Veel mensen met MS krijgen te maken met blaas- en darmklachten, variërend van licht tot heftig. Omdat geen twee mensen precies hetzelfde verloop van de ziekte ervaren, zijn er grote verschillen in de mate van blaas- en darmklachten. Deze problemen kunnen zodanig zijn dat het hun dagelijks leven sterk beïnvloedt en de kwaliteit van leven aantast.

De wisselwerking tussen MS en blaasproblematiek

De blaas, die de urine opslaat, wordt aangestuurd door het zenuwstelsel. Bij MS zijn de zenuwen die de blaas aansturen beschadigd. Daardoor kan de blaas over- of onderactief worden. Vanuit de literatuur is bekend dat bij mensen met MS blaasklachten ontstaan, zoals incontinentie, achterblijven van urine in de blaas (residu), niet goed kunnen uitplassen, last van urineweginfecties.

Mensen met MS krijgen soms een aanval (’schub’), met als gevolg dat bestaande klachten verergeren of nieuwe klachten ontstaan. Uitlokkende factoren voor een schub zijn onder andere koorts en infecties; daarom is het belangrijk om urineweginfecties zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer er sprake is van een blaas die men niet meer zelfstandig kan leegplassen, bestaat er een verhoogd risico op het ontstaan van urineweginfecties. Als medicatie en bekkenbodemtherapie niet voldoende helpen, kunnen eenmalige katheters ingezet worden om de blaas regelmatig volledig te legen. Veel van de moderne eenmalige katheters zijn gemakkelijk in te passen in het dagelijks leven, doordat ze discreet en eenvoudig meegenomen, opgeborgen, gebruikt en weggegooid kunnen worden. Compacte eenmalige katheters verhogen zelfs de kwaliteit van leven, zo geven gebruikers aan. Lees meer over hoe u kunt zorgen voor uw blaas.

Hoe MS de darmfunctie beïnvloedt

Darmproblemen zijn een normaal verschijnsel bij MS, men spreekt dan van een neurogene darm. Dertig procent van de mensen met MS heeft last van obstipatie en zeker vijftig procent krijgt last van ontlastingsincontinentie. Bij MS kunnen ongewild verlies van ontlasting en obstipatie vaak naast elkaar voorkomen.

  • Obstipatie
  • Obstipatie treedt op als er een te trage doorgang van de ontlasting in de dikke darm plaatsvindt. Hierdoor wordt er teveel vocht aan de ontlasting onttrokken, waardoor deze erg hard wordt. Obstipatie kan ook optreden als het uitdrijfmechanisme van het rectum verstoord is. Hierbij spelen de kringspieren een rol. Obstipatie kan diarree en ontlastingsincontinentie tot gevolg hebben. MS kan de darmactiviteit hebben verminderd. Bovendien zorgt beperkte mobiliteit voor een trage werking van de darm. Bepaalde geneesmiddelen die gewoonlijk worden voorgeschreven voor MS, kunnen ook de kans op obstipatie verhogen. Het behandelen van verstopping is in eerste instantie: vezelrijke voeding en voldoende vochtinname. Als deze stappen niet helpen dient u het advies van een arts in te winnen, want obstipatie heeft niet alleen een nadelige invloed op de kwaliteit van het leven, het kan ook ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.

  • Ongewild verlies van ontlasting (ontlastingsincontinentie)
  • Ongewild verlies van ontlasting is een symptoom van neurogene darmdisfunctie. Iemand die hier last van heeft is soms niet in staat het toilet snel genoeg te bereiken. Overmatig gebruik van laxeermiddelen kan bijdragen aan ongewild verlies van ontlasting. Zoals hierboven vermeld kan ook verstopping (obstipatie) een factor zijn in het veroorzaken van ongewild verlies van ontlasting.

    Wanneer medicatie onvoldoende helpt is er de mogelijkheid om zelfstandig te gaan darmspoelen. Hierbij wordt op een kunstmatige manier het rectum en een deel van de dikke darm geleegd, nadat een hoeveelheid water is ingebracht. De darm wordt hierdoor zoveel mogelijk schoongespoeld. Darmspoelen voorkomt enkele dagen het ongewild verlies van vocht, slijm of ontlasting op een ongewenst tijdstip. Ook zorgt darmspoelen voor het beter of vollediger kwijtraken van de ontlasting.

    Peristeen is een compleet darmspoelsysteem dat al ruim 10 jaar in Nederland op de markt is. Er is veel ervaring mee opgedaan en veel mensen zijn er mee geholpen om hun dagelijkse leven weer op te kunnen pakken. Lees meer over darmspoelen met Peristeen.

    Wilt u meer informatie over darmproblematiek of verwijzing naar een gespecialiseerd centrum, kijkt u dan eens op www.darmzaken.nl