De verhouding dokter-patiënt is revolutionair en naar mijn mening ten goede veranderd. De klassieke dokter nam de patiënt bij de hand en zei: “Dit is goed voor je.” De patiënt volgde de dokter blind. Maar kan die dokter wel in alle facetten weten wat goed voor iemand is? Medisch inhoudelijke kennis heeft hij of zij zeker. Maar uitstippelen welk onderzoek of welke behandeling echt past bij de patiënt vraagt meer dan dat. Wat wil de patiënt zelf? Hoe is zijn of haar persoonlijke situatie? Hoe weegt de patiënt de voor- en nadelen van de beschikbare mogelijkheden? Want vrijwel altijd zíjn er meer opties.

In de huidige tijd staan zelfredzaamheid, zeggenschap en aandacht voor de kwaliteit van leven steeds meer centraal. Deze ontwikkelingen vragen om een andere houding van de dokter. Zo zijn dokters door de eeuwen heen veranderd van ‘de dokter weet het’ naar de dokter die ‘samen met de patiënt beslist’. Dat dokter en patiënt een goed gesprek aangaan over mogelijke behandelkeuzes en samen komen tot een besluit ís voor mij gepersonaliseerde zorg. Samen beslissen leidt tot meer tevredenheid bij zowel patiënt als dokter, het blijkt nogal eens overbehandeling te voorkomen, en bovendien is de patiënt gemotiveerder om zich aan eventuele behandelvoorschriften te houden.

Niet voor niets loopt momenteel de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Voor zowel dokter als patiënt geldt: stel de goede vragen. Praat met elkaar. Dat helpt om samen te beslissen over het leveren van de juiste zorg op de juiste plek en op de juiste tijd.

Gastbijdrage Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten