Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Chronische pijn

Syringomyelie: leven met chronische pijn

Veel pijn, een late diagnose en steeds minder kunnen. “En dat allemaal vanwege iets kleins in mijn ruggenmerg,” vertelt Riehanne (62). Zij lijdt aan syringomyelie, een met vocht gevulde ruimte in haar ruggenmerg die hevige zenuwpijn veroorzaakt. Hoe gaat zij om met deze aandoening? Ze heeft veel pijn. Altijd. Sinds 2001 is de zenuwpijn die ineens opstak niet meer weggegaan. Het begon met een heel heftige buikpijn, gepaard met pijn

8 feiten over chronische pijn

Chronische pijnklachten zijn meer dan een symptoom dat onderdeel uitmaakt van een bepaald ziektebeeld. Chronische pijn is een ziekte op zich. Omdat vaak sprake is van dermate ernstige klachten dat mensen minder goed of zelfs helemaal niet meer kunnen werken, en als gevolg daarvan in een isolement raken, vormt chronische pijn wereldwijd het grootste socio-economische gezondheidsprobleem. Infographic chronische pijn

Samen een vuist maken tegen chronische pijn

Chronische pijn is een groot probleem: maar liefst 2,2 miljoen Nederlanders lijden eraan en de kosten lopen op tot 20 miljard euro. Hoogleraar Anesthesiologie Kris Vissers en hoogleraar Revalidatie Michiel Reneman, covoorzitters van coöperatieverband van patiëntenverenigingen en pijnwerkgroepen Pijn Alliantie in Nederland (PAIN) en Ilona Thomassen, voorzitter van Pijnpatiënten Naar Eén Stem, vertellen waarom chronische pijn meer aandacht verdient. Waarom moet men pijn als een op zichzelf staande aandoening zien?

Chronische pijn veelvoorkomend bij depressie en angststoornissen

Uit onderzoek blijkt dat depressie en angststoornissen ernstigere gezondheidsproblemen zijn dan voorheen gedacht werd. Bijna de helft van volwassenen met deze aandoeningen lijdt namelijk aan chronische pijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Columbia University. Chronische pijn en mentale gezondheid Voor het onderzoek werden meer dan 5000 Braziliaanse volwassenen met angst- of stemmingsstoornissen zoals depressie en bipolaire stoornis gevraagd naar andere gezondheidsproblemen. Onder de deelnemers met stemmingsstoornissen rapporteerde

Shockwavetherapie succesvol bij chronische pijn

Bert Evers, fysiotherapeut in Zwolle, past het al een jaar of dertien toe: shockwavetherapie. Het is een therapie die ingezet wordt bij de behandeling van chronische klachten aan het bewegingsapparaat. Denk bijvoorbeeld aan schouderklachten, pijn onder de knieschijf en elleboogklachten zoals een golf- of tenniselleboog. Of aan chronische pijn aan de achillespees, hielpijn of de ziekte van Peyronie. Minder bekend misschien, die laatste aandoening, maar heel vervelend voor degene die

Aan veel chronische rugpijn is iets te doen

Chronische rugpijnpatiënten krijgen van hun huisarts of specialist regelmatig teleurstellend nieuws: er is lichamelijk niets gevonden waardoor er aan de klachten weinig te doen is. De patiënt zal met de klachten moeten leren leven. Volgens Marco van Woensel, revalidatiearts werkzaam bij het Spine & Joint Centre, kan zo’n gesprek een positievere wending hebben. Er is wél iets aan die rugklachten te doen. Wat is er aan rugklachten te doen volgens

Chronische pijn is meer dan een symptoom

In Nederland hebben ruim twee miljoen volwassenen chronische pijnklachten. Deze klachten zijn meer dan een symptoom dat onderdeel uitmaakt van een bepaald ziektebeeld. Chronische pijn is een ziekte op zich. Omdat vaak sprake is van dermate ernstige klachten dat mensen minder goed of zelfs helemaal niet meer kunnen werken, en als gevolg daarvan in een isolement raken, vormt chronische pijn wereldwijd het grootste socio-economische gezondheidsprobleem. Als na een blessure of

Goed slapen de oplossing bij omgang (chronische) pijn?

Om beter te kunnen omgaan met (chronische) pijn is goed slapen van groot belang. Dit schrijven Britse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Sleep Medicine. Het algemene oordeel van patiënten luidde: “Ik ben niet in staat om te gaan met mijn pijn, als ik niet goed slaap.” Patiënten zitten vaak in een vicieuze cirkel waarbij pijn tot slapeloosheid leidt, en slecht slapen de pijn vervolgens verergert. Slapen in relatie tot