Posts van Ruby Sanders

Veilig, autonoom en ‘thuis’ in beschermd wonen

De afgelopen jaren hebben veel veranderingen gekend op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er zijn voor mensen met een zorgvraag verschillende opties, variërend van thuis wonen met hulp van wijkverpleging of mantelzorg tot verhuizen naar een vorm van beschermd of begeleid wonen. Wat betekent de woonvorm voor een cliënt? Kiezen van een woonvorm Wonen in een verkeerde woonvorm kan onwenselijke of zelfs onveilige situaties opleveren, stelt Sonja Engelaar.

Zelfstandig en toch samen: groepswonen

Wonen in groepsverband stijgt in populariteit. Voor ouderen kan een woongroep een aantrekkelijk alternatief voor het verzorgingshuis zijn. In Den Haag bestaat groepswonen al sinds de jaren tachtig. Oorspronkelijk bedoeld voor ouderen, zijn de woongroepen in de loop der jaren uitgegroeid tot uiteenlopend, met een eigen karakter. Dit vertelt wethouder Zorg Karsten Klein van de gemeente Den Haag. De gemeente is actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van groepswonen.

Sociaal vangnet voor kwetsbare mensen

Voor sociaal kwetsbare mensen, waaronder (voormalig) dak-en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld, is een veilige woonomgeving vanzelfsprekend van groot belang. Hun situatie heeft er vaak voor gezorgd dat zij sociaal geïsoleerd zijn en niet zomaar op familie of een netwerk kunnen terugvallen. Opvanginstellingen beogen mensen zo veel mogelijk te ondersteunen in hun natuurlijke leefomgeving, (begeleid) zelfstandig wonend in een wijk. Maar met eigen woonruimte en een veilige woonomgeving alleen

Zoektocht naar geschikte woning bij dementie

Omdat er veel woonvormen mogelijk zijn voor mensen met dementie kan het lastig zijn te bepalen welke het beste past bij de individuele cliënt. Door de vergrijzing groeit de groep ouderen met dementie extra hard – en allemaal hebben ze zo hun eigen behoeften en woonwensen. Thuis wonen bij dementie of niet? Mensen met dementie wonen doorgaans zelf graag thuis, in een vertrouwde omgeving. Vaak is dit voor de partner

Minder stigma’s door ervaringsdeskundigheid

Het belang van ervaringsdeskundigheid dringt steeds meer door in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ervaringsdeskundigen worden ingezet in een-op-een-relaties met cliënten omdat zij deskundig zijn op het gebied van leven met psychisch lijden. Zij kunnen daarnaast een emancipatoire invloed uitoefenen op cliënten en bijdragen aan het verminderen van stigma’s rond psychische kwetsbaarheid bij hulpverleners. Ervaringsdeskundigen: middel, geen doel De inzet van ervaringsdeskundigen is geen doel maar een middel om de ggz

Hoe kunnen ouderen langer thuis blijven wonen?

Ouderen langer thuis laten wonen wordt door landelijke en regionale overheden gestimuleerd. Wat is er nodig om dit mogelijk te maken en hoe kan deze doelgroep beter betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen? Thuis wonen bij dementie Volgens Joost van Hoof, gepromoveerd op langer thuis wonen van mensen met dementie en nu verbonden aan het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie, moet er bij mensen met dementie gekeken worden of

Geen tijd te verliezen bij anorexia

Binnen zorg voor patiënten met anorexia nervosa is snelheid van behandeling cruciaal. Bij deze ziekte is er geen tijd te verliezen. Wachtlijsten en stijgende bureaucratie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vormen hiervoor een obstakel. Ook de overgang van jeugd naar volwassenheid bij de patiënten zorgt voor moeilijkheden. Moeizame diagnose Het duurt doorgaans lang voordat een eetstoornis als zodanig wordt erkend, vertelt professor Eric van Furth, voorzitter van de Nederlandse Academie

Dementie op jonge leeftijd onderbelicht

In Nederland krijgt een op de vijf mensen een vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer komt het meest voor, maar er bestaan ook andere soorten. Dementie wordt gezien als een ouderdomsziekte, maar bij sommige patiënten treden de eerste symptomen op voor ze 65 jaar oud zijn. Dat zijn bij deze groep meestal eerst gedragsproblemen, waardoor de diagnose geregeld lang op zich laat wachten. In Nederland hebben 12.000 mensen onder

Depressieve gevoelens bespreekbaar maken

Jaarlijks kampen een miljoen Nederlanders met een depressie. Klachten worden vaak laat gesignaleerd door de omgeving en mensen wachten lang met hulp vragen. Bepaalde groepen lopen extra risico’s, waaronder jongeren en zwangere en onlangs bevallen vrouwen. De kern van een depressie De kern van een depressie draait om lusteloosheid, gevoelens van waardeloosheid en geen plezier meer ervaren in dingen, legt Hanneke Visser uit. Zij is plaatsvervangend hoofdopleider van de postacademische

Behandeling borstkanker tast mondgezondheid aan

Tijdens de behandeling van kanker kan de mondgezondheid door chemokuren en radiotherapieën flink worden aangetast. Dat terwijl mondzorg een grote impact heeft op de algemene gezondheid en het gevoel van welbevinden. Door de agressieve aard van verschillende kankerbehandelingen ontstaan bij veel patiënten ontstekingen in de mond. Ook neemt dikwijls de smaak en de hoeveelheid en kwaliteit van het speeksel af, terwijl beiden nodig zijn om voldoende en pijnloos te kunnen