Behandeling coronair lijden

Terug naar de huisarts met coronair lijden

Na het doormaken van een event als gevolg van Coronaire Hartziekte (CHZ) of acuut coronair syndroom, gaat de patiënt na behandeling terug naar de eerstelijnszorg. Hoe ziet die overdracht van de specialist naar de huisarts eruit? Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala) bespreekt dit proces. Hoe vindt de overdracht naar de huisarts plaats in het geval van coronair vaatlijden? “Dat gebeurt met een schriftelijke ontslagbrief, met de patiëntgegevens, reden van opname,

Chronisch vaatlijden: voor altijd medicijnen?

Coronaire Hartziekte (CHZ) is het gevolg van atherosclerose, een chronische aandoening. Dat betekent dat patiënten vaak voor de rest van hun leven medicatie zullen moeten gebruiken. Dat is een hard gelag. Interventiecardioloog Rik Hermanides (Isala te Zwolle) vertelt over het belang van therapietrouw. Is het voor de patiënt met chronisch lijden altijd duidelijk dat het gebruik van medicijnen eerder toe dan af zal nemen? “Het is niet altijd gezegd dat

Behandeling van coronair lijden met medicijnen

Coronair vaatlijden kan in veel gevallen prima worden behandeld met medicijnen. Cardioloog dr. Erik Lipsic bespreekt wanneer dit het geval is. Wanneer besluit de cardioloog om in het geval van coronair vaatlijden medicijnen voor te schrijven? “In principe zou iedere patiënt met chronisch coronair syndroom met medicatie moeten beginnen. Als er geen hoog-risico-kenmerken zijn, dan is het zeker gerechtvaardigd en veilig. Als het over ernstig belemmerende klachten gaat of worden

Coronair lijden: dotteren en stent als behandeling

Een van de behandelmogelijkheden bij coronair vaatlijden is dotteren, of het plaatsen van een stent. Wat houdt dit in en wanneer wordt voor deze behandeling gekozen? Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG te Groningen bespreekt deze opties. Welk type patiënt komt in aanmerking voor een dotter- of stentbehandeling? “Meerdere categorieën. Allereerst mensen die symptomen houden ondanks medicatie en waar één of meerdere vernauwingen zijn die niet heel lang en

Een bypassoperatie als behandeling bij coronair lijden

Een bypassoperatie is een zware ingreep bij mensen met coronair vaatlijden. Dr. Erik Lipsic van het UMCG te Groningen vertelt wat deze operatie inhoudt en wanneer deze ingreep wordt gedaan. Wanneer moet iemand een bypassoperatie ondergaan? “Dat hangt af van de symptomen en prognose van de patiënt. Als je er met medicijnen niet uitkomt of er is sprake van een hoog risico, bijvoorbeeld een vernauwing van de grootste kransslagader (hoofdstam),

De juiste behandeling voor coronair lijden

Hoe bepaalt de cardioloog in het geval van coronair vaatlijden of een acuut coronair syndroom wat de juiste behandeling is? Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG bespreekt de mogelijkheden. Hoe bepaal je als cardioloog welke behandeling voor welke patiënt met coronair vaatlijden passend is? “We gaan dan uit van chronisch coronair syndroom. Een behandeling moet altijd een van  de twee doelen hebben: allereerst verbetering van de prognose van de