Posts van Ruby Sanders

Diagnostiek voorbij de grenzen van het lab

Middels ontwikkelingen binnen de diagnostiek zijn we steeds beter in staat ziekten vast te stellen of uit te sluiten. De laatste jaren wordt steeds meer gestuurd op directere vormen van diagnostiek, zoals de mogelijkheid voor huisartsen om zelf onderzoeken uit te voeren. Zo bestaan al verschillende testen waar de huisarts en zelfs de patiënt gebruik van kunnen maken. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, moet in kaart gebracht

Belang van het kind voorop

Op tal van plekken worden initiatieven genomen om tot meer samenwerking te komen tussen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdzorg. Een van de belangrijkste doelstellingen is het doortrekken van leer- en ontwikkellijnen voor kinderen. Een kind van 3 jaar is immers nog steeds hetzelfde kind wanneer het 4 jaar wordt. Goede samenwerking Er is daarom een goede samenwerking nodig rondom het kind. De belangrijke spelers in de eerste, vormende, jaren van

De ernst van een auto te water

Een auto die te water raakt is een veelvoorkomend ongeluk in het Nederlandse verkeer. Per jaar belanden zo’n 750 personenauto’s in (on)diep water, waarbij ongeveer vijftig tot zestig Nederlanders komen te overlijden. Ongevallen met een auto te water lopen vaak ernstiger af dan andere ongevallen, laat onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zien. Dat blijkt uit het hoge aandeel doden en ziekenhuisgewonden. In het waterrijke Nederland zijn deze

Veilig deelnemen aan het verkeer

De vergrijzing in Nederland heeft ook gevolgen op de weg. Ouderen willen mobiel blijven: een groeiende groep behoudt het rijbewijs en blijft de auto en fiets gebruiken. Statistieken tonen aan dat het aantal oudere voetgangers, fi etsers en automobilisten dat betrokken is bij verkeersongevallen toeneemt. Een deel van hen ondervindt problemen in het verkeer vanwege verminderde functiestoornissen, zoals zicht of gehoor. Verlengen van rijbewijs “De zintuigen worden nu eenmaal minder

Investeringen verpleeghuiszorg: structurele oplossing of doekje voor het bloeden?

Verpleeghuizen ontvangen vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen euro, bedoeld voor het aantrekken van meer personeel. Nog dit jaar zullen zij 100 miljoen euro extra krijgen. Dat heeft het demissionair kabinet besloten, meldde (demissionair) staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) 4 juli jl. aan de Tweede Kamer. Ruim een jaar geleden publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een lijst met ondermaats functionerende verpleeghuizen, waar bijvoorbeeld onvoldoende op kwaliteit en veiligheid van

Belang van goede diagnostiek bij hoofd-halstumoren

Het aantal patiënten met hoofd-halskanker neemt jaarlijks toe. Veel tumoren in het hoofdhalsgebied worden pas in een laat stadium opgespoord. Symptomen worden niet altijd herkend en deze tumoren groeien meestal vrij snel. Daardoor wordt de kans op genezing kleiner en de behandeling ingrijpender. Het is daarom van groot belang dat de ziekte zo vroeg mogelijk herkend en behandeld wordt. Tot de hoofd-halsoncologie worden alle tumoren gerekend boven de sleutelbeenderen, met

De veranderende rol van wijkverpleegkundigen

Zorg in de wijk betekent zorg die zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn of haar omgeving georganiseerd is. Aangezien mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen, wordt de zorgvraag thuis groter en complexer. De wijkverpleegkundige moderniseert in deze veranderende context. Margriet van Iersel, onderwijskundige, docent en voormalig verpleegkundige, doet bij de opleiding hbo-verpleegkunde (hbo-v) aan de Hogeschool van Amsterdam promotieonderzoek naar de beeldvorming van studenten over de

Integrale zorg bij ouderen met dementie

Dementie is een veelvoorkomende, complexe ziekte met enorme gevolgen voor patiënt en mantelzorgers. Dementiezorg speelt zich, gezien de vergrijzing en groeiende groep thuis wonende ouderen, grotendeels in de thuissituatie af. Hierom wordt landelijk ingezet op persoonsgerichte, integrale zorg bij mensen met dementie en hun netwerk in de thuissituatie. Het belang van integrale zorg “Dementie is een dodelijke ziekte en 70 procent van de mensen met dementie woont thuis. Zij gaan

Tinnitus: leven zonder stilte

Leven met tinnitus betekent een leven zonder stilte. Tinnitus kan verschillende vormen aannemen en per persoon in hevigheid variëren. Goede voorlichting over wat tinnitus is, hoe de aandoening te voorkomen is en hoe het beheersbaar is te maken, is voor iedereen van belang. Vrijwel iedereen heeft weleens het fenomeen ervaren na een avond harde muziek: een tijdelijke piep of suis in de oren. Doorgaans trekt dit na enkele dagen weer

Veilig, autonoom en ‘thuis’ in beschermd wonen

De afgelopen jaren hebben veel veranderingen gekend op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er zijn voor mensen met een zorgvraag verschillende opties, variërend van thuis wonen met hulp van wijkverpleging of mantelzorg tot verhuizen naar een vorm van beschermd of begeleid wonen. Wat betekent de woonvorm voor een cliënt? Kiezen van een woonvorm Wonen in een verkeerde woonvorm kan onwenselijke of zelfs onveilige situaties opleveren, stelt Sonja Engelaar.