Posts van Yara Hooglugt

Vertrouwde oppas voor kind met beperking

De zorg voor een kind met een beperking is intensief. Volledige toewijding is voor ouders weliswaar onvoorwaardelijk, maar gaat soms wel ten koste van het eigen sociale leven en de aandacht voor elkaar. Joost en Heidi Gruijters kunnen erover meepraten. Niet-aangeboren hersenletsel Finn, de 2-jarige zoon van Joost en Heidi en het broertje van de 5-jarige Tess, is ter wereld gekomen met een hartafwijking. Na een openhartoperatie was het hart

Mentale gezondheid ondergesneeuwd door fysiek herstel

Fysiek herstel kan een slechte raadgever zijn voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het zijn juist de onzichtbare gevolgen van hersenschade die alsnog hun weerslag kunnen hebben op het sociale leven en de werk- en thuissituatie van een patiënt. Dat weet ook Jeannette Heijting, die in 2009 in een maand tijd twee herseninfarcten kreeg, en vijf jaar later tot een confronterend inzicht kwam. “Door te ontkennen dat ik door mijn hersenletsel

Hart en vaten gebaat bij gezond dieet

De invloed die voeding heeft op de gezondheid, en dan met name op de kans op hart- en vaatziekten, is niet te onderschatten. Zout, vetten en suikers hebben effect op onder andere de bloeddruk, het cholesterolgehalte en de bloedsuikerwaarden. Omdat het hier vaak gaat om ‘onzichtbare’ bestanddelen, is het voor sommige mensen moeilijk in te zien welke schade aangericht kan worden in het lichaam, stelt Irma Oosterhof van de Nederlandse

‘Overdaad aan registratie gaat ten koste van de zorg’

Kwaliteitsregistraties hebben hun doel voor zorginstellingen al ruimschoots bewezen, maar wordt dat doel niet tegelijkertijd voorbijgeschoten? Waar ligt de grens tussen registreren om de kwaliteit van zorg te verbeteren en registreren om het registreren? Dit vraagt Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, zich af. “We moeten het gesprek aangaan over verdere standaardisering.” Waar worden kwaliteitsregistraties voor ingezet in de geestelijke gezondheidszorg? “Grofweg zijn er twee clusters te onderscheiden: de kant

Ongewenst kinderloos: leven tussen onzekerheid en hoop

Het is voor veel vrouwen al van kleins af aan de gedroomde toekomst: een leuke partner vinden en een of meerdere kinderen krijgen. Een leven met kinderen lijkt in onze maatschappij vaak zo vanzelfsprekend, maar voor veel vrouwen en stellen loopt dit toch anders. Wanneer een stel eenmaal besluit zwanger te willen worden, lukt dit in 80 procent van de gevallen binnen een jaar. Wanneer een natuurlijke zwangerschap na een

“Eigen regie brengt rust en vrijheid”

De 65-jarige René Ligthart werd geboren met slechte hartkleppen en werd al op zeer jonge leeftijd voor het eerst geopereerd. Vele operaties en twee kunstkleppen later is hij voor de rest van zijn leven gebonden aan antistollingsmiddelen. De mogelijkheid om zelf zijn INR-waarde te meten door middel van een vingerprik was daarom voor hem een enorme uitkomst. Al van jongs af aan weet René hoe het is om elke twee

Onderschat de medische oorzaak van snurken niet

Hard snurken wordt door veel mensen geaccepteerd als een blijvende, weliswaar onschuldige maar vervelende kwaal. Snurken kan echter wel degelijk een medische oorzaak hebben en duiden op een slaapaandoening. Een van de meest voorkomende aandoeningen is slaapapneu. Wat is slaapapneu? Slaapapneu is een aandoening die zich manifesteert in een combinatie van overmatig snurken, slaperigheid overdag en nachtelijke ademstops tijdens het slapen, vertelt Nico de Vries van de KNO-Vereniging Niet iedereen

Waar ligt de grens tussen aandacht en bemoeienis?

Sociale verbanden in wijken worden zowel op bestuurs- als op particulier niveau steeds belangrijker. Elkaar opzoeken, in de gaten houden en helpen waar nodig, kan een enorme steun in de rug zijn voor mensen die op zichzelf zijn aangewezen. De maatschappij is geïndividualiseerd Letterlijk over de drempel stappen bij de buren kan echter lastig zijn in een verzorgingsstaat als Nederland. We leven in een maatschappij die in de afgelopen decennia

‘Blijf alert op symptomen hartfalen’

Lekkende hartkleppen komen in verschillende gradaties voor en hoeven lang niet bij iedereen dezelfde symptomen te veroorzaken. De ene patiënt houdt het nog jaren vol met behulp van de juiste medicatie, terwijl de ander in een veel eerder stadium geopereerd moet worden. Eén ding is echter gelijk voor iedereen: het is van groot belang om het eigen lichaam goed in de gaten te houden. Geen symptomen De 71-jarige Henk heeft

Waarom zijn de darmen zo belangrijk?

De darmen zijn van vitaal belang voor een gezond lichaam. Niet alleen vervult het orgaan een essentiële rol in de spijsvertering en de opname van voldoende voedingsstoffen, ook vormt het een barrière tegen toxische stoffen en bacteriën die het lichaam ziek kunnen maken. Dunne darm, dikke darm en endeldarm Wanneer over de darmen wordt gesproken gaat het over de dunne darm, de dikke darm en de endeldarm. In de dunne