De mate en het moment van beweging zijn belangrijke factoren in het voorkomen van diabetes (type 2). Dit blijkt uit twee nieuw onderzoeken gepubliceerd in het tijdschrift Diabetologia. Hierin vermelden onderzoekers ook dat de factoren belangrijk zijn voor patiënten met diabetes om de ziekte onder controle te houden.

Hoeveel beweging is nodig?

In het eerste onderzoek analyseerden wetenschappers van de University College London en de University of Cambridge gegevens uit 23 eerdere studies. Ze ontdekten dat personen met een hoger risico op diabetes, die zich wekelijks 2,5 uur matig fysiek inspannen, 26% minder kans hadden op de suikerziekte. Naarmate een persoon meer beweging had dan 2,5 uur, lag het percentage hoger. Voor mensen die 5 keer meer bewogen kwam dit neer op 50% minder kans. Mede-onderzoeker Brage gaf het volgende statement: “Uit dit resultaat kon worden afgeleid dat zelfs mensen die niet aan de 2,5 uur beweging komen een lager risico hadden.”

Wanneer is het goed om beweging te krijgen?

Het tweede onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de University of Otago.
Hierin keken de onderzoekers naar welke rol het moment van bewegen speelt als mogelijk voordeel voor patiënten met diabetes type 2. Ze vergeleken twee groepen volwassenen (18 – 75 jaar) met elkaar. De ene groep moest elke dag een half uur lang wandelen op een willekeurig moment. De rest moest tien minuten wandelen kort na hun 3 dagelijkse maaltijden (in totaal dus ook een half uur beweging). Na een maand werden de rollen omgedraaid.
Uit het resultaat bleek dat de groep die na het eten ging wandelen een verlaging hadden van hun bloedsuikerwaarden. Met name na de avondmaaltijd. Gemiddeld waren de waarden 12% lager dan bij de andere groep.

Meer onderzoek is nodig

Van regelmatige beweging is bekend dat het risicoverlagend kan werken in de preventie van diabetes. Risicovolle patiënten krijgen daarom vaak ook het advies om bewegingsactiviteiten toe te voegen aan hun dagelijkse schema. Toch erkennen ook de wetenschappers dat er nog meer onderzoek nodig is om de relatie tussen beweging en diabetes type 2 beter te begrijpen. Een belangrijk gegeven hierbij is het resultaat uit het tweede onderzoek, waarbij verlaagde bloedsuikerwaarden werden geregistreerd bij mensen die kort na het eten een wandeling gingen maken. Dit suggereert hoe belangrijk het moment is om aan beweging te doen. Vervolgonderzoek zou hierop wellicht kunnen voortborduren.

Bron: Diabetologia