Posts van Yara Hooglugt

Onderschat de medische oorzaak van snurken niet

Hard snurken wordt door veel mensen geaccepteerd als een blijvende, weliswaar onschuldige maar vervelende kwaal. Snurken kan echter wel degelijk een medische oorzaak hebben en duiden op een slaapaandoening. Een van de meest voorkomende aandoeningen is slaapapneu. Wat is slaapapneu? Slaapapneu is een aandoening die zich manifesteert in een combinatie van overmatig snurken, slaperigheid overdag en nachtelijke ademstops tijdens het slapen, vertelt Nico de Vries van de KNO-Vereniging Niet iedereen

Waar ligt de grens tussen aandacht en bemoeienis?

Sociale verbanden in wijken worden zowel op bestuurs- als op particulier niveau steeds belangrijker. Elkaar opzoeken, in de gaten houden en helpen waar nodig, kan een enorme steun in de rug zijn voor mensen die op zichzelf zijn aangewezen. De maatschappij is geïndividualiseerd Letterlijk over de drempel stappen bij de buren kan echter lastig zijn in een verzorgingsstaat als Nederland. We leven in een maatschappij die in de afgelopen decennia

‘Blijf alert op symptomen hartfalen’

Lekkende hartkleppen komen in verschillende gradaties voor en hoeven lang niet bij iedereen dezelfde symptomen te veroorzaken. De ene patiënt houdt het nog jaren vol met behulp van de juiste medicatie, terwijl de ander in een veel eerder stadium geopereerd moet worden. Eén ding is echter gelijk voor iedereen: het is van groot belang om het eigen lichaam goed in de gaten te houden. Geen symptomen De 71-jarige Henk heeft

Waarom zijn de darmen zo belangrijk?

De darmen zijn van vitaal belang voor een gezond lichaam. Niet alleen vervult het orgaan een essentiële rol in de spijsvertering en de opname van voldoende voedingsstoffen, ook vormt het een barrière tegen toxische stoffen en bacteriën die het lichaam ziek kunnen maken. Dunne darm, dikke darm en endeldarm Wanneer over de darmen wordt gesproken gaat het over de dunne darm, de dikke darm en de endeldarm. In de dunne

‘Samen beslissen’ bij nierziekten essentieel

Nierziekten veranderen het leven van patiënten aanmerkelijk, of de aandoening nu een geleidelijk verloop heeft of een acute verslechtering van de nierfunctie tot gevolg heeft. Goede voorlichting over de behandelingsmogelijkheden en gedegen voorbereiding hierop zijn daarom belangrijk. Dit stelt Hans Bart, directeur van Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Nieraandoeningen kunnen in verschillende levensfasen en vanwege uiteenlopende oorzaken ontstaan. Soms is een ziekte erfelijk, maar er kan ook nierschade optreden als gevolg

Eigen regie ondanks syndroom van Korsakov

Mensen die gediagnosticeerd zijn met het syndroom van Korsakov kunnen niet meer worden genezen. Wel kan verergering worden voorkomen, wanneer de aandoening in het voorstadium, bij de ziekte van Wernicke, vroeg wordt gesignaleerd. “Als we elkaar een beetje in de gaten houden, kan al een hoop leed worden voorkomen”, stelt Cynthia Vogeler, directeur van het Korsakov Kenniscentrum. Belang van vroege signalering Het syndroom van Korsakov ontstaat door een ernstig vitamine

Gelijke arbeidskansen voor mensen met LVB

Een tijdelijke baan, financiële onzekerheid en maar weinig vertrouwen in de zelfstandige kwaliteiten. Dit lot is veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beschoren als het gaat om hun kansen op de arbeidsmarkt. De houding van werkgevers tegenover deze mensen is echter niet meer van deze tijd, vindt Xavier Moonen, bijzonder lector ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ bij Zuyd Hogeschool. Licht verstandelijke beperking vullen leegte Ondanks stimulerende

Zorgvastgoed beweegt, oudere beweegt mee

De zorgvastgoedsector maakt een transitie door van aanbod- naar vraaggestuurd, terwijl de ‘klant’ tegelijkertijd steeds mondiger wordt. De oudere van nu weet wat hij of zij wil en met de opkomst van de externe financier als inhoudelijke sparringpartner lijkt de weg vrij voor de ontwikkeling van innovaties. Kortom, het zorgvastgoed zit in de lift. Wie wil investeren in vastgoed, is het van harte aan te raden om zich eens te

Grote impact uiterlijke veranderingen bij kanker

Veel kankerpatiënten krijgen tijdens en na hun ziekte te maken met veranderingen in hun uiterlijk. Haaruitval, gewichtsverlies en aantasting van de huid zorgen ervoor dat zij het idee hebben zichzelf niet meer in de spiegel te herkennen. Gelukkig voor hen zijn er tegenwoordig tal van manieren om de ‘oude ik’ weer in ere te herstellen. ‘Gaat het wel goed met je?’ – het is een vraag die veel kankerpatiënten al

Positieve psychologie sterk in opkomst

De traditionele psychiatrie draait om het wegnemen van klachten en het leren leven met een psychische aandoening. De positieve psychologie gaat een stap verder: hoe kan iemand niet alleen ‘leren leven met’, maar de koe bij de horens vatten en zich verder persoonlijk ontwikkelen ondanks zijn of haar aandoening? Helemaal nieuw is de toepassing van positieve psychologie niet. Halverwege de vorige eeuw had de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow het ook