Posts van Laura Fransen

Werk en gezondheid in wisselwerking

De werkzame beroepsbevolking in Nederland telt volgens de meest recente schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 8,6 miljoen mensen. Van die groep verzuimt 45 procent gemiddeld vier van elke honderd werkdagen. Het totale verzuim resulteert in een financiële last voor werkgevers van 11 miljard euro per jaar in loondoorbetalingskosten. Waar verzuim wegens griep of een andere kortdurende ziekte onvermijdelijk is, geeft bijna een kwart (24 procent)

Myopie: van bril tot blindheid

In 2050 zullen wereldwijd 4,758 miljard mensen bijziend zijn, naar schatting 49,8 procent van de bevolking. Dat voorspellen Amerikaanse onderzoekers aan de hand van een recent onderzoek onder 2,1 miljoen mensen. Hoewel bijziendheid (myopie) in de samenleving veelal wordt beschouwd als een lastigheid die met een bril te verhelpen is, is het zeker in ernstige mate een medische afwijking. Ook in Nederland stijgt het aantal mensen met myopie. Waar een