is een secundair proces, terwijl het net als het bieden van zorg tot de primaire processen zou moeten behoren. Voor de bewoners van zorginstellingen is de warme maaltijd vaak het hoogtepunt van de dag. Alleen daarom al verdient eten een prominente plaats krijgen in de dienstverlening. Dat zegt Peter Klosse,

Gehoorschade: niet te genezen, wel te voorkomen

Bijna 1,6 miljoen Nederlanders hebben gehoorproblemen. Klachten variëren van het minder goed horen van hoge tonen tot het niet of nauwelijks verstaan van gesprekken. Gehoorverlies kan ontstaan door leeftijd of erfelijkheid, maar ook door blootstelling aan harde muziek en lawaai. Gehoorschade door harde muziek en lawaai Gehoorschade is in de meeste gevallen blijvend, zegt Lisanne de Regt, projectmanager van de Nationale Hoorstichting. Daarom is preventie het enige antwoord op voorkomen

Baarmoederhalskanker op maat behandelen

Baarmoederhalskanker is een kwaadaardig gezwel van de baar-moederhals. De behandeling van de ziekte is steeds meer maatwerk, zegt Willemien van Driel, gynaecologisch oncoloog en woordvoerder oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Hoe ontstaat baarmoederhalskanker? Baarmoederhalskanker ontstaat in het overgangsgebied van de baarmoederhals, waar twee soorten cellen in elkaar overgaan. Dit overgangsgebied is zeer gevoelig voor een infectie met HPV, een virus dat wordt overgedragen via seksueel

Innovatie begint met zien wat de ander ervaart

Over een kwart eeuw zullen de kosten van zorg zo hoog zijn dat een gemiddeld huishouden een derde van het besteedbaar inkomen aan zorg moet uitgeven, becijferde het Centraal Planbureau (CPB). Om zorg betaalbaar en op niveau te houden moeten zorgprofessionals, bedrijven en patiënten elkaar meer opzoeken en samenwerken aan innovatieve oplossingen en toepassingen. Dit stellen Antoinette de Bont, bijzonder hoogleraar sociologie van innovaties in zorg aan de Erasmus Universiteit

Implementatie passend onderwijs nog niet afgerond

Alle kinderen verdienen een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Als het niet lukt op een reguliere school, dan moet er een school worden gevonden die de begeleiding wel kan bieden, bijvoorbeeld een speciale school. Hoe staat het drie jaar na de invoering van het passend onderwijs met de implementatie? “Scholen zijn volop bezig

Gezonde mond verkleint risico hart- en vaatziekten

Een onderbelichte risicofactor voor hart- en vaatziekten is een slechte mondgezondheid. Relatief weinig mensen weten welke risico’s dit met zich meebrengt. “Je kunt niet zeggen dat een ongezonde mond levensbedreigend is, maar in combinatie met andere factoren – hoog cholesterol, roken, obesitas en slechte voedingsgewoonten – is het wel degelijk een risico.” Dit zegt Bruno Loos, hoogleraar parodontologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Bij een mondaandoening zoals parodontitis