Posts van Joeri de Vries

Slimme patiëntmonitoring via de smartphone

De behandeling van kanker kan ingrijpende gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een patiënt. De monitoring van een kankerpatiënt tijdens en na het behandelingstraject is vaak echter onvoldoende voor zorgspecialisten om adequaat op deze klachten te kunnen reageren, laat staan te anticiperen. Zo toont onderzoeksinstituut NIVEL aan dat kankerpatiënten de interpersoonlijke informatievoorziening voor verbetering vatbaar achten, bijvoorbeeld als zij kampen met plotseling opkomende angsten of bijwerkingen. In

‘Overleg was geen onderdeel van zijn repertoire’

Gepersonaliseerde zorg, oftewel zorg afgestemd op het individu, raakt in de oncologie steeds meer ingeburgerd. Zo hebben specialisten vaker de keuze uit behandelingen geoptimaliseerd op de unieke kenmerken van de kanker. Bovendien kunnen ook specifieke lichaamseigenschappen van de patiënt nadrukkelijker worden meegenomen bij de behandelbeslissing. Ook in de borstkankerzorg legt deze trend een goed fundament voor de toekomst. Maar ondanks de uitgebreide personalisatie van de medische kant, schort het nog

‘Door jezelf weg te cijferen, blijft niets van je over’

Familie en naasten geven doorgaans met liefde gehoor aan de wens voor een aangenaam levenseinde van een uitbehandelde kankerpatiënt. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt. Door flinke bezuinigingen staat de palliatieve zorg – oftewel het bieden van verzachtende verzorging in de laatste levensfase van een patiënt – onder grote druk. Hierdoor rust een deel van deze verantwoordelijkheid op de schouders van de directe

Vereist complexere kankerzorg meer transparantie?

Door nieuwe mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling wordt de kankerzorg steeds complexer. Artsen kunnen namelijk meer individuele factoren meewegen bij het stellen van een diagnose en patiënten hebben vaker de keuze uit verschillende behandeltrajecten. Deze uiteenlopende mogelijkheden leiden soms tot betere vooruitzichten, maar maken het nemen van de juiste beslissingen een stuk ingewikkelder. Artsen kunnen teren op hun kennis en ervaring en zijn daardoor in staat de

De rol van omgevingsfactoren bij herstel

Fijne muziek, een mooi uitzicht of een prettige geur; het zal voor niemand een verrassing zijn dat omgevingsfactoren van invloed zijn op het menselijk welzijn. De laatste jaren wordt binnen steeds meer sectoren duidelijk dat het optimaliseren van deze factoren zijn vruchten afwerpt in een professionele omgeving. Vliegtuigen worden voorzien van persoonlijke beeldschermen, aanpasbare ledverlichting en een optimale cabinedruk. In grote supermarkten overheersen de geur van versgebakken brood en de

Zorginnovaties gaan soms sneller dan mensen aankunnen

Toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten en een groeiend personeelstekort; de zorg is er anno 2018 veel aan gelegen oplossingen te zoeken voor enkele problematische trends. Niets doen is geen optie, want de toekomstverwachtingen schetsen een somber vooruitzicht. Ter illustratie: de komende vijfentwintig jaar zal het aantal mensen met dementie in Nederland verdubbelen tot meer dan een half miljoen. Veel van hen vereisen een intensieve vorm van verzorging. Mede daardoor geldt eenzelfde

Het overwinnen van de koudwatervrees voor e-health

Het begrip e-health is inmiddels bij de meeste Nederlanders bekend. Het digitale equivalent van traditionele gezondheidszorg verschijnt in steeds uiteenlopendere variaties, van smartphoneapps tot volledige behandeltrajecten in videovorm. Uit onderzoek blijkt echter dat nog veel artsen en consumenten terughoudend zijn bij het gebruik van digitale zorg. Zij zien het als een mooie aanvulling, maar geen vervanging van traditionele middelen. Toch vermoeden experts dat deze vernieuwing wel degelijk noodzakelijk is om

Cultuurverandering tegen ziekenhuisbacteriën

“Nederlandse ziekenhuizen doen het momenteel goed op hygiënisch vlak. Maar de ervaring leert dat dan ook het risico bestaat dat de aandacht verslapt.” Als hoogleraar infectiepreventie probeert Andreas Voss het belang van hygiëne in de zorg voortdurend onder de aandacht te brengen. Een lastige opgave, want in tijden van relatieve voortvarendheid liggen aarzeling en gemakzucht op de loer. Voss streeft dan ook naar een blijvende cultuurverandering onder zorgpersoneel en wijst

‘Nederland is leider op het gebied van VBHC’

In de afgelopen tien jaar is het principe Value Based Health Care (VBHC), oftewel waardegedreven zorg, uitgegroeid tot een van de meest ingrijpende veranderingen in de zorg. In Nederland zijn inmiddels enkele honderden zorginstellingen bezig met de implementatie van VBHC, een hervormingsprincipe dat uitgaat van meer resultaatgerichte en gepersonaliseerde zorg. Waar komt het idee vandaan en wat betekent het voor patiënten? Tijdens een prijsuitreiking voor zorgspecialisten werd de essentie van

Aangepaste virussen kunnen kanker vernietigen

Onderzoekers hebben met succes virussen ‘getraind’ om kanker te herkennen en te elimineren zonder gezond weefsel te beschadigen. Dit blijkt uit een publicatie in het tijdschrift Clinical Cancer Research. Succesvol en dodelijk Virussen overleven in de cellen van andere organismen en vermenigvuldigen zich razendsnel. Ze bevinden zich in elk ecosysteem op aarde en kunnen alle levensvormen infecteren. Dankzij hun vermogen om duizenden ziekten te veroorzaken, van een verkoudheid tot aids,