Obesitaspatiënten die een operatie ondergaan voor gewichtsverlies (bariatrische chirurgie), hebben na 18 jaar gemiddeld 61% minder kans op huidkanker. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Göteborg.

Bariatrische chirurgie vs. conventionele behandelingen

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie na een jarenlange studie naar het verband tussen behandelingen van obesitas en melanomen. Zij maakten hiervoor gebruik van de gegevens van het Zweedse onderzoek Obese Subjecten, dat uitkomsten van bariatrische chirurgie en conventionele obesitasbehandelingen met elkaar vergelijkt.

Risicoafname na gewichtsverlies

De onderzoekspopulatie bestond uit meer dan 2000 personen die bariatrische chirurgie hadden ondergaan. Ook gebruikten de onderzoekers een tweede controlegroep van een soortgelijk aantal. De deelnemers uit deze groep waren gekozen op basis van een reeks parameters, waaronder leeftijd, geslacht, lichaamsafmetingen, persoonlijkheidskenmerken en cardiovasculaire risicofactoren.

Het risico op het ontwikkelen van kwaadaardige melanomen was voor de chirurgiegroep na 18 jaar met 61% geslonken, in vergelijking met de controlegroep. Bovendien slonk ook de kans op andere soorten huidkanker met 42%.

Risico op huidkanker neemt in veel landen toe

Uit eerder onderzoek bleek al dat obesitas zorgt voor een toename van zowel het risico op een melanoom als de groei van de kanker. In de nieuwe studie wilden de onderzoekers daarom kijken naar de effecten van gewichtsverlies. “In dit langetermijnonderzoek verminderde bariatrische chirurgie het risico op een kwaadaardige melanoom. Deze bevinding ondersteunt het beeld dat obesitas een risicofactor is. Bovendien toont het aan dat gewichtsverlies bij mensen met obesitas het risico op een dodelijke vorm van kanker kan verminderen. Dit terwijl dit risico in veel landen de afgelopen jaren gestaag is toegenomen”, aldus de auteurs.

In Nederland werden in het afgelopen jaar ruim 16.000 nieuwe gevallen van huidkanker geconstateerd. Het is daarmee de op een na meest voorkomende soort van kanker. Ook heeft bijna 14% van de Nederlanders obesitas.