Slokdarmkanker succesvol behandelen zonder ingrijpende operatie. Dat is in de nabije toekomst steeds vaker mogelijk dankzij onderzoek. Door gebruik te maken van geavanceerde scan-technieken wordt het effect van chemotherapie en bestraling voor het eerst nauwkeurig in beeld gebracht. Hierdoor kan op termijn bij 1 op de 3 patiënten een operatieve verwijdering van de slokdarm worden voorkomen.

Behandeling op maat

Per jaar krijgen ongeveer 2500 mensen in Nederland de diagnose slokdarmkanker. Een groot deel krijgt nu standaard eerst chemotherapie en bestraling om de tumorcellen zo veel mogelijk uit te schakelen. Daarna volgt een zware operatie waarbij de slokdarm wordt verwijderd. Maar uit onderzoek blijkt dat bij 1 op de drie patiënten de slokdarm geen tumorweefsel meer bevat na chemotherapie en bestraling.

“We willen patiënten niet onnodig zo’n zware operatie laten ondergaan.” vertelt onderzoeker Peter van Rossum. “Met behulp van nieuwe scan-technieken kunnen we nu vooraf bekijken of die operatie nodig is. Hierdoor kan in de nabije toekomst overbehandeling worden voorkomen en krijgt de individuele patiënt een behandeling op maat.”

Scantechnieken

Dankzij scan-technieken kan tijdens de behandeling al worden onderzocht of de chemotherapie en bestraling goed aanslaat. Als deze behandeling geen succes oplevert, kan er direct worden overgegaan tot opereren. Door eerder te stoppen wordt de patiënt lichamelijk minder belast en is die fitter voor de zware operatie.

Van Rossum deed onderzoek naar het gebruik van verschillende scan-technieken om de beste voorspelling te kunnen maken. Hiervoor werden MRI-scans en PET-scans gebruikt. Bij een MRI-scan worden doorsneden van delen van het lichaam gedetailleerd in beeld gebracht met behulp van een zeer sterk magneetveld. Bij een PET-scan wordt vooraf een kleine hoeveelheid radioactief suiker in het bloed gespoten. Die suiker concentreert zich op de plekken waar de kankercellen zitten. Op de beelden van de PET-scan worden die suikers zichtbaar, waardoor kankercellen kunnen worden gesignaleerd.

Vervolg

Een MRI-scan blijkt in 80-90% van de gevallen een betrouwbaar beeld te geven van het aantal overgebleven kankercellen na chemotherapie en bestraling. Bij de PET-scan is dat 70%. Het onderzoek krijgt nu –in samenwerking met ziekenhuizen in Amsterdam, Groningen en Houston (Texas)- een vervolg, om de onderzoeksresultaten in een grotere groep patiënten te verifiëren en om te kijken of een combinatie van deze twee scans een nog betere uitkomst geeft. De verwachting is dat dan met nog meer zekerheid kan worden vastgesteld of het verwijderen van de slokdarm daadwerkelijk nodig is.

Bron: UMC Utrecht