Posts van Nina Visser

‘Hoeveel zelfmoordpogingen moeten we nog meemaken?’

‘Onze dochter Emma wil dood.’ Met deze vijf woorden opent de moeder van de zestienjarige Emma in juni een Facebookpost waarin ze het gebrek aan hulp voor jongeren met complexe psychische problemen ter discussie stelt. Het bericht wordt binnen enkele dagen duizenden keren gedeeld en leidt uiteindelijk tot een spoeddebat in de Tweede Kamer. Het is niet de eerste keer dat ouders en professionals waarschuwingen uiten over de status van

“Er wordt onvoldoende naar kinderen geluisterd”

Voor 90 procent van de Nederlandse kinderen is het vanzelfsprekend dat zij dagelijks gebruik kunnen maken van het recht op onderdak, zorg en onderwijs. Bij de 10 procent die overblijft, is wel sprake van schending van deze en andere kinderrechten. Wat zijn belangrijke verbeterpunten? Kinderrechten in Kinderrechtenverdrag Er wordt nog onvoldoende naar kinderen geluisterd, vindt Noortje Beukeboom (20) van het jongerenbestuur van het Jeugd Welzijns Beraad (JWB). Medebestuurder Luka Mrak

Recht op beweging in het onderwijs

Ieder kind moet kunnen bewegen, ondanks zijn of haar achtergrond, vindt Niels Meijer, directeur van de Johan Cruyff Foundation. “Dat geldt dus ook, of misschien wel juist, voor kinderen in het speciaal onderwijs.” De feiten laten zien dat in het speciaal onderwijs meer kinderen te zwaar zijn dan in het regulier onderwijs: vier op de tien kinderen heeft er overgewicht of obesitas. Bovendien bewegen deze kinderen doorgaans minder dan hun

Annemiek wil zwanger worden door ivf

Wie Annemiek van der Veer (42) op haar dertiende vroeg wat ze later wilde worden, kreeg steevast hetzelfde antwoord: moeder. Bijna dertig jaar later zijn zij en haar vriend, na een aantal ivf-behandelingen in Nederland, in afwachting van een laatste behandeling in het buitenland. “We staan er nog steeds positief in, ondanks alle teleurstellingen.” Terwijl Annemiek haar hele leven al een kinderwens had, was haar vriend lange tijd terughoudender. Hij

‘De discussie wordt soms heel eenzijdig gevoerd’

Meer dan 100 miljoen euro – zoveel kosten kwaliteitsregistraties ons naar schatting op jaarbasis. Dat dat bedrag zo hoog is, heeft veel te maken met het grote aantal uren dat zorgprofessionals in de registraties moeten steken. Het gaat inderdaad om veel geld, erkent Han Tanis, voorzitter van de Taskforce Kwaliteitsregistraties van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Te veel? De kosten gaan voor de baten uit, benadrukt hij. “Er moet niet alleen worden

Inspelen op veranderingen in de antistollingszorg

De afgelopen jaren heeft de antistollingszorg in Nederland diverse veranderingen ondergaan. Een daarvan is de introductie van nieuwe medicijnen: de NOAC’s (nieuwe orale anticoagulantia), ook wel aangeduid als DOAC’s (directe orale anticoagulantia). Hoe kijken arts en patiënt tegen deze ontwikkeling aan? Tot niet zo lang geleden was er voor thuisbehandeling van patiënten met boezemfi brilleren of trombose aan het been maar één soort middel beschikbaar: de vitamine K-antagonisten. Omdat deze

Naar een beter imago van werken in de ouderenzorg

De hele dag mensen wassen, een laag salaris en weinig baanzekerheid – werken in de ouderenzorg heeft geen goed imago. Nu de overheid meer geld voor de verpleeghuiszorg heeft uitgetrokken en de regie steeds meer van het management naar de praktijkmedewerker gaat, lijkt dit beeld echter voorzichtig te kantelen. Geen correct beeld “Te weinig mensen kiezen momenteel voor een opleiding in de ouderenzorg. Ik vermoed dat de slechte reputatie van

“Ik voelde niets van de punaise in mijn voet”

Wie tijdens het nagels knippen of na het stoten van zijn of haar teen een wondje oploopt, maakt zich daar doorgaans niet zo druk over. Voor mensen met diabetes kunnen deze ogenschijnlijk onschuldige wondjes echter vervelende gevolgen hebben. Tijdens het douchen zag Jeroen Doorenbos zestien jaar geleden opeens dat twee van zijn tenen blauw verkleurd waren. Hij reed direct naar de eerste hulp. “Daar werd duidelijk dat beide tenen gebroken

Hoe werkt het tienerbrein?

Om jongeren de kans te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen, is het van belang goed te begrijpen hoe het tienerbrein werkt en hierop in te spelen in het onderwijs. In tegenstelling tot wat veel volwassenen denken, rijpen de hersenen van jongeren door tot ver na het twintigste jaar. Volwassenen moeten dan ook leren tieners te beschouwen als werk in uitvoering. “Ze zijn in ontwikkeling tot vlinder, maar zijn vooralsnog

Succesvol re-integreren met jobcoach en leerdoelen

Op dit moment worden steeds meer banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte, langere tijd niet aan een regulier arbeidsproces hebben deelgenomen. Hoe kan deze groep succesvol re-integreren? Begeleiding van een jobcoach Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen veel baat hebben bij de begeleiding van een jobcoach, zegt