Posts van Marianne Rijke

Zorg van nu draait steeds meer om betrokken cliënt

In de zorg komt steeds meer aandacht voor de cliënt en diens wensen. Waar vroeger de zorg bol stond van de regels, draait zorg tegenwoordig in toenemende mate om de relatie (met de cliënt) en minder om de regels (het systeem). Dit heeft grote gevolgen voor de zorg die wordt aangeboden. In de langdurende zorg, zoals de gehandicapten- en de verpleeghuiszorg, worden cliënten steeds vaker betrokken bij hun zorg. Volgens

Integrale aanpak van beroepslongziekten noodzakelijk

Ieder jaar sterven in Nederland circa 2000 mensen aan beroepslongziekten, opgelopen door blootstelling aan stoffen op het werk. Ondanks de ernst van deze longaandoeningen – onherstelbare gezondheidsschade, verlies van baan en inkomen – is er te weinig aandacht voor de preventie en zorg van deze aandoeningen. Daarom is het hoog tijd om dit door middel van een integrale aanpak te veranderen. Wat zijn beroepslongziekten? Longaandoeningen die ontstaan door het inhaleren

Schone lucht is essentieel voor de gezondheid

Luchtvervuiling kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Mensen met een longaandoening zoals astma ervaren hier directe gevolgen van, maar ook voor mensen met gezonde longen is het inademen van fijnstof niet zonder gevaar. Om de gezondheidsrisico’s te verminderen, moet de luchtvervuiling teruggedrongen worden. Ondanks dat het de goede kant opgaat, is Nederland er nog lang niet. Astma In Nederland leven ruim 610.000 mensen met astma, een chronische longziekte, die

Het DNA bevat levensbelangrijke informatie

Bij een DNA-analyse denkt men vrij snel aan een onderzoek waarmee biologische verwantschap aangetoond kan worden. Het bestuderen van menselijk DNA kan echter tot veel meer inzichten leiden, zoals de vraag of medicijnen wel of niet bij iemand zullen aanslaan, maar ook of iemand erfelijk belast is en mogelijk bepaalde ziekten en aandoeningen zal ontwikkelen. Het menselijk DNA bevat hierdoor een schat aan informatie dat van levensbelang kan zijn. DNA-onderzoek

Ondersteuning bij studiekeuze van levensbelang

Het maken van de juiste studiekeuze is erg belangrijk omdat het de rest van iemands leven kan beïnvloeden. Het kan voor scholieren echter erg lastig zijn deze keuze te maken. Ondersteuning bij het keuzeproces is daarom essentieel. Verkeerde keuze Ondanks dat het aantal mensen dat met hun vervolgopleiding stopt afneemt, blijft de uitval hoog, vertelt Thom de Graaf, voorzitter van Vereniging Hogescholen. Een van de redenen hiervoor is het maken

Delinquenten met een LVB vragen om specifieke expertise

Na het plegen van een delict kan een dader in de strafrechtketen terechtkomen. Wanneer de misdaad samenhangt met een stoornis en/of een licht verstandelijke beperking (LVB), dient hij of zij de juiste behandeling te krijgen. Specifieke expertise en samenwerking in de keten zijn hierbij essentieel. Daders met een licht verstandelijke beperking Een laag IQ in combinatie met criminaliteit is een controversieel thema, stelt Robert Didden, gz-psycholoog en hoogleraar Orthopedagogiek Radboud

Wonen en zorg in een passende en gezonde omgeving

In Nederland zijn twee trends te ontwaren die misschien niet direct gelinkt worden, maar wel degelijk met elkaar te maken hebben. Zo ontstaan steeds meer soorten woonmogelijkheden en wordt in toenemende mate aandacht besteed aan duurzaamheid binnen het zorgvastgoed. De link: beide kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven en het zorgproces van hun gebruikers. Veranderende maatschappij De opkomst van de woonvariaties heeft drie oorzaken, vertelt Daniëlle Harkes, manager van

Continuïteit van zorg om een delict te voorkomen

In april van dit jaar haalde een psychiatrisch patiënt het nieuws toen hij zichzelf door middel van een gasexplosie van het leven beroofde in zijn woning in Veendam. Er werd toen door sommigen gesteld dat de samenleving niet voldoende beschermd is tegen gevaarlijke psychiatrische patiënten, maar ook dat deze persoon niet de juiste zorg had gekregen. Het snijvlak Er wordt veelal gesproken over het snijvlak tussen zorg en veiligheid. Maar

De gevolgen van kanker in het hoofd-halsgebied

Circa 3 procent van de gevonden tumoren in Nederland bevindt zich in het hoofd-halsgebied, leert het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Hoofd-halskanker kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven, en er bestaat gevaar van ondervoeding. Diverse vormen van hoofd-halskanker Onder hoofd-halskanker vallen diverse kankers in dit gebied van het lichaam, vertelt Rob Burdorf, voorzitter van de patiëntvereniging Hoofd-Hals en zelf overlever van strottenhoofdkanker. Met de verzamelnaam wordt verwezen naar

Het leven weer aan durven gaan na paranoïa

Mensen met sterke achterdocht vrezen dat andere mensen hen in de gaten houden en iets willen aandoen. Om paranoïde-angst te overkomen, moeten patiënten hun angsten confronteren. Iets dat erg veel overwinningskracht, inzet en motivatie vraagt, maar essentieel is om hun angst te overwinnen. Angst en paranoia Mensen die te maken hebben met paranoïde-angst zijn bang dat anderen hen moedwillig kwaad willen doen, tot moord aan toe, aldus Mark van der