In gezinnen waar negatieve patronen zijn ingeslepen en waar uithuisplaatsing van een tiener dreigt, kan multidimensionele familietherapie (MDFT) worden ingezet. MDFT-therapeut Marijn Tenwolde, werkzaam bij jeugdzorgorganisatie Lindenhout, vertelt hoe deze gezinsbehandeling in zijn werk gaat.

Voor wie is MDFT bedoeld?

“Voor gezinnen waarbij ouders en kinderen in een negatieve spiraal zitten en daar niet zelf uit kunnen komen. Er is slecht contact met elkaar, normaal communiceren lukt niet, ze zijn er niet voor elkaar of ze begrijpen elkaar niet. Soms uit zich dat in heftige ruzies, maar het kan ook zijn dat gezinsleden elkaar totaal negeren.”

Gaat het om het aanpakken van probleemgedrag van de jongere?

“Gedrag als te laat komen, afspraken niet nakomen, spijbelen of drugsgebruik kunnen voorkomen. Maar de jongere staat niet centraal, want hij ís niet het probleem, zijn gedrag is een uitwas van het eigenlijke probleem: negatieve gevoelens als zich niet gezien, erkend en geliefd voelen. Die gevoelens gelden net zo goed voor de ouders. Daarom richt MDFT zich op het hele systeem: thuis, school of werk en het verdere sociale netwerk van het gezin. Deze aanpak is bewezen effectief, ook op de lange termijn.”

Waaruit bestaat de gezinsbehandeling?

“Het is een intensief traject van zes maanden, met twee à drie sessies per week. Die kunnen individueel zijn, met het gezin of met andere betrokkenen als buren, een docent of een werkgever. In een gezinsgesprek, dat zorgvuldig wordt voorbereid, is er vaak één bepaald thema. Dat kan zijn dat de jongere aan zijn ouders gaat vertellen dat hij blowt, of dat het gezin afspraken maakt over het gebruik van de mobiele telefoon.”

Wat is de rol van de therapeut?

“Als therapeut begeleid ik het gezin in het voeren van zo’n gesprek, zodat ze na de gezinsbehandeling zelf verder kunnen. Vaak verloopt eerst de communicatie vooral via mij; later praten ze rechtstreeks met elkaar. Als het goed is, gaan ze elkaar steeds beter begrijpen en inzien dat ze allemaal hetzelfde willen: harmonie. Niemand wil ruzie of een vervelende sfeer.”