Posts van Interview

Mensen met ernstig CE krijgen hun leven terug

Ernstig constitutioneel eczeem (CE) is een chronische huidaandoening met een enorme impact op de kwaliteit van leven. Er zijn echter belangrijke ontwikkelingen in de behandeling. Dr. Marjolein de Bruin-Weller, dermatoloog en hoofd van het Nationaal Expertise Centrum Eczeem van het UMC Utrecht, geeft uitleg. Wanneer spreek je van ernstig constitutioneel eczeem? “Om te bepalen of constitutioneel eczeem (CE) ernstig is, worden vaak verschillende scores gebruikt. Internationaal hanteren we de regel

Samenwerken in het belang van de patiënt

Netwerken, innovaties en een goede afstemming van het zorgaanbod zijn essentieel om een optimale organisatie van zorg en welzijn te kunnen realiseren. Dat zegt Marlou de Kuiper, opleidingsmanager van de master ‘Innovatie in Zorg en Welzijn’ aan de Hogeschool Utrecht. Wat is het belang van zorginnovaties? “Vernieuwingen zijn nodig om de zogenoemde triple aim te bereiken. Dit betekent dat niet één, maar drie doelen tegelijkertijd nagestreefd worden. In de eerste

Het belang van gespecialiseerde behandelmethoden

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben drie tot vier keer vaker te maken met psychiatrische problemen. Toch zijn de meeste behandelvormen in de ggz uitsluitend gericht op mensen met een gemiddeld IQ. Er is dan ook meer onderzoek nodig om te zien welke methoden specifiek voor deze doelgroep werken. Francien Engelhard, gz-psycholoog bij Lijn5, licht toe. Hoe komt het dat kinderen met een LVB vaker psychische problemen hebben?

Verlichting administratielast en grip op zorginzet

Sinds de decentralisatie is veel veranderd binnen de Jeugdwet. Met beleidsvrijheid van gemeenten zijn ook verschillen ontstaan in de administratieve verplichtingen voor zorgaanbieders. De administratielast moet omlaag, zodat zorgaanbieders zich meer kunnen richten op het bieden van zorg. Albert Nijholt, directeur Zorg-Lokaal, vertelt. Sinds de decentralisatie is sprake van een toegenomen administratielast, kunt u dat toelichten? “Gemeenten hebben meer autonomie gekregen en verschillende beleidskeuzes gemaakt. Hierdoor is binnen de Wmo

Aanpassen leefstijl in strijd tegen diabetes

Nederland telt een miljoen patiënten met diabetes type 2. Wie diabetes heeft, heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Sterker nog, het is eigenlijk een hart- en vaataandoening, stelt Dan Hoevenaars, huisarts, kaderarts diabetes en voorzitter van zorggroep Synchroon. “Een verhoogd bloedsuikergehalte veroorzaakt schade aan bloedvaten, waardoor allerlei complicaties kunnen optreden in onder andere hart en bloedvaten.” Hij zet een leefstijlprogramma in om het aantal diabetespatiënten terug te dringen.

Innovatieve ingrepen bij hartklepafwijkingen

Tot niet zo lang geleden was de enige optie voor patiënten met hartklepaandoeningen een openhartoperatie. Tegenwoordig kunnen hartklepinterventies ook plaatsvinden met een katheter, waarbij via de liesslagader of liesader een nieuwe klep wordt geplaatst of gerepareerd. De ontwikkelingen op dit gebied zijn in volle gang, waarmee de zorg voor de patiënt er sterk op vooruit gaat, vertelt cardioloog Jur ten Berg van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein.

Nieuwe behandelmogelijkheden voor ernstig astma

Ongeveer drie procent van alle astmapatiënten heeft ernstig astma. Tot niet zo lang geleden was hier maar een matige behandeling voor. Anneke ten Brinke, longarts in het Medisch Centrum Leeuwarden, vertelt over nieuwe behandelmogelijkheden. Wat is de impact van ernstig astma? “Die impact is zeer groot. Mensen met ernstig astma kunnen allerlei dagelijkse dingen niet doen omdat ze daar te kortademig voor zijn. Ze hebben met enige regelmaat astma-aanvallen, waarbij

Een gepersonaliseerd behandelplan voor spataderen

De hinder die mensen ondervinden van spataderen verschilt erg per persoon, weet JanWillem Hinnen, vaatchirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Wanneer iemand spataderen heeft, maar wel goed kan functioneren, is er niet direct een reden om te behandelen.” Daarom is het belangrijk om mensen gericht te vragen naar hun klachten en de invloed daarvan op hun dagelijks functioneren. Hoe ontstaan spataderen? “In veel aderen bevinden zich kleppen die voorkomen dat

Techniek steeds meer onderdeel van de zorg

Technologische innovaties hebben een steeds grotere invloed op de samenleving. Dat zorgt voor een behoefte aan technisch opgeleide mensen in vrijwel iedere beroepsgroep. Het onderwijs kan in deze vraag voorzien door de samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven, betogen Durk van Wieren en Gerda Vissers van onderwijsinstelling Aventus. Bijvoorbeeld in de techniek en zorg. Wat betekent de toenemende invloed van techniek voor het onderwijs? Vissers: “In de ziekenhuiszorg wordt rondom

Alle kwetsbare ouderen kunnen revalideren in GRZ

Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is extra aandacht nodig voor de meest kwetsbare doelgroep, zoals mensen met dementie. De ligduur van deze ouderen is misschien langer, maar ook zij kunnen met de juiste revalidatie goede resultaten behalen, betoogt Marco van Duuren, programmamanager Behandeling bij Aafje. Waarom is het belangrijk dat er binnen de GRZ aandacht is voor deze groep? “Van mensen die cognitief beperkt zijn, bijvoorbeeld door dementie, wordt vaak