Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Behandelen van PAH

Vroege behandeling bij pulmonale arteriële hypertensie

Het is van groot belang om patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) ten gevolge van sclerodermie in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte op intensieve wijze te behandelen. Karin Boomars, longarts bij het Erasmus MC, legt uit wat de mogelijkheden zijn. Wat is sclerodermie en wat is de relatie met PAH? “Sclerodermie of systemische sclerose is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam antistoffen tegen eigen lichaamscellen aanmaakt. Bij de

Nieuwe middelen tegen PAH

Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) is een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagaders te hoog is. Het hart krijgt het steeds moeilijker om bloed door de longen te pompen. Ter compensatie gaat de rechterhelft van het hart zich vergroten, wat uiteindelijk tot hartfalen leidt. Onbehandeld sterven de meeste PAH-patiënten binnen een paar jaar Nieuwe middelen Veel middelen waren tot dusver gericht op het verwijden van de longvaten, om zo

Verbetering therapie PAH

Combinatiebehandeling tegen PAH Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) is een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagaders te hoog is. De vertakkingen van de longslagaders zijn vernauwd. Daardoor stijgt de bloeddruk in de kleine bloedsomloop. Het hart krijgt het steeds moeilijker om bloed door de longen te pompen. Ter compensatie gaat de rechterhelft van het hart zich vergroten, wat uiteindelijk tot hartfalen leidt. Onbehandeld sterven de meeste PAH-patiënten binnen een

Hopen op een middel tegen PAH

Omgaan met PAH Ashley Mac-Intosh (25) studeerde op het HBO toen ze tijdens een sportles onwel werd. Uiteindelijk kwam ze bij een arts terecht toen geconstateerd werd dat het zuurstofgehalte in haar bloed erg laag was. In een expertisecentrum in Amsterdam bestond snel het vermoeden dat Ashley PAH, pulmonale arteriële hypertensie, had. De ziekte is ongeneeslijk en heeft onbehandeld een prognose van drie tot vijf jaar. Omgaan met PAH De

Innovaties in behandeling Pulmonale Arteriële Hypertensie

Het onderzoek naar verbetering van de zorg rondom de zeldzame ziekte Pulmonale Arteriële Hypertensie draait volop. Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) is een zeldzame aandoening waarbij de bloeddruk in de longslagaders te hoog is. De vertakkingen van de longslagaders zijn vernauwd, met een stijging van de bloeddruk in de kleine bloedsomloog als gevolg. Daardoor krijgt het hart het steeds moeilijker om bloed door de longen te pompen, zodat het bloed minder

Behandeling van pulmonale arteriële hypertensie

Levensverlengende medicijnen en longtransplantatie bieden uitkomst Pulmonale arteriële hypertensie is een ongeneeslijke ziekte. Toch is het door middel van verschillende behandelmethoden mogelijk om de levensduur te verlengen. Dr. Karin Boomars, longarts in het Erasmuc MC te Rotterdam, geeft uitleg over de verschillende behandelmethoden. Genezing in de zin van ‘herstellen’ is op dit moment niet mogelijk voor patiënten met pulmonale hypertensie. Waar is de therapie op gericht? “Genezing van PAH (één

Behandelen PAH van levensbelang

Zeldzame ziekte met korte levensduur PAH is een relatief zeldzame ziekte en zorgt er voor dat, met name kinderen, een korte levensverwachting hebben. Overheveling van de kosten zorgt ervoor dat de levensverwachting nog verder omlaag gaat. Werkgroep PAH Dr. Repke Snijder is secretaris van de nationale werkgroep PAH, waarin de specialisten zitten uit de centra die patiënten met pulmonale hypertensie behandelen. “De werkgroep is multidisciplinair: longartsen, cardiologen, kinderartsen en vasculair

Vinger aan de pols voor PAH-patiënten

De distributie van geneesmiddelen voor PAH-patiënten stond ter discussie. Voorzichtigheid is geboden.  Patiënten met Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) bevinden zich momenteel in een benarde positie. Dit jaar verschenen geneesmiddelen voor deze patiënten op een lijst van de overheid, waarmee werd aangegeven dat de medicijnen zou worden ‘overgeheveld’. Dat zou betekenen dat ze niet door het reguliere GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) zouden worden vergoed, maar dat het ziekenhuis volledig verantwoordelijk zou worden voor