Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

e-health

Hoe eHealth helpt medicatieveiligheid te verbeteren

Dankzij de voortschrijdende medische wetenschap kunnen we steeds langer thuis blijven wonen. Ook als we één of meerdere ziektes onder de leden hebben. Dat kan alleen als alle zorgverleners die bij de zorg van dezelfde persoon betrokken zijn goed blijven communiceren en altijd en overal over actuele informatie beschikken. eHealth-technologie maakt dit mogelijk en helpt zorg veilig en efficiënt in te richten. Cliff Bos, oprichter van CareXS brengt dit soort

Co-creatie en opschaling sleutel tot e-healthgebruik

De implementatie van zorginnovaties heeft een zetje nodig. Ondanks meer dan genoeg innovatief vermogen in de Nederlandse zorgsector, lijkt een digitale doorbraak vooralsnog uit te blijven. Dit herkent ook Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. Volgens haar zit het ‘m vooral in het feit dat ontwikkelingen zich tot lokaal of regionaal niveau beperken. Een constatering die Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Diagnostiek verrijken met digitale pathologie

Een goede en snelle diagnose is cruciaal om effectief te kunnen behandelen. Digitale pathologie geldt als belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit en efficiency van de pathologiediagnostiek te vergroten. Al ruim tien jaar is het mogelijk om weefselcoupes te digitaliseren met coupescanners. Dat resulteert in zogenaamde whole slide images (WSI) of digitale coupes, die met viewers op een computerscherm worden bekeken. De nieuwe toepassing biedt voordelen voor patiënten, pathologen, laboratoria, ziekenhuizen,

“Wij maken de Google Maps van het lichamelijk weefsel”

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) zijn er onlangs in geslaagd om met behulp van massaspectometrie imaging (MSI) dynamische veranderingen in de stofwisseling in beeld te brengen. Zij deden dat aan de hand van de omzetting van aminozuren in de lever. Het is voor het eerst dat wetenschappers de dynamiek van biochemische processen in lichamelijk weefsel op deze manier in kaart hebben gebracht. De bevindingen van het onderzoeksteam, aangevoerd door

Hulpmiddelen voor zelfmanagement van diabetes

Goed nieuws voor diabetespatiënten: recentelijk heeft minister Edith Schipper aangekondigd dat er een uitgebreider assortiment aan hulpmiddelen beschikbaar komt voor onder diabetes. Dit besluit is in samenspraak gemaakt met zorgverleners, farmaceutische bedrijven, apothekers en verzekeraars. Beschikbaarheid van hulpmiddelen Voorheen hadden patiënten met diabetes type 1 en 2 weinig keuze uit hulpmiddelen, terwijl diabetes een zelfmanagementziekte bij uitstek is. Nu er scherpe richtlijnen zijn gesteld voor deze hulpmiddelen kunnen er meer

Innoveren door samenwerking

Om innovatie in de gezondheidszorg van de grond te krijgen, is het van belang dat grote en kleine partijen met elkaar samenwerken. Zeker nu de zorg steeds meer gepersonaliseerd wordt, is het nodig dat uiteenlopende vakgebieden hun kennis met elkaar delen, vindt Chris Doomernik, directeur van zorginnovatienetwerk Health Valley. De innovatieketen in de zorg Doomernik legt uit dat innovatie in de gezondheidszorg altijd voortkomt uit een samenspel tussen meerdere partijen.

Betere zorg met behulp van technologische innovatie

Het dagelijks leven wordt in toenemende mate doordrongen van technologie. Zo ook de zorg; van zelfmanagementapps bij chronische ziekten tot virtual reality binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De ontwikkeling van deze digitale zorg kost tijd en geld, maar er wordt verwacht dat deze technologieën op termijn een positieve bijdrage zullen leveren. Zo zal e-health het mogelijk maken om zorg op maat te bieden, zal het de zorg toegankelijker maken, en

M-health toont belofte voor een betere gezondheid

Consumenten en zorgaanbieders kunnen uit duizenden gezondheidsapps kiezen. Maar er was tot nu toe weinig informatie over de effectiviteit van deze apps bij het verbeteren van gezondheid. Nieuw onderzoek van de University of Florida en de University of Kansas suggereert dat m-health-apps een verschil kunnen maken bij het stimuleren van gezond gedrag. Onderzoek naar m-health Uit een meta-analyse van studies over mobiele interventies bij pediatrische patiënten, blijkt een positief verband

Efficiëntie telezorg beperkt voor patiënten met hartfalen

Oude mensen en mensen in fysiek minder goede staat blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Zelfzorg is dan een bittere noodzaak om buiten het ziekenhuis te blijven. Telezorg gaat naar verwachting vaker nabije zorg vervangen. Bij telezorg of zorg op afstand helpt de arts de patiënt bij zelfzorg vanuit thuis. Hij overlegt met een patiënt via de app, zorgt ervoor dat de patiënt zich aan de leefregels houdt en grijpt

Acceptatie bepalend voor succes e-health

De laatste jaren is veel zorgtechnologie ontwikkeld die het ouderen mogelijk maakt langer zelfstandig thuis te wonen. Ouderen zijn niet onwelwillend om e-health te gebruiken, maar dan moeten vraag en aanbod wel goed op elkaar aansluiten. En dat is lang niet altijd het geval. Vaak hebben ouderen het gevoel dat de technologie hen wordt opgedrongen en dat ze door het gebruik hun vrijheid en onafhankelijkheid kwijtraken. Sebastiaan Peek verrichte promotieonderzoek