Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Geriatrie

‘Oudere revalidant vraagt speciale aandacht’

De behoefte aan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is de afgelopen jaren sterk toegenomen door de vergrijzing en de noodzaak langer thuis te blijven wonen. Dit constateert Annemieke Blokker van zorgorganisatie Valkenhof. “Het is een goede zaak om ouderen specialistisch te laten revalideren, in plaats van in de reguliere revalidatie.” Wat is het verschil tussen reguliere en geriatrische revalidatie? “Gaat het om geriatrische revalidatie, dan gaat het om behandeling die veelzijdig en

Meer bekend over het ontstaan van delirium

Het is vandaag Wereld Delirium Dag, want artsen én patiënten mogen zich meer bewust worden van de gevaren van het delirium. Nog geen week geleden promoveerde wetenschappelijk onderzoeker Angelique Egberts op een studie naar het delirium, waarmee ze de ontstaanswijze van het delier verder ontrafelde. Een bepaalde soort medicatie, een ontregeld immuunsysteem en een verstoring van de signaaloverdracht in de hersenen blijken bij te dragen bij aan het ontstaan van

Alle kwetsbare ouderen kunnen revalideren in GRZ

Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is extra aandacht nodig voor de meest kwetsbare doelgroep, zoals mensen met dementie. De ligduur van deze ouderen is misschien langer, maar ook zij kunnen met de juiste revalidatie goede resultaten behalen, betoogt Marco van Duuren, programmamanager Behandeling bij Aafje. Waarom is het belangrijk dat er binnen de GRZ aandacht is voor deze groep? “Van mensen die cognitief beperkt zijn, bijvoorbeeld door dementie, wordt vaak

Geriatrische revalidatiezorg anno 2018

Door veranderingen binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van de afgelopen jaren hebben steeds meer zorginstellingen deze zorg effectiever en efficiënter vormgegeven. Toch staat Nederland voor een aantal uitdagingen rond de optimale inrichting van het revalidatieproces, zowel voor patiënt als medewerker. De uitdaging ligt erin de kwaliteit van de GRZ in heel Nederland naar een hoger niveau te tillen, stelt Wilco Achterberg, hoogleraar Ouderengeneeskunde aan het LUMC en Topaz in Leiden.

Dankzij het revalidatie-EPD meer tijd voor betere zorg

Als gevolg van wetswijzigingen (overheveling naar de Zorgverzekeringswet en de nieuwe financieringsstructuur) hebben de GRZ-instellingen hun zorg effectiever en efficiënter moeten inrichten. Om de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) verder te optimaliseren, de beste zorg te kunnen bieden en samenwerking rondom de doelgroep te versterken, zijn registratie en analyse van behandelgegevens essentieel. Software kan dit proces versterken, vertelt Bonne Datema, CEO van VIR e-Care Solutions. Zijn bedrijf ondersteunt zorginstellingen door middel van

Geriatrische revalidatiezorg in ontwikkeling

Binnen de zorg is het ‘verkeerde bed’-probleem een bekende term. Mensen die een behandeling in het ziekenhuis hebben doorlopen en daar in principe klaar zijn, houden bedden bezet omdat ze nog niet in staat zijn naar huis terug te keren. Vaak gaat het om ouderen die naast het probleem waarvoor ze in het ziekenhuis zijn opgenomen ook kampen met comorbiditeit, een opeenstapeling van meerdere aandoeningen of moeilijkheden in de thuissituatie.

Kruisbestuiving tussen ziekenhuis en geriatrisch revalidatiecentrum

Om een zo goed en zo kort mogelijk revalidatieproces te bewerkstelligen, is een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en geriatrisch revalidatiecentrum essentieel, zeggen Rudi Dierkx en Miranda Mentzij. Beiden zijn werkzaam in het Centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) van tanteLouise te Bergen op Zoom. Voor wie is de GRZ bedoeld? Dierkx: “Zoals de naam al doet vermoeden, is het centrum opgericht voor oudere en kwetsbare patiënten met revalidatiedoelen betreffende zelfzorg