Posts van Marianne Rijke

Kinderen krijgen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Veel paren die de beslissing nemen kinderen te willen, gaan een van de spannendste en mooiste perioden in hun leven tegemoet. Helaas is een uitbreiding van het gezin niet voor iedereen vanzelfsprekend. Menig stel heeft hulp nodig bij het vervullen van hun kinderwens. Voor hen brengt deze periode veel onrust en stress. Meer begrip en durven spreken over de situatie kan deze stellen helpen in deze moeilijke fase. “Iedereen begint,

Te weinig bewustzijn over goede voeding ouderen

Het binnenkrijgen van de juiste voeding is voor iedereen belangrijk. Bij ouderen kan het zelfs letterlijk het verschil tussen leven en dood betekenen. Ondanks dit potentiële gevaar is er te weinig focus op dit onderwerp. Zowel bij de ouderen en hun verzorgers als bij verzorgenden. Hoog tijd om het bewustzijn over goede voeding bij ouderen te vergroten, stellen de experts. Wanneer men niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, kan ondervoeding ontstaan.

Toezien op een goede ooggezondheid begint bij de jeugd

Nederland kent steeds meer kinderen waarvan de ooggezondheid te wensen over laat. Met name op het gebied van bijziendheid gaan de ogen van kinderen met sprongen achteruit. Dit baart experts zorgen, zeker omdat dit grotendeels te voorkomen is. Wanneer kinderen nog jong zijn, wordt de basis gelegd voor de gezondheid van hun ogen op latere leeftijd, vertelt Edith Mulder, directeur van het Oogfonds. Onderzoek toont aan dat bij steeds meer

De impact van een beperkt kind op het hele gezin

Een kind met een ernstig meervoudige beperking heeft een grote invloed op de rest van het gezin. Doordat er bijvoorbeeld aanpassingen aan het huis, de carrière, vakanties en dagelijkse routine moeten worden gemaakt, is de impact van een beperkt gezinslid merkbaar op praktisch, financieel en emotioneel niveau. Ook wanneer een kind niet langer thuis woont is dit het geval. Ouders van een kind met een ernstig meervoudige beperking zijn namelijk

Sociale netwerken van belang voor neurologische resultaten

Er bestaat een verband tussen gezondheidsgewoonten binnen het sociale netwerk van een patiënt en het niveau van neurologische handicap van die persoon. Dit toont nieuw onderzoek van het Brigham and Women’s Hospital (BWM) aan, gepubliceerd in Nature Communications. Neurologische test Het verband is aangetoond op basis van data van het Genes and Environment in Multiple Sclerosis (GEMS)-project, waarvoor neuroloog Amar Dhand en zijn team een assessmenttool voor sociale netwerken hebben

Inspanningen om inname voedingsstoffen te reguleren

In Nederland krijgt het thema gezondheid binnen de voedingsindustrie steeds meer aandacht. De consument is zich in toenemende mate bewust van de risico’s van een slecht voedingspatroon, en producenten en retailers zien steeds meer hun rol in wat betreft het bevorderen van de Nederlandse gezondheid. Omdat smaak, gemak en betaalbaarheid belangrijke factoren blijven bij de keuze voor voedsel, wordt achter de schermen hard gewerkt om ongemerkt de inname van bepaalde

Een gezond leven draait om gebalanceerde voeding

Een groot deel van de Nederlanders kampt met de gevolgen van een ongezond eetpatroon. Zo eten nog te weinig mensen volgens de Schijf van Vijf. Vooral de inname van fruit en groente schiet tekort, en er wordt te veel suiker, zout en vet geconsumeerd. Het is niet altijd even makkelijk een gezonde keuze te maken. Denk hierbij aan factoren als aanbod, budget en gemak. Daarom is het van belang om

‘Het huishouden voer je niet meer vanzelfsprekend uit’

Het hebben van een visuele beperking heeft een grote invloed op het dagelijks leven van de patiënt. Niet alleen omdat diegene slecht of helemaal niet kan zien, maar ook omdat er vaak additionele problemen bijkomen. Goede begeleiding is daarom essentieel, en multidisciplinaire zorg en continuïteit spelen daarbij een hoofdrol. ‘Alles duurt langer’ Claudia Sebregts heeft een oogaandoening en vertelt dat haar visuele beperking haar in veel dingen belemmert. Ze heeft

De eenzame wereld van de zeldzame kankersoorten

De diagnose kanker zet het leven op zijn kop van de patiënt en diens naasten. Wanneer blijkt dat de kanker een zeldzame soort betreft, betekent dit niet alleen de start van een achtbaanachtige periode, maar vaak ook voor een eenzaam pad dat bewandeld moet worden. Er is weinig kennis bij zorgverleners wat betreft zeldzame kankers, en ook voor de patiënt zelf is het zoeken naar informatie. Een bundeling van kennis

Mensen met EMB hebben recht op eigen regie en ontplooiing

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn in alles afhankelijk van anderen. De zorg voor deze groep is daardoor tijdsintensief en uiterst complex. Omdat de kwaliteit van leven voor mensen met EMB gelijk staat aan de kwaliteit van zorg, is het essentieel dat er ruimte en tijd is voor eigen regie en ontplooiing. Mia Nijland, coördinator van het platform EMG, vertelt dat de zorg voor mensen met EMB heel breed