ADHD

Leven met ADHD

Onderzoekers van onder meer Radboudumc hebben twaalf genetische variaties gevonden die het risico op ADHD verhogen. Ze publiceren hierover in Nature Genetics. De resultaten kwamen tot stand door het combineren van grote groepen proefpersonen. Hoewel deze twaalf genen een bescheiden rol spelen in het ontstaan van de stoornis, is deze studie een zeer belangrijke stap in het begrijpen van de biologie van de aandoening. Over de oorzaak van ADHD is

Effecten ADHD-medicijnen op schoolprestaties klein

Medicatie voor kinderen met ADHD heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin zij 37 jaar onderzoek analyseerden. Zij adviseren daarom behandelaren om medicatie niet voor te schrijven met als doel schoolprestaties te verbeteren. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry. Verminderen van aandachtsproblemen Zeventig procent

Kinderen met ADHD behandelen door middel van neurofeedback

Kinderen met ADHD kunnen verschillende behandelingen ondergaan. Een met medicijnen bijvoorbeeld. Of met cognitieve gedragstherapie. Experimenteel psycholoog Martijn Arns van de Universiteit Utrecht onderzocht met een internationale groep onderzoekers een andere behandeling: neurofeedback. “Onze resultaten suggereren dat klinische voordelen behaald met neurofeedback bij kinderen met ADHD duurzame effecten hebben.” Arns’ bevindingen zijn verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry. Neurofeedback bij ADHD Bij neurofeedback worden hersengolven gemeten.

Bemoeien darmbacteriën zich met ADHD?

Onderzoekers van het Radboudumc, Donders Instituut en NIZO hebben een mogelijk verband gevonden tussen de (verhoogde) activiteit van bepaalde darmbacteriën en activiteit in de hersenen. Bij mensen met ADHD vonden ze een grotere hoeveelheid bacteriën die via dopamine de beloningscentra in de hersenen minder gevoelig zouden kunnen maken, een essentieel kenmerk van ADHD. Het is de eerste keer dat deze relatie is gevonden. Meer onderzoek is nodig om de relatie

Vijf hersengebieden betrokken bij ADHD in kaart gebracht

Bij mensen met ADHD zijn vijf hersengebieden kleiner dan bij mensen zonder ADHD. De verschillen zijn het duidelijkst bij kinderen en minder groot bij volwassenen. Dit blijkt uit de grootste neuro-imaging studie tot nu toe bij mensen met ADHD. De gevonden verschillen kunnen de vertraagde hersenontwikkeling verklaren die karakteristiek is voor deze aandachtsstoornis. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Barbara Franke van het Radboudumc en op 16 februari gepubliceerd

Nieuwe bewegingsziekte ontdekt

Bij een jonge patiënt met een bewegingsstoornis, een ontwikkelingsachterstand, autisme en ADHD is een nieuwe ziekte ontdekt. Uit onderzoek van het UMC Utrecht en het Max Planck Institute blijkt dat een fout in de communicatie tussen de zenuwen de oorzaak is. Deze fout is het gevolg van een mutatie in het DNA van het synaptische UNC13A-eiwit. Mogelijk speelt dit bij veel meer patiënten een rol. Complexe aandoeningen Het onderzoek dat

Geen schadelijke langetermijneffecten ADHD-medicatie

ADHD-medicatie leidt op lange termijn niet tot schadelijke effecten op de ontwikkeling van het brein van kinderen. Bovendien blijkt dat kinderen met ADHD die medicatie gebruiken dezelfde ontwikkeling laten zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek van hersenonderzoeker Lizanne Schweren van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert op 14 december aan de Rijksuniversiteit Groningen op de langetermijneffecten van medicatie bij

Informaticus vindt relatie tussen ADHD-kenmerken

Hyperactiviteit lijkt het gevolg van het niet goed kunnen richten van aandacht, en niet andersom. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit in een artikel in PlosOne. Het lijkt een aanwijzing dat de aanpak van ADHD zich beter op de AD dan de HD kan richten. ADHD is een combinatie van je moeilijk kunnen focussen (attention deficit, AD) en druk en impulsief gedrag (hyperactivity disorder, HD). Het

ADHD bij volwassenen toont vele gezichten

De symptomen van volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen. Ook de oorzaken van ADHD bij volwassenen zijn divers, concluderen Jeanette Mostert en Marten Onnink van het Radboudumc. Zij deden voor het eerst onderzoek naar een grote groep volwassenen met ADHD met behulp van cognitieve tests en beeldvormende technieken. Biologische oorzaken van ADHD bij volwassenen Meer dan de helft van de kinderen met ADHD houdt op volwassen leeftijd last van aandachtsproblemen

Patiëntenverhaal ADHD

Het algemene beeld van ADHD is dat iemand vooral heel druk is. Maar er is meer aan de hand. Marieke Bakker vertelt over de impact van ADHD op haar zoontje en de familie. Vaststelling van de diagnose ADHD “Toen onze zoon nog heel klein was, was het al een ‘doenig’ mannetje”, vertelt Marieke Bakker. Ze herinnert zich dat andere kinderen rustig konden spelen. Haar zoontje kon dat echter af en