Posts van Ruby Sanders

Geriatrische revalidatiezorg anno 2018

Door veranderingen binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van de afgelopen jaren hebben steeds meer zorginstellingen deze zorg effectiever en efficiënter vormgegeven. Toch staat Nederland voor een aantal uitdagingen rond de optimale inrichting van het revalidatieproces, zowel voor patiënt als medewerker. De uitdaging ligt erin de kwaliteit van de GRZ in heel Nederland naar een hoger niveau te tillen, stelt Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het LUMC en Topaz in Leiden.

Mensgerichte zorg moet vanzelfsprekend zijn

Door de vergrijzing groeit het aantal kwetsbare ouderen in Nederland. Dementie is nu al volksziekte nummer één. Daarnaast klinkt vanuit de overheid en burger de wens om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit heeft effect op de samenleving: in iedere buurt woont straks iemand met dementie en in verpleeghuizen komen cliënten met een complexere zorgvraag terecht. De samenleving moet zich bewust worden van het belang van een

Discussie rondom ziekte van Lyme

Jaarlijks lopen ruim een miljoen Nederlanders een tekenbeet op. Ongeveer 25.000 van hen krijgen de ziekte van Lyme. Het grootste deel van deze patiënten herstelt met een korte antibioticakuur. Maar er zijn ook mensen die langer klachten houden. Vroege diagnose De manier waarop een besmetting zich uit varieert per persoon. De verschillende uitingen maken een goede diagnose soms lastig. Een tekenbeet leidt niet altijd direct tot klachten, ook niet als

Gezond eten kan het brein helpen herstellen na beroerte

Mensen die na een beroerte veel bladgroenten, vis en andere gezonde voeding tot zich nemen, helpen hun breinfuncties waarschijnlijk beter te behouden, laten voorlopige onderzoeksresultaten zien. Bladgroenten en bessen Onderzoekers stelden dit vast bij verschillende personen die na een beroerte het zogenoemde MIND-dieet volgden. Dit dieet combineert elementen uit twee voedingsvoorschriften die bijdragen aan een goede conditie van het hart: het traditionele mediterrane dieet en het zogenoemde DASH-dieet, dat een

Na dieet slechts kwestie van tijd voor kilo’s er weer aan komen

Wie veel gewicht verloren heeft, kan een nieuwe garderobe beter nog even uitstellen. Uit recent onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Obesity, is namelijk gebleken dat de verloren kilo’s, nadat met een dieet gestopt is, vrijwel direct weer terugkeren. Na diëten snel weer gewichtstoename De precieze oorzaak is niet duidelijk, vertelt Kathryn Ross van de Universiteit van Florida, maar dát het verloren gewicht snel na het einde van

Nog veel onwetendheid over melanoom

De dodelijkste vorm van huidkanker is melanoom. Het aantal gevallen in Nederland stijgt al jaren. Hoewel er nog geen curatieve behandeling bestaat, zijn positieve ontwikkelingen gaande. Jaarlijks overlijden ongeveer 900 mensen aan melanoom. “Het aantal nieuwe melanoompatiënten stijgt al jaren”, vertelt Koen van Elst, voorzitter van Stichting Melanoom. In 2016 zijn rond de 6.800 nieuwe gevallen bekend geworden. Verwacht wordt dat deze stijging doorzet. Ook de incidentie onder jongeren neemt

‘Ik heb weer zin gekregen om betaald werk te doen’

Bart Duijn (33 jaar) werkt 2,5 jaar als vrijwilliger bij een dierenopvangcentrum. Het vrijwilligerswerk heeft Bart structuur gebracht en inmiddels heeft hij zelfs weer zicht op een betaalde baan. Bart is trots op zijn werk bij het dierenopvangcentrum, omdat hij een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij, vertelt hij. Bovendien vindt Bart het een mooi idee dat hij de dieren, die ook kwetsbaar zijn, de hulp kan bieden die

De ontwikkeling van het brein staat niet vast

Bij kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen wordt vaak gedacht dat het brein vastligt en niet meer zal veranderen. Terwijl in een optimale omgeving en binnen goede samenwerking rondom het kind veel groei mogelijk is. Van afwijkend gedrag wordt vaak gedacht dat het in de hersenen zit, biologisch bepaald is en dus vastligt, legt Lydia Krabbendam uit. Zij doet aan de VU onderzoek naar neuropsychologische ontwikkeling. De veranderlijkheid van het brein

‘Het is niet zo zwart-wit’

Kwaliteitsregistraties door medisch specialisten zijn ontstaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Informatie die uit registraties voortkomt is van groot belang voor patiënten en artsen. Tegelijkertijd klinken geluiden over de grote administratieve last die registreren op zou leveren. Maar, zo stelt vicevoorzitter Federatie Medisch Specialisten (FMS) Huib Cense, er is een belangrijk verschil tussen administratieve last in het algemeen en registratielast in het bijzonder. “Het is niet zo zwart-wit

Trombosezorg in Nederland staat op kruispunt

Ongeveer een op de veertig mensen in Nederland heeft trombose en dagelijks komen hier mensen bij. Er bestaan nog veel misverstanden over trombose: zo wordt vaak ten onrechte gedacht dat het alleen bij ouderen voorkomt. Geregeld wordt de diagnose hierdoor gemist, ook omdat de symptomen niet altijd voldoende specifiek zijn. Onbehandelde of laat ontdekte trombose kan leiden tot ernstige schade, of uiteindelijk tot overlijden. NOAC of DOAC Huidige ontwikkelingen en