Posts van Marianne Rijke

Je hébt een huidaandoening, je bént het niet’

De huid is het grootste orgaan van het menselijke lichaam. Het vervult daarmee belangrijke functies voor de gezondheid. Iedereen wordt geboren met huid, het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat deze huid gezond is. Huidaandoeningen kunnen niet alleen vervelend en pijnlijk zijn, ze kunnen het functioneren van de huid ook bemoeilijken. Ondanks dat huidaandoeningen vrij vaak voorkomen, is er te weinig bewustzijn over de impact op de kwaliteit van leven.

Hersenletsel betekent vaak meer dan zichtbare schade

Hersenletsel dat ontstaat na de geboorte wordt niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. De Hersenstichting legt uit dat er twee type oorzaken voor NAH te onderscheiden zijn. NAH kan ontstaan door trauma. De oorzaak bevindt zich dan buiten het lichaam, zoals letsel door een val, ongeluk of harde klap op het hoofd. Er kan ook sprake zijn van niet-traumatisch hersenletsel. Wanneer dit het geval is, ontstaat het letsel door een proces in

Kwaliteitsregistraties moeten terug de spreekkamer in

Zien patiënten daadwerkelijk iets terug van de uitkomsten van de kwaliteitsregistraties? Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, legt uit dat dit niet altijd het geval is. Zij betoogt dat kwaliteitsregistraties meer moeten focussen op wat voor de patiënt van belang is, en bovenal dat de resultaten hiervan ook weer terug moeten komen bij de patiënt en diens zorgverlener. Voor de best mogelijke zorg is inzicht in de kwaliteit ervan noodzakelijk.

Kunnen omgaan met diabetes betekent zelfmanagement

De chronische aandoening diabetes mellitus gaat gepaard met lichamelijke en psychsociale gevolgen. Hierdoor heeft het een grote impact op het leven van de patiënt en diens naasten. Diabetespatiënten moeten voortdurend hun bloedglucosespiegel monitoren en reguleren, waarbij altijd rekening moet worden gehouden met voeding en beweging. Het bezig zijn om de ziekte zo goed mogelijk met het dagelijks leven te laten overeenstemmen wordt zelfmanagement genoemd. Goede uitleg door hulpverleners, een vangnet

Euthanasie bij (vergevorderde) dementie

In een verzorgingstehuis terechtkomen met vergevorderde dementie, compleet afhankelijk zijn van de hulp van anderen en de eigen familie niet meer herkennen. Dit is voor velen een schrikbeeld dat ze koste wat kost willen vermijden. Meer dan eens wordt gezegd: ‘vóór het zover is, stap ik eruit’. Maar gebeurt dat ook echt? Kiezen mensen met ontwikkelende dementie daadwerkelijk voor de optie van euthanasie? En zo ja, op welk moment wordt

Hoe het leven in één klap kan veranderen

In Nederland zijn er per jaar 100.000 slachtoffers van seksueel geweld. Hiervan is 80 procent vrouw. Het meemaken van seksueel geweld is een zeer aangrijpende gebeurtenis en kan grote sporen achterlaten op het leven van het slachtoffer. Om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken, dient snel en adequaat gehandeld worden na het meemaken van seksueel geweld. Dit is in veel gevallen echter makkelijker gezegd dan gedaan. Er heerst namelijk

Meebeslissen over eigen borsten van belang

Het krijgen van de diagnose borstkanker heeft veel invloed op het leven van een vrouw. Afhankelijk van het type tumor en de kenmerken van de patiënt wordt gekozen voor een bepaald behandeltraject. Dit kan variëren van een volledige borstamputatie tot een borstsparende operatie. Welke behandeling er ook gekozen wordt, belangrijk is dat de patiënt altijd mee kan beslissen over het te bewandelen traject. Deze shared decision making vormt een belangrijk

Inspraak over de behandeling van IPF

In 2006 werd bij Hans Kortleve (68 jaar) de zeldzame longaandoening idiopathische pulmonale fibrose geconstateerd. Toen hij twee jaar geleden hoorde dat er ‘niets meer aan te doen was’, werd hij doorverwezen naar een specialist. Samen met haar kwam hij tot en behandeling die past bij zijn levensstijl, zodat hij de kwaliteit van de tijd de nog rest zo hoog mogelijk kan houden. Bij Hans begon het met kortademigheid tijdens

Grenzen leren kennen en blijven genieten

Sinds twee jaar weet Ellen de Weert dat haar auto-immuunziekte SLE gepaard gaat met een complicatie genaamd pulmonale arteriële hypertensie (PAH), een aandoening van de longslagaders. Dit laat zijn sporen achter op haar leven. Chronische ziekte SLE Bij de pakken neerzitten wil ze echter niet. Daarom is ze nu continu op zoek naar haar grenzen, zodat ze de dingen kan blijven doen die haar plezier geven. Haar behandeling helpt haar

Zorg van nu draait steeds meer om betrokken cliënt

In de zorg komt steeds meer aandacht voor de cliënt en diens wensen. Waar vroeger de zorg bol stond van de regels, draait zorg tegenwoordig in toenemende mate om de relatie (met de cliënt) en minder om de regels (het systeem). Dit heeft grote gevolgen voor de zorg die wordt aangeboden. In de langdurende zorg, zoals de gehandicapten- en de verpleeghuiszorg, worden cliënten steeds vaker betrokken bij hun zorg. Volgens