Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

e-health

Hulpmiddelen voor zelfmanagement van diabetes

Goed nieuws voor diabetespatiënten: recentelijk heeft minister Edith Schipper aangekondigd dat er een uitgebreider assortiment aan hulpmiddelen beschikbaar komt voor onder diabetes. Dit besluit is in samenspraak gemaakt met zorgverleners, farmaceutische bedrijven, apothekers en verzekeraars. Beschikbaarheid van hulpmiddelen Voorheen hadden patiënten met diabetes type 1 en 2 weinig keuze uit hulpmiddelen, terwijl diabetes een zelfmanagementziekte bij uitstek is. Nu er scherpe richtlijnen zijn gesteld voor deze hulpmiddelen kunnen er meer

Innoveren door samenwerking

Om innovatie in de gezondheidszorg van de grond te krijgen, is het van belang dat grote en kleine partijen met elkaar samenwerken. Zeker nu de zorg steeds meer gepersonaliseerd wordt, is het nodig dat uiteenlopende vakgebieden hun kennis met elkaar delen, vindt Chris Doomernik, directeur van zorginnovatienetwerk Health Valley. De innovatieketen in de zorg Doomernik legt uit dat innovatie in de gezondheidszorg altijd voortkomt uit een samenspel tussen meerdere partijen.

Betere zorg met behulp van technologische innovatie

Het dagelijks leven wordt in toenemende mate doordrongen van technologie. Zo ook de zorg; van zelfmanagementapps bij chronische ziekten tot virtual reality binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De ontwikkeling van deze digitale zorg kost tijd en geld, maar er wordt verwacht dat deze technologieën op termijn een positieve bijdrage zullen leveren. Zo zal e-health het mogelijk maken om zorg op maat te bieden, zal het de zorg toegankelijker maken, en

M-health toont belofte voor een betere gezondheid

Consumenten en zorgaanbieders kunnen uit duizenden gezondheidsapps kiezen. Maar er was tot nu toe weinig informatie over de effectiviteit van deze apps bij het verbeteren van gezondheid. Nieuw onderzoek van de University of Florida en de University of Kansas suggereert dat m-health-apps een verschil kunnen maken bij het stimuleren van gezond gedrag. Onderzoek naar m-health Uit een meta-analyse van studies over mobiele interventies bij pediatrische patiënten, blijkt een positief verband

Efficiëntie telezorg beperkt voor patiënten met hartfalen

Oude mensen en mensen in fysiek minder goede staat blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Zelfzorg is dan een bittere noodzaak om buiten het ziekenhuis te blijven. Telezorg gaat naar verwachting vaker nabije zorg vervangen. Bij telezorg of zorg op afstand helpt de arts de patiënt bij zelfzorg vanuit thuis. Hij overlegt met een patiënt via de app, zorgt ervoor dat de patiënt zich aan de leefregels houdt en grijpt

Acceptatie bepalend voor succes e-health

De laatste jaren is veel zorgtechnologie ontwikkeld die het ouderen mogelijk maakt langer zelfstandig thuis te wonen. Ouderen zijn niet onwelwillend om e-health te gebruiken, maar dan moeten vraag en aanbod wel goed op elkaar aansluiten. En dat is lang niet altijd het geval. Vaak hebben ouderen het gevoel dat de technologie hen wordt opgedrongen en dat ze door het gebruik hun vrijheid en onafhankelijkheid kwijtraken. Sebastiaan Peek verrichte promotieonderzoek

Zelfmanagement ggz-patiënt met apps en games

Digitalisering wordt in de geestelijke gezondheidszorg steeds belangrijker. Vanuit de overheid stijgt de druk om ggz-patiënten binnen de eerste lijn te behandelen. Tegelijkertijd ontstaat er vanuit de patiëntenpopulatie behoefte aan meer regie over de eigen behandeling. Voor beide doeleinden worden innovaties op het gebied van e-health ingezet. Modernisering relatie patiënt en behandelaar Diensten en processen van ggz-instellingen worden gedigitaliseerd en daarnaast wordt binnen het behandeltraject in toenemende mate gebruik gemaakt

Huisartsen wegwijs maken in e-mental health

Apps die de psychische gezondheid verbeteren en online zelfhulpprogramma’s over bijvoorbeeld angstklachten of alcoholproblemen zijn voorbeelden van e-mental health. Sinds twee jaar vergoeden zorgverzekeraars de kosten voor de inkoop van e-mental healthprogramma’s door huisartsenpraktijken. De Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) kan deze inzetten als deel van de behandeling. De patiënt gaat dan online met een programma aan de slag en heeft regelmatig face-to-face gesprekken met de POH-GGZ. Dit samen wordt

Slimmer screenen van psychische klachten dankzij app

Een nieuwe applicatie zorgt ervoor dat hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg efficiënter kunnen screenen of iemand psychische problemen heeft. Het gaat om een ‘slimme’ digitale vragenlijst, waarbij het antwoord op een vraag bepaalt welke volgende vraag wordt gesteld. Hierdoor kan met veel minder vragen toch een betrouwbare schatting van de ernst van psychische klachten worden gemaakt. Doordat klachten eerder herkend worden, kan verergering van de klachten mogelijk voorkomen worden. Wat

Kwaliteit van woonzorgtechnologie spreekt niet vanzelf

In de huidige samenleving wordt het dagelijkse leven steeds meer doordrongen van technologie. Zo ook binnen de zorgsector. Dit heeft meerdere redenen, legt Stephanie Lowiessen, manager strategie, beleid en communicatie van WDTM, uit. Zo worden mensen steeds ouder en wordt de groep van ouderen steeds groter, terwijl er tegelijkertijd minder zorgprofessionals beschikbaar zijn. Daarnaast wordt de zorg steeds duurder. Volgens Lowiessen zal technologie dan ook een cruciale rol gaan spelen