Complexe zorg

Optimale EMB-zorg is een ingewikkelde, mooie opgave

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Nog meer dan in de reguliere zorg, vraagt de diversiteit en kwetsbaarheid van deze groep om kwalitatieve aandacht voor het individu. Aly Waninge is lector binnen het lectoraat Healthy ageing,

Houden van mensen voor wie je expert wilt zijn

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op het abstractievermogen om te compenseren voor de visuele beperking. Er kan ook geen gebruik worden gemaakt van pictogrammen om structuur te geven aan de dag, wat iemand met een stoornis in het autistisch spectrum enorm helpt. De problematiek wordt exponentieel

Meer aandacht nodig voor psychische kwetsbaarheid bij kinderen

Ontwikkeling kent momenten waarop iets moet lukken, anders is de kans verkeken, vertelt Wouter Staal. De hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie, bijzonder hoogleraar Autismespectrumstoornissen en kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter licht toe: “Ik ben nu vijftig en vrij kansloos als ik een nieuwe taal wil leren. Op vierjarige leeftijd was het echter geen probleem geweest.” Hetzelfde principe gaat op voor zorg en interventies rondom psychiatrische problematiek: hoe eerder men begint,

Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn beperkingen in henzelf, maar ook in hun omgeving. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om actief te blijven. Waar ga je je verbeterde conditie voor gebruiken? Wat past er bij iemand?”, zegt Gineke Hanzen, sinds 1987 fysiotherapeut bij (de voorloper

Mensen met visuele beperking willen deelnemen aan maatschappij

Zo’n 300.000 mensen vallen in Nederland in de categorie visueel beperkt (blind of slechtziend). Het merendeel (85 procent) van deze groep is ouder dan 60 jaar. Daarvan hebben de meesten op latere leeftijd een visuele beperking ontwikkeld. Oorzaken Er zijn drie veelvoorkomende oorzaken van een visuele beperking bij ouderen. Een veelvoorkomende aandoening is maculadegeneratie, wat betekent dat er schade optreedt aan de gele vlek wat het algehele zicht vermindert. Voor

Vereist complexere kankerzorg meer transparantie?

Door nieuwe mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling wordt de kankerzorg steeds complexer. Artsen kunnen namelijk meer individuele factoren meewegen bij het stellen van een diagnose en patiënten hebben vaker de keuze uit verschillende behandeltrajecten. Deze uiteenlopende mogelijkheden leiden soms tot betere vooruitzichten, maar maken het nemen van de juiste beslissingen een stuk ingewikkelder. Artsen kunnen teren op hun kennis en ervaring en zijn daardoor in staat de

Mensen met EMB hebben recht op eigen regie en ontplooiing

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn in alles afhankelijk van anderen. De zorg voor deze groep is daardoor tijdsintensief en uiterst complex. Omdat de kwaliteit van leven voor mensen met EMB gelijk staat aan de kwaliteit van zorg, is het essentieel dat er ruimte en tijd is voor eigen regie en ontplooiing. Mia Nijland, coördinator van het platform EMG, vertelt dat de zorg voor mensen met EMB heel breed

De transitie in de zorg is pas net gestart

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een grote paradigmaverschuiving binnen de zorg. Onder invloed van de participatiegedachte en gevoed door bezuinigingen, is er onder Rutte I en II een grote transitie ingezet. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is afgeschaft en overgegaan naar Wlz, Wmo en de Jeugdwet. Deze bewegingen hebben een enorme impact gehad op de strategie, bedrijfsvoering/ICT, maar ook op medewerkers van zorginstellingen. Hoe zit