Elk jaar doet de ApneuVereniging onderzoek naar de diagnose en behandeling van slaapapneu. De ene keer is het een uitgebreid onderzoek onder patiënten. De andere keer richt de vereniging zich juist op de werkwijze van slaapklinieken. Dit jaar participeerden 85 van de 86 slaapklinieken aan dit uitgebreide onderzoek.

Hieronder een aantal opmerkelijke uitslagen uit dit onderzoek.

1. Diagnosecapaciteit is verdubbeld

De diagnosecapaciteit is de afgelopen jaren verdubbeld. Er worden nu ruim 100.000 slaaponderzoeken per jaar verricht. Daarvan is 67% voor de diagnose van nieuwe patiënten met verdenking van slaapapneu. Een kleine 70% hiervan levert ook daadwerkelijk de diagnose apneu op!

2. De wacht- en doorlooptijden lopen toch op

Ondanks de verdubbeling van de diagnosecapaciteit lopen de wacht- en doorlooptijden van slaaponderzoeken op. Dat komt waarschijnlijk, omdat er meer mensen zich laten onderzoeken op de mogelijkheid van slaapapneu. Van de 600.000 mensen met slaapapneu in Nederland zijn er nog maar 170.000 onder behandeling.

3. Voorlichting en begeleiding onder druk

Met het toenemend aantal patiënten komt voorlichting en begeleiding onder druk. De tijd die klinieken hieraan besteden neemt af. Deze taak wordt nog niet door anderen (huisarts) opgepakt.

4. Comorbiditeit bij apneu

In meer dan de helft van de gevallen is er volgens de specialisten samenhang met een of meer bijkomende ziekten. Deze worden vaak eerder herkend en behandeld dan slaapapneu. Een multidisciplinair behandelplan is dus voor een effectieve behandeling aan te bevelen.

5. Techniek heeft de toekomst

De techniek heeft met het uitlezen op afstand een oplossing in huis. Via e-health kan van iedere patiënt dagelijks zijn therapietrouw en therapie-effectiviteit gecontroleerd worden. Eventuele problemen kunnen worden gesignaleerd.
Dat zou niet alleen een nieuwe dimensie geven aan de begeleiding in de proefperiode, maar kan ook het probleem van de periodieke controle oplossen: alleen die patiënten worden opgeroepen waar wat mee aan de hand is. Aandachtspunt blijft de privacy bij deze permanente gedetailleerde monitoring.

Bron: ApneuVereniging.