Posts van Nina Visser

“Ik voelde niets van de punaise in mijn voet”

Wie tijdens het nagels knippen of na het stoten van zijn of haar teen een wondje oploopt, maakt zich daar doorgaans niet zo druk over. Voor mensen met diabetes kunnen deze ogenschijnlijk onschuldige wondjes echter vervelende gevolgen hebben. Tijdens het douchen zag Jeroen Doorenbos zestien jaar geleden opeens dat twee van zijn tenen blauw verkleurd waren. Hij reed direct naar de eerste hulp. “Daar werd duidelijk dat beide tenen gebroken

Hoe werkt het tienerbrein?

Om jongeren de kans te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen, is het van belang goed te begrijpen hoe het tienerbrein werkt en hierop in te spelen in het onderwijs. In tegenstelling tot wat veel volwassenen denken, rijpen de hersenen van jongeren door tot ver na het twintigste jaar. Volwassenen moeten dan ook leren tieners te beschouwen als werk in uitvoering. “Ze zijn in ontwikkeling tot vlinder, maar zijn vooralsnog

Succesvol re-integreren met jobcoach en leerdoelen

Op dit moment worden steeds meer banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte, langere tijd niet aan een regulier arbeidsproces hebben deelgenomen. Hoe kan deze groep succesvol re-integreren? Begeleiding van een jobcoach Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen veel baat hebben bij de begeleiding van een jobcoach, zegt

Goede zorg in een stimulerende omgeving

Voor mensen met dementie die extra zorg nodig hebben, komen er naast het verpleeghuis steeds meer alternatieve woonvormen beschikbaar. Met deze particuliere, vaak kleinschalige initiatieven wordt ingespeeld op de veranderende wensen vanuit de samenleving. Als het gaat om het leveren van goede zorg hebben al deze woonvormen één overeenkomst: wat er aan de binnenkant gebeurt, is belangrijker dan hoe het geheel er vanbuiten uitziet. Tussenfase Dat ouderen met het bereiken

Personalized medicine is de toekomst

Bij Fred Krijnen (59) werd in 2011 uitgezaaide prostaatkanker vastgesteld. “De prognose was op dat moment dat ik nog anderhalf tot twee jaar zou hebben”, vertelt hij. Hij onderging meerdere behandelingen, die telkens maar voor korte tijd aansloegen, en was uiteindelijk uitbehandeld. Ten slotte startte hij afgelopen maart met een experimentele personalized medicinebehandeling, met bijzonder hoopgevende resultaten als gevolg. Personalized medicine Tot niet zo lang geleden werden nieuwe medicijnen getest

Geniet, maar zon met mate

De huid is vanwege zijn zichtbaarheid nauw verweven met de identiteit en het zelfbeeld van mensen. Toch wordt de huid doorgaans niet gezien als een orgaan waar iets mis mee kan zijn. Mensen die worden geconfronteerd met huidkanker, schrikken dan ook van de impact die het op hun leven heeft. Het aantal gevallen van deze ziekte is de afgelopen jaren zoveel gestegen dat het inmiddels de meest voorkomende vorm van

Wie werkt, werkt aan zijn herstel

Voor mensen met een psychische aandoening is het hebben van een baan erg belangrijk voor het herstelproces, daar zijn de deskundigen het over eens. Van deze groep is echter maar een klein deel daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat en hoe kan dat aantal worden verhoogd? Sneller herstel “Steeds meer behandelaren erkennen het: als je ziek bent, is het beter om niet te lang buiten het arbeidsproces te

Ondersteuning voor (on)zichtbare kwetsbaarheid

Voor kwetsbare doelgroepen zijn aangepaste woonvormen van groot belang om te kunnen participeren in de maatschappij. Dat geldt voor mensen met een zichtbare kwetsbaarheid, zoals ouderen, maar ook voor mensen bij wie niet direct zichtbaar is dat er iets aan de hand is. Niet-aangeboren hersenletsel Een aandoening waar niet altijd evenveel aandacht voor is, vanwege de veelal onzichtbare kenmerken, is niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij iemand met NAH is sprake van

Het belang van de familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersonen kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning van familie en mantelzorgers van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen. Niet alleen wijzen ze de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ook bieden ze ondersteuning in het contact met de hulpverlener of behandelaar en kunnen ze familie en mantelzorgers in contact brengen met lotgenoten. Het is dan ook belangrijk dat familievertrouwenspersonen steun krijgen vanuit de gemeente, vinden Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker bij

“Laat het stigma niet overheersen”

Uit de geschiedenis komt de bipolaire stoornis naar voren als een heel bekend ziektebeeld, dat al sinds de oude Grieken wordt beschreven. Desondanks heersen er nog veel stigma’s rondom deze psychische aandoening. Wat is stigmatisering precies en hoe ermee om te gaan? “Focus op wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn, in plaats van het stigma te laten overheersen”, zegt Catherine van Zelst, Projectmedewerker Onderzoek bij Kenniscentrum Phrenos.