Posts van Laura Fransen

‘Ik heb een wapenstilstand getekend met het virus’

Sinds 1997 weet Hans van der Marel (53) dat hij hiv-positief is. Tijdens ruim twintig jaar leven met het virus is hij getuige geweest van grote veranderingen. Niet alleen op medisch vlak, maar ook in de maatschappij en voor hem persoonlijk. Hiv diagnose Ten tijde van de diagnose was hij nog maar een schim van zichzelf, vertelt Hans. Hij had al maanden last van diarree, gevoeligheid voor blauwe plekken en

Zorg aan huis lijdt onder ‘opgeknipt’ systeem

De zorg van de toekomst draait om meer dan technologie. Hoewel innovaties op het gebied van techniek veel kunnen betekenen voor betere en efficiëntere zorg, zal de basis niet veranderen. Uiteindelijk gaat zorg over mensen. Mensen die zorg nodig hebben, en mensen die zorg bieden. Om dat in goede banen te leiden, rekent men op het zorgstelsel, bestaande uit verschillende wetten en uitvoerende partijen. Voor mensen met een zorgvraag aan

‘De HME-MO haalt me altijd in’

Een week voor haar tiende verjaardag lag Sonja (42) voor het eerst op de operatietafel. Artsen verwijderden een bottumor aan de binnenkant van haar linkerpols zodat deze geen last meer zou veroorzaken tijdens het volleyballen. Inmiddels is staat de teller op achttien operaties en een keizersnede, allemaal in verband met de zeldzame aandoening Hereditaire Multiple Exostosen – Multiple Osteochondromen (HME-MO). Naast Sonja hebben naar schatting ongeveer negenhonderd Nederlanders deze ziekte.

Leven met osteoporose: ‘Ik bleek 10 centimeter gekrompen’

Marianne van der Zalm was net de vijftig gepasseerd toen bij haar osteoporose werd geconstateerd, een skeletaandoening waarbij brozere botten de kans op botbreuken vergroten. Volgens schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lijden ruim 900.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder aan osteoporose, waarvan ongeveer driekwart vrouw is. Marianne leeft nu al bijna twintig jaar met de ziekte. Hoe was het voor u om de diagnose te

Continu leren in de moderne zorgsector

De werkdruk voor professionals in de zorg ligt hoog. Veranderingen in financiering betekenen soms dat organisaties meer met minder moeten doen. Tegelijkertijd streeft de sector naar het omarmen van innovatie en continuïteit van zorg waarbij verschillende zorgprofessionals en instellingen samen een goed doorlopende behandeling aanbieden. Dat vraagt om innovatieve werknemers die kritisch en mensgericht, maar ook in technologische oplossingen kunnen denken. Dit soort zorgprofessionals ontstaan niet vanzelf. Om vernieuwende zorg

Emotionele betrokkenheid waardevol bij ivf

Hoe langer het traject voortduurt, hoe zwaarder het wordt. Zowel geestelijk als lichamelijk”, vertelt Annemiek van der Veer (42) over de vruchtbaarheidsbehandelingen die ze de afgelopen zes jaar samen met haar man heeft ondergaan. In de hoop hun kinderwens in vervulling te laten gaan, is het stel vorig jaar voor de vijfde keer aan een ivf (in vitro fertilisatie)-traject begonnen – ditmaal buiten de Nederlandse landsgrenzen. Buiten de landsgrenzen De

E-health in de strijd tegen hart- en vaatziekten

In Nederland kampen naar schatting drie miljoen mensen tussen de 30 en 70 jaar met een te hoge bloeddruk. Nog eens 1,6 miljoen mensen worstelen met een te hoog cholesterolgehalte. Een groot deel van hen is zich hiervan niet bewust, omdat symptomen uitblijven totdat het echt mis gaat. “Je voelt het niet en merkt het niet, maar je loopt wel rond met een behoorlijk risico”, legt Sandra Bon, teammanager Eerder

Geriatrische revalidatiezorg in ontwikkeling

Binnen de zorg is het ‘verkeerde bed’-probleem een bekende term. Mensen die een behandeling in het ziekenhuis hebben doorlopen en daar in principe klaar zijn, houden bedden bezet omdat ze nog niet in staat zijn naar huis terug te keren. Vaak gaat het om ouderen die naast het probleem waarvoor ze in het ziekenhuis zijn opgenomen ook kampen met comorbiditeit, een opeenstapeling van meerdere aandoeningen of moeilijkheden in de thuissituatie.

Erfelijk belast en een kinderwens

Nederland telt naar schatting 2000 draagsters van hemofilie, stelt de website van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten. Hoewel de meeste draagsters de symptomen van deze zeldzame stollingsstoornis in mindere mate ervaren dan mannen met hemofilie, heeft de ziekte ook voor vrouwen een grote impact, met name bij een kinderwens. Naast het risico op complicaties tijdens de zwangerschap, moeten draagsters rekening houden met de kans dat zij de ziekte overdragen aan

‘Hoofdpijn is een onzichtbare aandoening’

Bijna een op de vijf Nederlanders lijdt aan ernstige hoofdpijn. Ongeveer twee miljoen van hen heeft een vorm van migraine, terwijl naar schatting 17.000 mensen clusterhoofdpijn hebben. Van spannings-en medicatie-afhankelijke hoofdpijn zijn geen officiële cijfers bekend, en het laatste onderzoek naar de prevalentie van aangezichtspijn stamt uit 1993, vertelt Karin van Haperen, voorzitter van de vereniging Hoofdpijnnet. Het verbeteren van herkenning en erkenning van de verschillende vormen van ernstige hoofdpijn