Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Beweging

Wandelen in vervuilde straten heeft mogelijk slechts minimale voordelen

Een lange wandeling in een drukke, vervuilde winkelstraat brengt slechts verwaarloosbare gezondheidseffecten met zich mee. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek in het tijdschrift The Lancet. Oxford Street en Hyde Park Aan de studie namen 119 60-plussers deel die werden onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep bestond uit gezonde deelnemers, de tweede uit degenen met een hartziekte en de derde werd gevormd door de mensen met COPD. Alle

Ouderen die naar buiten gaan, leven langer

Ouderen die dagelijks het huis uitgaan, leven langer dan degenen die zich isoleren. Dat blijkt uit onderzoek van the Hadassah Hebrew-University Medical Center, recent verschenen in the Journal of the American Geriatrics Society. Meer risico op psychische aandoeningen Er is al eerder onderzoek gedaan naar het effect van het huis verlaten op de gezondheid. Hieruit bleek dat mensen die nooit buiten komen meer risico lopen op depressies, angsten en andere

Huishoudelijke klusjes verlengen je leven

Oudere vrouwen die nog regelmatig huishoudelijke taken doen, hebben meer kans om langer te blijven leven. Dat blijkt uit onderzoek, recent gepubliceerd in the Journal of the American Geriatrics Society. Lichte werkzaamheden, lager sterfterisico Voor hun studie volgden de wetenschappers 4,5 jaar lang meer dan 6.300 vrouwen tussen de 63 en 99 jaar. Allen droegen ze snelheidsmeters waarmee hun fysieke activiteit constant kon worden bijgehouden. Uiteindelijk ontdekte het team dat

Kan stevig wandelen je leven verlengen?

Oudere vrouwen die gematigd tot intensief bewegen – zoals stevig wandelen – leven gemiddeld langer dan vrouwen die minder actief zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Brigham and Women’s Hospital, recent gepubliceerd in het tijdschrift Circulation. Activiteitsmeter Voor de studie analyseerde het team 16.741 vrouwen die hadden deelgenomen aan de Women’s Health Study. Zij waren gemiddeld 72 jaar oud. Vier jaar lang werden de fysieke activiteiten van de deelnemers

Een beetje wandelen voldoende om langer te blijven leven

Wekelijks minder dan 2 uur wandelen is al genoeg om je algehele sterfterisico te doen dalen. Dat blijkt uit recent onderzoek, gepubliceerd in the American Journal of Preventive Medicine. Wandelen als enige activiteit Voor het onderzoek bestudeerden de wetenschappers gegevens van 140.000 mensen die hadden deelgenomen aan de Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort. Van hen gaf 6-7 procent toe nooit te bewegen. De overige deelnemers zeiden enige wandelactiviteit te

Recht op beweging in het onderwijs

Ieder kind moet kunnen bewegen, ondanks zijn of haar achtergrond, vindt Niels Meijer, directeur van de Johan Cruyff Foundation. “Dat geldt dus ook, of misschien wel juist, voor kinderen in het speciaal onderwijs.” De feiten laten zien dat in het speciaal onderwijs meer kinderen te zwaar zijn dan in het regulier onderwijs: vier op de tien kinderen heeft er overgewicht of obesitas. Bovendien bewegen deze kinderen doorgaans minder dan hun

Lager opgeleiden sporten het minst

Opleidingsniveau blijkt een belangrijke voorspeller voor sportdeelname te zijn. Uit recent Nederlands onderzoek is gebleken dat lager opgeleiden het minst sporten, gevolgd door middelbaar opgeleiden. De hoogopgeleiden trainen het meest. Het nieuwe onderzoek werd vandaag gepubliceerd en is gebaseerd op data van het POLS (Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie) van 2001 tot 2009 en de Gezondheidsenquête 2010-2015. Er werden gegevens bekeken van personen van 12 tot en met 79 jaar

Hoe meer beweging, hoe beter

Recent heeft de Gezondheidsraad de nieuwe beweegrichtlijnen bekendgemaakt. Wat blijkt? Wekelijks twee en een half uur matig intensieve activiteit is voldoende om hieraan te voldoen. En daarbij geldt: hoe meer beweging, hoe beter. Lichaamsbeweging onbetwist voordelig Voor de samenstelling van de beweegrichtlijnen heeft de Gezondheidsraad eerst een onderzoek naar het effect van bewegen en zitten op het risico op chronische ziekten en lichamelijke beperkingen beoordeeld. Hieruit werd geconcludeerd dat het

Kan fysieke activiteit helpen om een nieuwe taal te leren?

Konden we als kind nog zo snel een nieuwe taal oppikken, tegenwoordig gaat dit een stuk lastiger. Nieuw onderzoek veronderstelt echter de oplossing. Bewegen tijdens het leren zou het proces vergemakkelijken. Verband tussen bewegen en leren Recent zijn al veel studies gedaan naar het verband tussen leren en bewegen. Ontdekt werd dat we anders studeren wanneer we in beweging zijn. Dit is zowel het geval bij dieren als bij mensen.

‘’Staand sporten ideaal voor senioren’’

De meeste sportprogramma’s voor ouderen bestaan met name uit zittende oefeningen. Maar een recente studie veronderstelt dat dit anders moet. Een staande work-out zou veel effectiever zijn om de mobiliteit te verbeteren. Het onderzoek werd gedaan door Jennifer Brach, professor aan de University of Pittsburgh School of Health and Rehabiliation Sciences. Ze liet 300 participanten van gemiddeld 80 jaar deelnemen aan een sportprogramma dat 12 weken duurde. 152 mensen namen