Posts van Nina Visser

Een hoofdrol voor de patiënt

In de zorg wordt nog vaak uitgegaan van standaarden die gebaseerd zijn op gemiddelden van populaties. De toepassing van gepersonaliseerde zorg, waarbij de individuele mens en diens klachten en behoeften centraal staan, is echter langzaam maar zeker bezig aan een opmars. Welke invloed heeft dit op de positie van de patiënt? Meer mogelijkheden met gepersonaliseerde zorg Gepersonaliseerde zorg zal patiënten onder meer de mogelijkheid geven meer inzicht in hun eigen

‘Er is nu moed nodig voor de volgende stap’

Op dit moment lopen in Europa verschillende initiatieven om de eerste stappen te zetten in het realiseren van adaptive pathways. Deze aangepaste paden maken het mogelijk om kleine patiëntgroepen onder strenge voorwaarden sneller toegang te geven tot nieuwe geneesmiddelen. “Feitelijk gezien bestaan adaptive pathways nog niet en is alleen nog sprake van een concept”, zegt André Broekmans van Lygature, een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van medische innovaties stimuleert middels publiek-private

‘Diagnostiek levert heel waardevolle informatie op’

Bij maar liefst 70 procent van al het medisch handelen speelt laboratoriumdiagnostiek een rol. Testen die plaatsvinden aan de hand van lichaamsmateriaal van patiënten kunnen in veel verschillende stadia waardevolle informatie opleveren over alle vragen rondom medisch handelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het stellen van een diagnose, maar ook om het bepalen voor welke behandeling iemand in aanmerking komt en het monitoren van patiënten die een bepaalde therapie volgen.

‘Ik wil blijven functioneren in onze samenleving’

Mischa heeft een drukke baan en is een actief sporter. Hij bedrijft op topniveau het handbiken en heeft hiervoor in 2016 een wereldbeker in de wacht gesleept. Dat sportieve heeft altijd in hem gezeten, vertelt hij. “Op mijn vijfde zal ik al op voetballen en op mijn zevende op motorcross.” Helaas liep hij na een val op zijn twintigste een dwarslaesie op. Als dwarslaesiepatiënt heeft hij een verhoogd risico op

Een passende benadering voor mensen met een LVB

De beste manier om criminaliteit effectief terug te dringen en recidive te beperken, is door een interventie in te zetten die aansluit op de persoon en op het delict dat gepleegd is. Helaas worden mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het strafrecht vaak niet als zodanig herkend, waardoor ze niet op een passende manier benaderd worden. “Een passende interventie is cruciaal om te voorkomen dat mensen gefrustreerd raken,

Het gaat stapsgewijs beter

Sommige jongeren zetten al vrij vroeg, soms al op twaalfjarige leeftijd, de eerste stappen op het criminele pad. Om te voorkomen dat zij op zulke jonge leeftijd in het strafrecht terechtkomen, is het noodzakelijk om in te zetten op preventie. Dat kan door op tijd in gesprek te gaan met de ouders en door steunstructuren rondom een gezin aan te leggen. Het is immers veel beter om vanuit hulp en

‘Iedere jeugddelinquent is anders’

Dé jeugddelinquent bestaat niet, blijkt uit onderzoek naar de kenmerken van jongeren die in contact komen met politie en justitie. Iedere jongere heeft dan ook een behandeling op maat nodig. Ondanks de onderlinge verschillen zijn er een aantal elementen aan te wijzen waar alle jongeren baat bij hebben. Een daarvan is continuïteit van zorg. “Deze groep heeft doorgaans langere tijd hulp nodig, ook na het achttiende levensjaar”, zegt Robert Vermeiren,

Het plaatsen van een knieprothese

Jaarlijks worden in Nederland vele duizenden knieprothesen geplaatst. Wanneer mensen last hebben van versleten knieën kan het vervangen van het beschadigde kniegewricht door een kunstknie uitkomst bieden. Dat gold ook voor Liesbeth Oorthuys (76). Toen zij in toenemende mate last van haar knieën begon te krijgen, verwees haar huisarts haar naar de afdeling orthopedie van het ziekenhuis, waar foto’s werden gemaakt. “Uit de foto’s bleek dat beide knieën ernstig versleten

‘Door je eigen ervaring begrijp je cliënten beter’

Op dit moment wordt in de forensische zorg nog weinig gedaan met ervaringsdeskundigheid. Dat moet anders, vindt Collin Hoefnagel (43), zelf ervaringsdeskundige. “Er rust behoorlijk wat stigma op forensische zorg in het algemeen. Men heeft vaak een negatief beeld over mensen die, om wat voor reden dan ook, binnen de forensische zorg terechtkomen.” Een delict lijkt vaak een schaduw te werpen op de achterliggende problematiek, merkt hij. Vanuit zijn rol

25 jaar jonger zonder diabetes

Voor zijn werk als technisch rechercheur was Han Seijger (62) dag en nacht op pad en werd hij twee of drie keer per week uit bed gebeld. Toen hij in 2008 last kreeg van toenemende vermoeidheid en gevoelloosheid in armen en benen, zocht hij de oorzaak dan ook bij zijn veeleisende baan. Op aandringen van zijn vrouw bezocht hij toch de huisarts. Die deelde hem een onverwachte diagnose mee: Han