Posts van Nina Visser

‘Je weet nooit wanneer het terugkomt’

Al in de Bijbel zijn verwijzingen terug te vinden naar mensen met huidaandoeningen, waaronder wellicht psoriasis. In vroeger tijden werd deze groep mensen vaak afgezonderd of verborgen gehouden voor de rest van de samenleving. Tegenwoordig is de houding een stuk milder en is bij het grote publiek meer bekend over de aandoening. Voorlichting blijft echter hard nodig. “Het zou goed zijn als er meer aandacht voor de ziekte komt en

Verder kijken dan het medisch perspectief

In de ouderenzorg verliest de benadering waarbij het puur om de medische achtergrond van mensen draait aan terrein. Veel zorginstellingen gaan over op een aanpak waarbij ze zich richten op de mens als geheel. Daarbij draait het niet langer om wat het beste voor iemand is vanuit gezondheidsperspectief, maar om meegaan in de beleving en wensen van ouderen. Positieve gezondheid Een benadering die in de ouderenzorg steeds vaker wordt toegepast

Positief kijken naar gezondheid in het ziekenhuis

In navolging van de ouderenzorg is er ook in ziekenhuizen steeds meer aandacht voor een positieve benadering van gezondheid. Bij gezondheid, herstel en omgaan met ziekte gaat het om veel meer dan alleen de medische kant, aldus Machteld Huber, arts-onderzoeker en oprichter van het Institute for Positive Health. Ter ondersteuning van deze gedachte introduceerde Huber een nieuwe definitie van gezondheid: ‘gezondheid als het vermogen om je aan te passen en

Innovaties op het gebied van prostaatkanker

Hoewel prostaatkanker nog altijd een dodelijke ziekte is, is de kans op genezing de afgelopen jaren toegenomen. Nieuwe technieken stellen artsen in staat patiënten eerder en nauwkeuriger te diagnosticeren, en met de komst van expertcentra groeit ook de kennis over de ziekte. Daarnaast krijgen patiënten door middel van shared decision making steeds vaker inspraak in hun behandeling. Prostaatkanker wordt over het algemeen opgespoord door de PSA-waarde in het bloed van

Een positieve invulling van de laatste fase

Sinds lange tijd geldt de definitie van gezondheid die de World Health Organization (WHO) hanteert als wereldwijde standaard: ‘gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Langzaam maar zeker is dit vertaald naar: ‘gezondheid is de afwezigheid van ziekte’. Positieve Gezondheid Een nogal negatieve benadering, vindt Huber, want compleet welbevinden is vrijwel nooit haalbaar. Ze introduceerde daarom een nieuwe definitie: ‘gezondheid als het vermogen om je aan

‘Hoeveel zelfmoordpogingen moeten we nog meemaken?’

‘Onze dochter Emma wil dood.’ Met deze vijf woorden opent de moeder van de zestienjarige Emma in juni een Facebookpost waarin ze het gebrek aan hulp voor jongeren met complexe psychische problemen ter discussie stelt. Het bericht wordt binnen enkele dagen duizenden keren gedeeld en leidt uiteindelijk tot een spoeddebat in de Tweede Kamer. Het is niet de eerste keer dat ouders en professionals waarschuwingen uiten over de status van

“Er wordt onvoldoende naar kinderen geluisterd”

Voor 90 procent van de Nederlandse kinderen is het vanzelfsprekend dat zij dagelijks gebruik kunnen maken van het recht op onderdak, zorg en onderwijs. Bij de 10 procent die overblijft, is wel sprake van schending van deze en andere kinderrechten. Wat zijn belangrijke verbeterpunten? Kinderrechten in Kinderrechtenverdrag Er wordt nog onvoldoende naar kinderen geluisterd, vindt Noortje Beukeboom (20) van het jongerenbestuur van het Jeugd Welzijns Beraad (JWB). Medebestuurder Luka Mrak

Recht op beweging in het onderwijs

Ieder kind moet kunnen bewegen, ondanks zijn of haar achtergrond, vindt Niels Meijer, directeur van de Johan Cruyff Foundation. “Dat geldt dus ook, of misschien wel juist, voor kinderen in het speciaal onderwijs.” De feiten laten zien dat in het speciaal onderwijs meer kinderen te zwaar zijn dan in het regulier onderwijs: vier op de tien kinderen heeft er overgewicht of obesitas. Bovendien bewegen deze kinderen doorgaans minder dan hun

Annemiek wil zwanger worden door ivf

Wie Annemiek van der Veer (42) op haar dertiende vroeg wat ze later wilde worden, kreeg steevast hetzelfde antwoord: moeder. Bijna dertig jaar later zijn zij en haar vriend, na een aantal ivf-behandelingen in Nederland, in afwachting van een laatste behandeling in het buitenland. “We staan er nog steeds positief in, ondanks alle teleurstellingen.” Terwijl Annemiek haar hele leven al een kinderwens had, was haar vriend lange tijd terughoudender. Hij

‘De discussie wordt soms heel eenzijdig gevoerd’

Meer dan 100 miljoen euro – zoveel kosten kwaliteitsregistraties ons naar schatting op jaarbasis. Dat dat bedrag zo hoog is, heeft veel te maken met het grote aantal uren dat zorgprofessionals in de registraties moeten steken. Het gaat inderdaad om veel geld, erkent Han Tanis, voorzitter van de Taskforce Kwaliteitsregistraties van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Te veel? De kosten gaan voor de baten uit, benadrukt hij. “Er moet niet alleen worden