Brein Algemeen

Marjons acromegalie: “Begin weer op mijn oude ik te lijken”

Openhartig vertelt Marjon (43) over haar zeldzame hypofyseaandoening acromegalie. In 2010 is ze geopereerd aan een hypofyse tumor en sindsdien krijgt ze maandelijks een injectie om de te hoge bloedwaarden van groeihormonen te remmen. “Anno 2017 is alles onder controle, de hoeveelheid groeihormoon is stabiel. Aan de injecties zal ik wel de rest van mijn leven vastzitten.” Wanneer ontdekte je dat jij acromegalie hebt? “De eerste klachten kreeg ik zo

Wie werkt, werkt aan zijn herstel

Voor mensen met een psychische aandoening is het hebben van een baan erg belangrijk voor het herstelproces, daar zijn de deskundigen het over eens. Van deze groep is echter maar een klein deel daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt. Hoe komt dat en hoe kan dat aantal worden verhoogd? Sneller herstel “Steeds meer behandelaren erkennen het: als je ziek bent, is het beter om niet te lang buiten het arbeidsproces te

Positieve psychologie sterk in opkomst

De traditionele psychiatrie draait om het wegnemen van klachten en het leren leven met een psychische aandoening. De positieve psychologie gaat een stap verder: hoe kan iemand niet alleen ‘leren leven met’, maar de koe bij de horens vatten en zich verder persoonlijk ontwikkelen ondanks zijn of haar aandoening? Helemaal nieuw is de toepassing van positieve psychologie niet. Halverwege de vorige eeuw had de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow het ook

Minder stigma’s door ervaringsdeskundigheid

Het belang van ervaringsdeskundigheid dringt steeds meer door in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ervaringsdeskundigen worden ingezet in een-op-een-relaties met cliënten omdat zij deskundig zijn op het gebied van leven met psychisch lijden. Zij kunnen daarnaast een emancipatoire invloed uitoefenen op cliënten en bijdragen aan het verminderen van stigma’s rond psychische kwetsbaarheid bij hulpverleners. Ervaringsdeskundigen: middel, geen doel De inzet van ervaringsdeskundigen is geen doel maar een middel om de ggz

3 ex-patiënten over forensische psychiatrie

De overstap van de forensische psychiatrie naar de reguliere ggz (geestelijke gezondheidszorg) vraagt om lef, aanpassingsvermogen en vertrouwen. De weg richting resocialisatie is immers soms een lange. Toch kan de weg met de juiste begeleiding zonder al te veel hobbels worden bewandeld. Gerrie, Jan en Chantal zijn drie voormalig forensisch psychiatrisch patiënten. Ze vertellen over hun uitdagingen en kansen. Gerrie (32): ‘meer dan je dossier’ Het gaat nu goed met

Psychiatrische stoornissen in kindertijd verhogen risico op latere verslaving

​​​Een psychiatrische stoornis in de kindertijd verhoogt de kans dat iemand later een middelenverslaving ontwikkelt. Dit blijkt uit onderzoek van postdoc Annabeth Groenman van het UMCG, Tieme Jansen en Jaap Oosterlaan van de VU. Zij publiceren hierover in het wetenschappelijk magazine Jour​nal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (JAACAP). ADHD risicofactor voor verslavingen Het is al langer bekend dat ADHD een risicofactor is voor latere verslavingen, maar

Geen tijd te verliezen bij anorexia

Binnen zorg voor patiënten met anorexia nervosa is snelheid van behandeling cruciaal. Bij deze ziekte is er geen tijd te verliezen. Wachtlijsten en stijgende bureaucratie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vormen hiervoor een obstakel. Ook de overgang van jeugd naar volwassenheid bij de patiënten zorgt voor moeilijkheden. Moeizame diagnose Het duurt doorgaans lang voordat een eetstoornis als zodanig wordt erkend, vertelt professor Eric van Furth, voorzitter van de Nederlandse Academie

“Scheer psychisch beperkten niet over één kam”

Voor mensen met complexe psychische problematiek of een verstandelijke beperking verdwijnt een herstelgerichte visie tijdens het behandelproces nog wel eens naar de achtergrond. De behandeling is er in zulke gevallen hoofdzakelijk op gericht symptomen te bestrijden en biedt onvoldoende perspectief op de mogelijkheden die cliënten, ook met hun ziektebeeld, kunnen hebben. Individu apart behandelen Dit stelt Jac van der Klink, hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid aan Tilburg University. “Mensen

Ondersteuning voor (on)zichtbare kwetsbaarheid

Voor kwetsbare doelgroepen zijn aangepaste woonvormen van groot belang om te kunnen participeren in de maatschappij. Dat geldt voor mensen met een zichtbare kwetsbaarheid, zoals ouderen, maar ook voor mensen bij wie niet direct zichtbaar is dat er iets aan de hand is. Niet-aangeboren hersenletsel Een aandoening waar niet altijd evenveel aandacht voor is, vanwege de veelal onzichtbare kenmerken, is niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij iemand met NAH is sprake van

Zelfvertrouwen lager bij meisjes met astma of eczeem

Meisjes in de basisschoolleeftijd met astma of eczeem hebben gemiddeld minder zelfvertrouwen dan meisjes zonder deze aandoeningen. Bij jongens is er gemiddeld genomen geen effect op het zelfvertrouwen. Zowel jongens als meisjes met astma of eczeem ervaren wel fysieke beperkingen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het CBS en het Erasmus MC met gegevens van 5,3 duizend kinderen uit de Gezondheidsenquête van het CBS tussen 2010 en 2013. Hierin