EMB

Optimale EMB-zorg is een ingewikkelde, mooie opgave

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij de zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Nog meer dan in de reguliere zorg, vraagt de diversiteit en kwetsbaarheid van deze groep om kwalitatieve aandacht voor het individu. Aly Waninge is lector binnen het lectoraat Healthy ageing,

Houden van mensen voor wie je expert wilt zijn

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op het abstractievermogen om te compenseren voor de visuele beperking. Er kan ook geen gebruik worden gemaakt van pictogrammen om structuur te geven aan de dag, wat iemand met een stoornis in het autistisch spectrum enorm helpt. De problematiek wordt exponentieel

Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn beperkingen in henzelf, maar ook in hun omgeving. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om actief te blijven. Waar ga je je verbeterde conditie voor gebruiken? Wat past er bij iemand?”, zegt Gineke Hanzen, sinds 1987 fysiotherapeut bij (de voorloper

Mensen met EMB hebben recht op eigen regie en ontplooiing

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn in alles afhankelijk van anderen. De zorg voor deze groep is daardoor tijdsintensief en uiterst complex. Omdat de kwaliteit van leven voor mensen met EMB gelijk staat aan de kwaliteit van zorg, is het essentieel dat er ruimte en tijd is voor eigen regie en ontplooiing. Mia Nijland, coördinator van het platform EMG, vertelt dat de zorg voor mensen met EMB heel breed

Oog voor de mens achter de beperking

Om kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) een zo fijn mogelijk leven te bieden, is het nodig om de unieke mens in hen te zien. Dat zegt Dinanda Zevalkink, orthopedagoog en gezondheidspsycholoog bij Frion. Wat maakt mensen met EMB zo bijzonder? “Wanneer een verre buitenstaander naar deze doelgroep zou kijken, kan die persoon zich afvragen wat voor zin het eigenlijk heeft om een dergelijk leven te leiden.

Ook mensen met EMB kunnen zich ontwikkelen

Om mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) de beste zorg te kunnen bieden, is niet alleen zorg maar ook ontwikkeling noodzakelijk. Dit vraagt veel kennis, maar ook veel tijd. Momenteel schieten de tarieven om deze tijdsintensieve zorg te kunnen bieden helaas tekort, aldus gedragswetenschappers Suzanne Jansen en Petra Poppes van ‘s Heeren Loo. Waarom is een focus op ontwikkeling belangrijk? Poppes: “Ontplooiing en eigen regie zijn basisbehoeften van ieder mens,