Posts van Laura Fransen

‘Mensen hebben geen zicht op hoe uitzichtloos het voelt’

“Je moet gewoon positief denken.” Het is een uitspraak waar te veel mensen met een depressie nog mee geconfronteerd worden. Ondanks overheidscampagnes, evenementen en aandacht in de media is er nog een lange weg te gaan met betrekking tot het kennisniveau rondom depressie. Nathalie Kelderman, beleidsmedewerker en voormalig directeur bij de Depressie Vereniging en zelf ervaringsdeskundige, beschrijft de situatie als een paradox. “Enerzijds wordt er meer open over gesproken, anderzijds

Grote rol voor mensen met pijn bij verbeteren zorg

Pijn bestaat in veel varianten. Eens in de maand pijn hebben, is iets anders dan elke dag. Rugpijn is anders dan pijn in een gewricht, en stekende pijn voelt anders dan doffe pijn. Wat alle vormen van pijn gemeen hebben, is het feit dat ze heel beperkend zijn voor degene die ermee leeft. Zeker wanneer het langer dan drie maanden aanhoudt. Die situatie is werkelijkheid voor ruim 2 miljoen Nederlanders.

Onzichtbaarheid migraine leidt tot onbegrip

Het bewustzijn over migraine groeit. Prominente figuren spreken openlijk over hun ervaring met de ziekte en onderzoek levert veelbelovende ontwikkelingen op rondom de behandeling. Toch kent Nederland tot op heden slechts één hoogleraar migraine, en wordt er door sommige zorgprofessionals nog met dedain naar gekeken. Ook op het werk leidt migraine nog tot onbegrip en krijgen patiënten de vraag: “Is het nou nog niet over?” Nee, is het antwoord, zegt

Betere prostaatkankerzorg dankzij centralisatie

Chirurgen die tijdens een operatie niet over de patiënt gebogen staan, maar verderop in de operatiekamer zitten. Met een beeldscherm voor hun neus en een joystick in elke hand. Het is al een tijdje geen toekomstmuziek meer, maar werkelijkheid. Technologische innovaties op het gebied van operatierobots stellen artsen in staat handelingen zoals een prostaatverwijdering nauwkeuriger, comfortabeler en met minder complicaties uit te voeren. Met technologie alleen komt men er echter

De kronkelige weg naar zorginnovatie

Innovatie in de zorg is een veelbesproken thema. Ontdekkingen rondom het behandelen van ernstige ziekten, maar ook technologische ontwikkelingen zoals zorg- en operatierobots, doehet-zelf-diagnoseapparatuur en consulten op afstand spreken tot de verbeelding. Op technologisch gebied is tegenwoordig zoveel mogelijk, dat het steeds belangrijker wordt de vraag te stellen: Wat hebben we nodig? Daniel Tijink, adviseur zorg & ICT, lid management team bij ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, omschrijft de huidige

Kraakbeenschade door artrose: een sluipend proces

Kraakbeen is een wonderlijk weefsel als het helemaal gezond is. Als schokdemper op de botten helpt het bij het soepel en pijnloos bewegen van alle gewrichten. “Gezond kraakbeen heeft een wrijvingscoëfficiënt die lager is dan die van smeltend ijs op smeltend ijs”, vertelt Floris Lafeber, hoogleraar experimentele reumatologie aan het UMC Utrecht. Verliest het deze indrukwekkende eigenschap, dan kan beschadigd kraakbeen de eigenaar veel last bezorgen in de vorm van

Isolement dreigt bij dementie op jonge leeftijd

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft. Omdat men het niet verwacht, niet bekend is met de symptomen, of omdat de mogelijke realiteit van een degeneratieve hersenziekte simpelweg te moeilijk is om onder ogen te zien. Het lange uitblijven van een juiste diagnose leidt tot onbegrip en isolement. Niet bedacht op de mogelijkheid

Nuchtere kijk staat diagnose NAH in de weg

Een kopstoot tijdens het sporten, een val van een paard of een schommel tegen het hoofd. Het zijn veelvoorkomende incidenten die veel leed kunnen veroorzaken. Omdat dat leed in de vorm van bijvoorbeeld pijn, een bult, duizelig- en misselijkheid makkelijk te herleiden is tot de oorzaak, vindt men het vaak niet nodig om hulp te zoeken. De boosdoener is immers duidelijk en na een paar dagen rust voelt men zich

Wel vergrijzing, geen bejaardenwoning

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de vergrijzing. Dankzij een sterke bevolkingsgroei na de oorlog en het uitblijven van groei in de jaren 70, neemt het aantal 65-plussers relatief gezien toe. Ook dit brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen en zorg. Combineert

Ondervoeding bij ouderen staat nog te weinig op het netvlies

Een veertigjarige vrouw meldt zich bij de huisarts. Ze heeft last van haar rug en merkt daarnaast op dat ze in de afgelopen maanden zonder opzet aardig wat kilo’s is kwijtgeraakt. Voor de huisarts waarschijnlijk voldoende informatie om de alarmbellen te doen rinkelen, door te vragen en zo nodig actie te ondernemen. Immers, onbedoeld gewichtsverlies kan duiden op een onderliggende ziekte. Ook de vrouw zelf is zich voldoende bewust van