Posts van Laura Fransen

Optimale EMB-zorg is een ingewikkelde, mooie opgave

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Nog meer dan in de reguliere zorg, vraagt de diversiteit en kwetsbaarheid van deze groep om kwalitatieve aandacht voor het individu. Aly Waninge is lector binnen het lectoraat Healthy ageing,

Actuele kennis cruciaal voor optimale melanoomzorg

Nederland behoort wereldwijd tot de top vijf landen met het hoogste aantal gevallen van melanoom; begin 2018 waren het er ongeveer 45.600. In 2017 overleefden bijna 800 Nederlanders deze vorm van huidkanker niet. De kans op overleving wordt beïnvloed door verschillende factoren gedurende het zorgpad, van het moment van diagnose tot doorverwijzingen en behandelkeuzes. Dankzij doorlopende ontwikkelingen breiden de mogelijkheden op dat pad zich steeds verder uit. Een mooie vooruitgang,

Goede zorg bij melanoom is een gedeelde verantwoordelijkheid

Wanneer iemand te maken krijgt met (een verdenking van) melanoom, volgt veelal een multidisciplinair zorgpad gevuld met diagnostiek, doorverwijzingen en behandeling. Op de kwaliteit van die zorg mag men in Nederland trots zijn, meent Koen van Elst, voorzitter van Stichting Melanoom. Zo zijn er 14 melanoomcentra waar men focust op het verbeteren van kennis en ervaring. Vertraagde diagnose Dat neemt niet weg dat patiënten uitdagingen tegen kunnen komen op hun

Wijzer dan ooit: nieuw aanzien voor de oudere vrouw

Een vrouw van vijfenvijftig met opvliegers, een kort lontje en last van nachtzweten. Dat is in de Nederlandse samenleving grofweg het heersende beeld van de overgang. Hoewel deze levensfase voor 80 procent van de vrouwen in meer of mindere mate klachten met zich meebrengt, is de overgang zo veel meer dan dat. Of, dat zou het kunnen zijn, mits vrouwen daar de ruimte voor nemen en ook krijgen in de

Vier tot vijf jaar hondsberoerd op bed

Misselijkheid, vermoeidheid, concentratieproblemen en gedrags- veranderingen. Het zijn de eerste mogelijke symptomen van een hersenaandoening waar ruim 2 miljoen Nederlanders aan lijden. De volgende fase kan bestaan uit het zien van lichtflitsen, spreidende tintelingen in een arm of been en verschijnselen zoals een onvermogen tot spreken of begrijpen. De kers op de taart – waar vrijwel alle patiënten mee te maken hebben – is een extreme hoofdpijn die gepaard kan

Prostaatkanker: van overbehandeling naar betere diagnostiek

Vroegdiagnostiek is van grote waarde bij prostaatkanker. Het levert een mortaliteitsreductie op van 25 procent. Een PSA-test gevolgd door diagnostiek in een expertisecentrum kan hieraan bijdragen. Toch bestaat er binnen de medische gemeenschap twijfel over de noodzaak van een PSAtest en worden mannen met een verhoogd Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) niet altijd doorverwezen, veelal vanwege angst voor overbehandeling. Die angst lijkt soms groter dan de gevoelde urgentie om de sterfte

‘Mensen hebben geen zicht op hoe uitzichtloos het voelt’

“Je moet gewoon positief denken.” Het is een uitspraak waar te veel mensen met een depressie nog mee geconfronteerd worden. Ondanks overheidscampagnes, evenementen en aandacht in de media is er nog een lange weg te gaan met betrekking tot het kennisniveau rondom depressie. Nathalie Kelderman, beleidsmedewerker en voormalig directeur bij de Depressie Vereniging en zelf ervaringsdeskundige, beschrijft de situatie als een paradox. “Enerzijds wordt er meer open over gesproken, anderzijds

Grote rol voor mensen met pijn bij verbeteren zorg

Pijn bestaat in veel varianten. Eens in de maand pijn hebben, is iets anders dan elke dag. Rugpijn is anders dan pijn in een gewricht, en stekende pijn voelt anders dan doffe pijn. Wat alle vormen van pijn gemeen hebben, is het feit dat ze heel beperkend zijn voor degene die ermee leeft. Zeker wanneer het langer dan drie maanden aanhoudt. Die situatie is werkelijkheid voor ruim 2 miljoen Nederlanders.

Onzichtbaarheid migraine leidt tot onbegrip

Het bewustzijn over migraine groeit. Prominente figuren spreken openlijk over hun ervaring met de ziekte en onderzoek levert veelbelovende ontwikkelingen op rondom de behandeling. Toch kent Nederland tot op heden slechts één hoogleraar migraine, en wordt er door sommige zorgprofessionals nog met dedain naar gekeken. Ook op het werk leidt migraine nog tot onbegrip en krijgen patiënten de vraag: “Is het nou nog niet over?” Nee, is het antwoord, zegt

Betere prostaatkankerzorg dankzij centralisatie

Chirurgen die tijdens een operatie niet over de patiënt gebogen staan, maar verderop in de operatiekamer zitten. Met een beeldscherm voor hun neus en een joystick in elke hand. Het is al een tijdje geen toekomstmuziek meer, maar werkelijkheid. Technologische innovaties op het gebied van operatierobots stellen artsen in staat handelingen zoals een prostaatverwijdering nauwkeuriger, comfortabeler en met minder complicaties uit te voeren. Met technologie alleen komt men er echter