Posts van Jules Coenegracht

Eigen regie in de ouderenzorg: de tv aan, of uit?

De schattingen lopen uiteen, maar deskundigen stellen dat de komende vijf jaar zo’n 100.000 vacatures in de zorg zullen ontstaan. Ook de ouderenzorg krijgt met dit arbeidsmarktvraagstuk te maken. In deze zorgtak voltrekken zich momenteel wezenlijke veranderingen, die niet alleen kunnen leiden tot betere zorg, maar ook tot meer werkplezier en voldoening bij verpleegkundigen. De zorgbehoeftige schoonmoeder van Jaap van der Mei keek altijd graag naar het tv-programma De slimste

Serialisatie geneesmiddelen: veiligheid in Europa

Wie in Nederland naar de apotheek gaat, zal zich niet afvragen of het medicijn dat hij daar krijgt geen vervalsing is. Daar is ook geen enkele reden voor: de medicatieveiligheid in Nederland is uitstekend geregeld, zegt Pleuni Franssen, beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP, beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers). Desalniettemin werkt zij hard aan de invoering van de zogenoemde Falsified Medicine Directive, een Europese richtlijn

In farmacogenetica loopt Nederland voorop

Farmacogenetica en personalized medicine zijn ontwikkelingen in de geneeskunde die the best of both worlds in zich lijken te verenigen. Enerzijds beloven ze een beter op het individu afgestemde behandeling en medicatie, onder andere gebaseerd op DNA-profielen. Anderzijds zouden ze een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van een van de grote problemen van de gezondheidszorg: de almaar stijgende kosten. Bij personalized medicine kijk je verder dan de ziekte. Je

De point-of-care-test: van hartinfarct tot soa

Je hebt pijn op de borst en denkt: mijn hart! Je gaat vlug naar de huisarts en na een test stelt die je gerust: het is niks ernstig. Zo’n testje is een voorbeeld van een point-of-care- of POCT-test. Ook voor andere ziektebeelden bestaan point-of-care-testen en dat heeft allerlei voordelen, ook voor de patiënt. Wat verstaan we onder een point-of-care-test? Geert-Jan Dinant is hoogleraar huisartsgeneeskunde bij de Universiteit Maastricht en legt

De artrose van Bob: geen pijn meer

Zo’n drie jaar geleden kreeg Bob Oerlemans (59) last van artrose in beide knieën. Hij ging naar zijn huisarts en die zei: “Dit is het Bob, er is verder niks aan te doen. Als je al te veel last krijgt, zal je aan nieuwe knieën moeten denken.” Maar Bob deed iets anders. Artrose is een veelvoorkomende reumatische aandoening waarbij het kraakbeen in de gewrichten langzaam wordt afgebroken en op den

Melanoom is al in vroeg stadium zelf vast te stellen

Iedereen heeft wel gehoord dat te veel zonnen niet goed is. Maar zoals zo vaak geldt ook hier: weten is een; daar naar handelen is twee. Zonnebaden heeft geen onmiddellijke nadelige gevolgen. Als je een vinger in een vlam steekt, doet dat meteen pijn, maar dit effect heb je bij zonnebaden niet. “De zon lijkt fijn te zijn. Dat is het gevaarlijke”, zegt Koen van Elst van de Stichting Melanoom.

Het gezicht dat bijna versteend was

Martin Brouwer is 59, getrouwd en woont in Arnhem. Hij is zelfstandige: hij heeft een glasbedrijf en vanuit een groot pand op het industrieterrein in Arnhem-Zuid verkoopt hij daarnaast vuurwerk en carnavals- en feestartikelen. Zijn zoon van 30 werkt bij hem in de zaak. Zes jaar geleden kreeg hij te horen dat hij systemische sclerose en pulmonale arteriële hypertensie heeft. Systemische sclerose, ook wel: sclerodermie, en pulmonale arteriële hypertensie (PAH)