Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

e-health

Dankzij het revalidatie-EPD meer tijd voor betere zorg

Als gevolg van wetswijzigingen (overheveling naar de Zorgverzekeringswet en de nieuwe financieringsstructuur) hebben de GRZ-instellingen hun zorg effectiever en efficiënter moeten inrichten. Om de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) verder te optimaliseren, de beste zorg te kunnen bieden en samenwerking rondom de doelgroep te versterken, zijn registratie en analyse van behandelgegevens essentieel. Software kan dit proces versterken, vertelt Bonne Datema, CEO van VIR e-Care Solutions. Zijn bedrijf ondersteunt zorginstellingen door middel van

Medicatie voorschrijven met behulp van computersysteem

Veel ouderen lopen onnodig risico op complicaties en zelfs sterfte als gevolg van suboptimaal voorschrijven van geneesmiddelen, zo blijkt uit de literatuur. Onderzoeker Dedan Opondo onderzocht daarom in samenwerking met het NIVEL in hoeverre het computersysteem van de huisarts de veiligheid en effectiviteit van medicijnvoorschriften kan verbeteren. Hij promoveert op 13 februari aan de Universiteit van Amsterdam. Evaluatie op basis van algoritmes Uit de studie bleek dat de kwaliteit van

Gebruik e-health toepassingen neemt toe

Computers, internet en toezichthoudende technieken worden vaak gebruikt door begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebruik van medicijndispensers neemt toe. Nictiz en het NIVEL onderzochten het gebruik van e-health in de verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ) in het kader van de eHealth-monitor 2017. Om beter zicht te krijgen op de bijdrage van e-health in deze sector is meer informatie nodig over de wijze waarop cliënten en

Een goede mondverzorging begeleiden en motiveren

Er valt nog een hoop te verbeteren als het gaat om goede mondverzorging. Tachtig procent van de mensen onderhoudt het gebit namelijk niet zoals wenselijk zou zijn. Een goede mondverzorging begint bij de juiste begeleiding en motivatie, vindt Lodewijk Gründemann, parodontoloog en bedenker van MondMaatje. Waarom is een goede mondgezondheid zo belangrijk? “Het belang van een goede mondgezondheid wordt weleens onderschat. Terwijl het heel veel kan toevoegen aan de algemene

Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld

Waar sta ik nu, waar wil ik heen en hoe kom ik daar? Vragen die professionals vaak samen met inwoners onderzoeken om de hulpvraag duidelijk te krijgen, stelt Erik-Jan Vlietman van Levenskracht. Volgens hem is een uniforme werkwijze die de inwoner de regie geeft onontbeerlijk. Waarom is het belangrijk de regie bij de inwoner te leggen? “Duurzame oplossingen zijn alleen mogelijk als inwoners intrinsiek gemotiveerd zijn voor verandering. Met een

Maatwerk nodig bij zorgtechnologie voor senioren

Wil technologie bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van ouderen dan is slim maatwerk nodig. Dat concludeert Sebastiaan Peek van Tilburg University in zijn proefschrift Understanding technology acceptance by older adults who are aging in place. Hij ontwikkelt daarin enkele modellen die kunnen helpen bij het leveren van dat slimme maatwerk. Hoe zet je technologie goed in als hulpmiddel? Nieuwe technologie kan het leven van ouderen een stuk aangenamer

Hoe eHealth helpt medicatieveiligheid te verbeteren

Dankzij de voortschrijdende medische wetenschap kunnen we steeds langer thuis blijven wonen. Ook als we één of meerdere ziektes onder de leden hebben. Dat kan alleen als alle zorgverleners die bij de zorg van dezelfde persoon betrokken zijn goed blijven communiceren en altijd en overal over actuele informatie beschikken. eHealth-technologie maakt dit mogelijk en helpt zorg veilig en efficiënt in te richten. Cliff Bos, oprichter van CareXS brengt dit soort

Co-creatie en opschaling sleutel tot e-healthgebruik

De implementatie van zorginnovaties heeft een zetje nodig. Ondanks meer dan genoeg innovatief vermogen in de Nederlandse zorgsector, lijkt een digitale doorbraak vooralsnog uit te blijven. Dit herkent ook Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. Volgens haar zit het ‘m vooral in het feit dat ontwikkelingen zich tot lokaal of regionaal niveau beperken. Een constatering die Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Diagnostiek verrijken met digitale pathologie

Een goede en snelle diagnose is cruciaal om effectief te kunnen behandelen. Digitale pathologie geldt als belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit en efficiency van de pathologiediagnostiek te vergroten. Al ruim tien jaar is het mogelijk om weefselcoupes te digitaliseren met coupescanners. Dat resulteert in zogenaamde whole slide images (WSI) of digitale coupes, die met viewers op een computerscherm worden bekeken. De nieuwe toepassing biedt voordelen voor patiënten, pathologen, laboratoria, ziekenhuizen,

“Wij maken de Google Maps van het lichamelijk weefsel”

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) zijn er onlangs in geslaagd om met behulp van massaspectometrie imaging (MSI) dynamische veranderingen in de stofwisseling in beeld te brengen. Zij deden dat aan de hand van de omzetting van aminozuren in de lever. Het is voor het eerst dat wetenschappers de dynamiek van biochemische processen in lichamelijk weefsel op deze manier in kaart hebben gebracht. De bevindingen van het onderzoeksteam, aangevoerd door