Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Branded content

‘Psychische begeleiding is van groot belang’

De laatste jaren komen mensen met een forensische titel steeds vaker terecht in een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Deze instellingen hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met langdurige psychiatrische problemen die moeite hebben om zich zelfstandig te redden. Marjolein van Vorstenbos, bestuurssecretaris binnen RIBW Brabant, vertelt over het belang van psychische begeleiding voor deze groep. Waarom hebben deze mensen psychische ondersteuning nodig? “De doelgroep bestaat veelal

Belang van lijnloze oncologische nazorg

Het hebben of overleven van kanker gaat veelal gepaard met psychosociale gevolgen. Veel mensen zijn niet opgewassen tegen de stress die kanker met zich meebrengt, en eenmaal thuis ontstaan veel vragen. Om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen, is continuïteit van zorg essentieel. Sietske van der Veldt, oprichter en directeur zorg van Care for cancer, vertelt hoe dit bewerkstelligd kan worden. Hoe krijgt continuïteit in de oncologische nazorg momenteel vorm?

Innovatief onderwijs voor een sector in beweging

Er worden goede vakmensen opgeleid op het mbo aan de hand van landelijk voorgeschreven beroepsvereisten. De snelle ontwikkelingen in sectoren zoals de zorg, techniek en landbouw vragen echter van onderwijsinstellingen dat ze verder kijken en studenten meer meegeven dan enkel de voorgeschreven kernvaardigheden. Zodoende leidt het Koning Willem I College studenten niet alleen op tot vakmensen, maar tot T-shaped professionals: mensen die goed zijn in hun vak en daarnaast ook

Mensen met ernstig CE krijgen hun leven terug

Ernstig constitutioneel eczeem (CE) is een chronische huidaandoening met een enorme impact op de kwaliteit van leven. Er zijn echter belangrijke ontwikkelingen in de behandeling. Dr. Marjolein de Bruin-Weller, dermatoloog en hoofd van het Nationaal Expertise Centrum Eczeem van het UMC Utrecht, geeft uitleg. Wanneer spreek je van ernstig constitutioneel eczeem? “Om te bepalen of constitutioneel eczeem (CE) ernstig is, worden vaak verschillende scores gebruikt. Internationaal hanteren we de regel

Praktijkgebonden onderzoek naar complexe patiënt

Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie is zeer waardevol, maar in de praktijk niet op elke patiënt toepasbaar. Om deze reden is het van belang ook studies binnen complexe doelgroepen te verrichten, zegt Rian Busstra, psychiater en hoofd behandelzaken bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek van GGZ Drenthe. Als TOP-ggz afdeling doen jullie onderzoek in de praktijk. Hoe zijn jullie onderscheidend hierbij? “Veel wetenschappelijk onderzoek richt zich op specifieke stoornissen en de

Samenwerken in het belang van de patiënt

Netwerken, innovaties en een goede afstemming van het zorgaanbod zijn essentieel om een optimale organisatie van zorg en welzijn te kunnen realiseren. Dat zegt Marlou de Kuiper, opleidingsmanager van de master ‘Innovatie in Zorg en Welzijn’ aan de Hogeschool Utrecht. Wat is het belang van zorginnovaties? “Vernieuwingen zijn nodig om de zogenoemde triple aim te bereiken. Dit betekent dat niet één, maar drie doelen tegelijkertijd nagestreefd worden. In de eerste

‘Gelukkigste man ter wereld door klikprothese’

Sinds september 2017 werken het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en Rijndam Orthopedietechniek samen aan een innovatieve behandeling voor mensen met een beenamputatie. Deze geavanceerde techniek, waarbij een klikprothese aan het afgezette bot wordt verbonden, maakt dat een kokerprothese niet langer meer nodig is. Een verandering die niet alleen de mobiliteit en het zitcomfort verbetert, maar ook de algehele kwaliteit van leven. Nog altijd wordt voor de meeste beenprothesen gebruik gemaakt

“Niet altijd is geduld en morfine de beste Weg bij een Hernia!”

Het kan soms erg lang duren voordat een hernia spontaan verdwijnt. Vaak is microchirurgisch opereren beter, vooral wanneer blijkt dat er geen tendens tot verbetering is na 4-6 weken, óf de pijn te heftig is, óf de beperking van de levenskwaliteit niet zo lang geaccepteerd kan worden. Gelukkig is er een snel alternatief. De in Keulen werkzame Nederlandse Neurochirurg Patrick Simons vertelt hoe hij werkt zonder wachtlijsten. Snelle operatie Zelfs

MRI scan als ondersteuning voor de huisarts

Een MRI scan speelt een belangrijke rol in de poortwachtersfunctie van de huisarts. Ook bij de diagnostiek van ernstige ziekten zoals prostaatkanker. Che Hsin Falkenström, (algemeen directeur MRI Centrum) en radioloog Erik Veldhuizen geven een toelichting. “We kunnen de rol van de MRI-scan in de eerste lijn niet genoeg benadrukken”, aldus Falkenström. “En toch, als we met huisartsen of patiënten praten, denken velen nog altijd dat een MRI-onderzoek niet wordt

Het belang van gespecialiseerde behandelmethoden

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben drie tot vier keer vaker te maken met psychiatrische problemen. Toch zijn de meeste behandelvormen in de ggz uitsluitend gericht op mensen met een gemiddeld IQ. Er is dan ook meer onderzoek nodig om te zien welke methoden specifiek voor deze doelgroep werken. Francien Engelhard, gz-psycholoog bij Lijn5, licht toe. Hoe komt het dat kinderen met een LVB vaker psychische problemen hebben?