Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

e-health

E-health: de patiënt op de eerste plaats

Veel e-health wordt ontwikkeld zonder de patiënt als uitgangspunt te nemen. De focus ligt vaak op de medisch specialist. Een jammerlijke zaak, juist omdat het zo belangrijk is dat de patiënt de regie krijgt over zijn eigen gezondheid. E-health moet persoonlijker worden, aldus cardioloog Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht en Eric Sijbrands, hoogleraar interne geneeskunde aan het Erasmus MC. E-health en de persoonlijke benadering In het merendeel van de

Senioren zelfstandiger dankzij technologie

Het verlenen of faciliteren van zorg via digitale technologie maakt senioren zelfstandiger én meer tevreden. Liane den Haan is als directeur van de ANBO veel op de ministeries en de Tweede Kamer te vinden waar zij de belangen van de oudere Nederlander behartigt. Ze licht de voordelen van dergelijke e-health toe. Gevoel van veiligheid Waar in de maatschappij geluiden klinken dat een verschraling van de zorg door digitale middelen op

De digitalisering van de zorg

Digitale oplossingen zijn van groot belang om de uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. Op universitaire medische centra vindt dan ook veel onderzoek plaats naar de plek die digitalisering van zorg kan innemen. De zorg kan er beter door worden en is minder belastend voor de patiënt. Digitalisering kan zelfs oplossingen bieden, waardoor ouderen langer thuis blijven wonen. Ook kunnen mensen met een beperking of met