Posts van Nina Visser

Wie werkt, werkt aan zijn herstel

Voor mensen met een psychische aandoening is het hebben van een baan erg belangrijk voor het herstelproces, daar zijn de deskundigen het over eens. Van deze groep is echter maar een klein deel daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat en hoe kan dat aantal worden verhoogd? Sneller herstel “Steeds meer behandelaren erkennen het: als je ziek bent, is het beter om niet te lang buiten het arbeidsproces te

Ondersteuning voor (on)zichtbare kwetsbaarheid

Voor kwetsbare doelgroepen zijn aangepaste woonvormen van groot belang om te kunnen participeren in de maatschappij. Dat geldt voor mensen met een zichtbare kwetsbaarheid, zoals ouderen, maar ook voor mensen bij wie niet direct zichtbaar is dat er iets aan de hand is. Niet-aangeboren hersenletsel Een aandoening waar niet altijd evenveel aandacht voor is, vanwege de veelal onzichtbare kenmerken, is niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij iemand met NAH is sprake van

Het belang van de familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersonen kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning van familie en mantelzorgers van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen. Niet alleen wijzen ze de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ook bieden ze ondersteuning in het contact met de hulpverlener of behandelaar en kunnen ze familie en mantelzorgers in contact brengen met lotgenoten. Het is dan ook belangrijk dat familievertrouwenspersonen steun krijgen vanuit de gemeente, vinden Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker bij

“Laat het stigma niet overheersen”

Uit de geschiedenis komt de bipolaire stoornis naar voren als een heel bekend ziektebeeld, dat al sinds de oude Grieken wordt beschreven. Desondanks heersen er nog veel stigma’s rondom deze psychische aandoening. Wat is stigmatisering precies en hoe ermee om te gaan? “Focus op wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn, in plaats van het stigma te laten overheersen”, zegt Catherine van Zelst, Projectmedewerker Onderzoek bij Kenniscentrum Phrenos.

Leven met harddrugsverslaving: “Ondanks stigma is het mogelijk om te veranderen”

Mensen met een verslaving krijgen in het dagelijks leven vaak te maken met stigmatisering. Niet alleen vanuit hun omgeving, maar ook door zelfstigma. Ahmet Türkmen (42) weet dit uit eigen ervaring. Na een harddrugsverslaving van zeventien jaar is hij nu precies zeven jaar clean en zet hij zich in om mensen bewust te maken van de invloed en de gevolgen van stigmatisering. Verslaafd en afkicken Gedurende de jaren dat hij

Stigmatisering op de werkvloer

Onderzoek toont aan dat stigmatisering van mensen met een psychische aandoening een barrière vormt voor hun arbeidsparticipatie. Hoe urgent dit probleem is, blijkt uit de cijfers: veertig procent van de Nederlandse bevolking heeft een psychische aandoening of heeft die ooit gehad. 3 redenen waarom stigma’s kansen op de arbeidsmarkt belemmeren Er zijn drie redenen waarom het stigma op psychische aandoeningen de kansen op de arbeidsmarkt kan belemmeren, vertelt Evelien Brouwers,

Innoveren door samenwerking

Om innovatie in de gezondheidszorg van de grond te krijgen, is het van belang dat grote en kleine partijen met elkaar samenwerken. Zeker nu de zorg steeds meer gepersonaliseerd wordt, is het nodig dat uiteenlopende vakgebieden hun kennis met elkaar delen, vindt Chris Doomernik, directeur van zorginnovatienetwerk Health Valley. De innovatieketen in de zorg Doomernik legt uit dat innovatie in de gezondheidszorg altijd voortkomt uit een samenspel tussen meerdere partijen.

Voor ouderen telt het leefplezier

Heeft u hoofdpijn? Slaapt u slecht? Bent u misselijk? Wie ouderen vanuit een medisch zorgperspectief benadert, vraagt ze voornamelijk waar ze last van hebben. Zorgmedewerkers kunnen ouderen echter ook vragen waar ze blij van worden en waar ze leefplezier aan ontlenen. Dat laatste gebeurt eigenlijk nauwelijks, zegt Joris Slaets, directeur van Leyden Academy en hoogleraar Ouderengeneeskunde. Hij vindt dat hierdoor veel kansen blijven liggen om ouderen die afhankelijk zijn en

Wondzorg: andere behandeling voor elke patiënt

Van snijwond, bijtwond en brandwond tot bevriezingswond, doorligwond en open beenwond: op allerlei manieren kan schade ontstaan aan de huid. Voor al deze wonden is een andere behandeling nodig, afgestemd op de situatie en de patiënt. “One size fits nobody in wondzorg”, zegt René Baljon, voorzitter van WCS Kenniscentrum Wondzorg. Achterliggende oorzaak van de wond Baljon omschrijft een wond als een verbreking van de natuurlijke structuur van levend weefsel. Hoe

Meer aandacht voor palliatieve zorg en uitvaart

De aandacht voor palliatieve zorg, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is de afgelopen jaren toegenomen. In Nederland zouden patiënten en naasten altijd en overal op palliatieve zorg moeten kunnen rekenen: thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Palliatieve zorg wordt in Nederland beschouwd als generalistische zorg die zo nodig specialistisch wordt ondersteund, vertelt Saskia Teunissen, hoogleraar Palliatieve zorg & Hospicezorg van