Posts van Marianne Rijke

Inspraak over de behandeling van IPF

In 2006 werd bij Hans Kortleve (68 jaar) de zeldzame longaandoening idiopathische pulmonale fibrose geconstateerd. Toen hij twee jaar geleden hoorde dat er ‘niets meer aan te doen was’, werd hij doorverwezen naar een specialist. Samen met haar kwam hij tot en behandeling die past bij zijn levensstijl, zodat hij de kwaliteit van de tijd de nog rest zo hoog mogelijk kan houden. Bij Hans begon het met kortademigheid tijdens

Grenzen leren kennen en blijven genieten

Sinds twee jaar weet Ellen de Weert dat haar auto-immuunziekte SLE gepaard gaat met een complicatie genaamd pulmonale arteriële hypertensie (PAH), een aandoening van de longslagaders. Dit laat zijn sporen achter op haar leven. Chronische ziekte SLE Bij de pakken neerzitten wil ze echter niet. Daarom is ze nu continu op zoek naar haar grenzen, zodat ze de dingen kan blijven doen die haar plezier geven. Haar behandeling helpt haar

Hoe het leven in één klap kan veranderen

In Nederland zijn er per jaar 100.000 slachtoffers van seksueel geweld. Hiervan is 80 procent vrouw. Het meemaken van seksueel geweld is een zeer aangrijpende gebeurtenis en kan grote sporen achterlaten op het leven van het slachtoffer. Om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken, dient snel en adequaat gehandeld worden na het meemaken van seksueel geweld. Dit is in veel gevallen echter makkelijker gezegd dan gedaan. Er heerst namelijk

Meebeslissen over eigen borsten van belang

Het krijgen van de diagnose borstkanker heeft veel invloed op het leven van een vrouw. Afhankelijk van het type tumor en de kenmerken van de patiënt wordt gekozen voor een bepaald behandeltraject. Dit kan variëren van een volledige borstamputatie tot een borstsparende operatie. Welke behandeling er ook gekozen wordt, belangrijk is dat de patiënt altijd mee kan beslissen over het te bewandelen traject. Deze shared decision making vormt een belangrijk

Zorg van nu draait steeds meer om betrokken cliënt

In de zorg komt steeds meer aandacht voor de cliënt en diens wensen. Waar vroeger de zorg bol stond van de regels, draait zorg tegenwoordig in toenemende mate om de relatie (met de cliënt) en minder om de regels (het systeem). Dit heeft grote gevolgen voor de zorg die wordt aangeboden. In de langdurende zorg, zoals de gehandicapten- en de verpleeghuiszorg, worden cliënten steeds vaker betrokken bij hun zorg. Volgens

Integrale aanpak van beroepslongziekten noodzakelijk

Ieder jaar sterven in Nederland circa 2000 mensen aan beroepslongziekten, opgelopen door blootstelling aan stoffen op het werk. Ondanks de ernst van deze longaandoeningen – onherstelbare gezondheidsschade, verlies van baan en inkomen – is er te weinig aandacht voor de preventie en zorg van deze aandoeningen. Daarom is het hoog tijd om dit door middel van een integrale aanpak te veranderen. Wat zijn beroepslongziekten? Longaandoeningen die ontstaan door het inhaleren

Schone lucht is essentieel voor de gezondheid

Luchtvervuiling kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Mensen met een longaandoening zoals astma ervaren hier directe gevolgen van, maar ook voor mensen met gezonde longen is het inademen van fijnstof niet zonder gevaar. Om de gezondheidsrisico’s te verminderen, moet de luchtvervuiling teruggedrongen worden. Ondanks dat het de goede kant opgaat, is Nederland er nog lang niet. Astma In Nederland leven ruim 610.000 mensen met astma, een chronische longziekte, die

Het DNA bevat levensbelangrijke informatie

Bij een DNA-analyse denkt men vrij snel aan een onderzoek waarmee biologische verwantschap aangetoond kan worden. Het bestuderen van menselijk DNA kan echter tot veel meer inzichten leiden, zoals de vraag of medicijnen wel of niet bij iemand zullen aanslaan, maar ook of iemand erfelijk belast is en mogelijk bepaalde ziekten en aandoeningen zal ontwikkelen. Het menselijk DNA bevat hierdoor een schat aan informatie dat van levensbelang kan zijn. DNA-onderzoek

Ondersteuning bij studiekeuze van levensbelang

Het maken van de juiste studiekeuze is erg belangrijk omdat het de rest van iemands leven kan beïnvloeden. Het kan voor scholieren echter erg lastig zijn deze keuze te maken. Ondersteuning bij het keuzeproces is daarom essentieel. Verkeerde keuze Ondanks dat het aantal mensen dat met hun vervolgopleiding stopt afneemt, blijft de uitval hoog, vertelt Thom de Graaf, voorzitter van Vereniging Hogescholen. Een van de redenen hiervoor is het maken

Delinquenten met een LVB vragen om specifieke expertise

Na het plegen van een delict kan een dader in de strafrechtketen terechtkomen. Wanneer de misdaad samenhangt met een stoornis en/of een licht verstandelijke beperking (LVB), dient hij of zij de juiste behandeling te krijgen. Specifieke expertise en samenwerking in de keten zijn hierbij essentieel. Daders met een licht verstandelijke beperking Een laag IQ in combinatie met criminaliteit is een controversieel thema, stelt Robert Didden, gz-psycholoog en hoogleraar Orthopedagogiek Radboud