Blijf op de hoogte

Korsakov

Eigen regie ondanks syndroom van Korsakov

Mensen die gediagnosticeerd zijn met het syndroom van Korsakov kunnen niet meer worden genezen. Wel kan verergering worden voorkomen, wanneer de aandoening in het voorstadium, bij de ziekte van Wernicke,…

Multidisciplinaire zorg voor Korsakov-patiënten

Niemand verdient het om tussen wal en schip te geraken. Zo ook niet de groep mensen met het korsakovsyndroom, die vaak zonder enig of met een heel klein sociaal vangnet…

Een zo gewoon mogelijk leven leiden centraal bij Korsakov

Mensen met het Korsakovsyndroom zijn vaak niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Om zichzelf en de (in)directe omgeving te beschermen worden ze vaak in een beschermde woonomgeving ondergebracht.…

Weinig begrip voor mensen met het syndroom van Korsakov

Marco loopt ernstig verward rond in het winkelcentrum van zijn woonwijk. Voor velen die er winkelen en werken is hij een bekend gezicht, ‘de alcoholverslaafde met verwarde praatjes’. Ze realiseren…

Rust, reinheid en regelmaat voor Korsakov-cliënten

In een beschermde woonvoorziening leven zorgt voor een tweestrijd in het gevoel van Korsakov-cliënten. Enerzijds achten ze zichzelf qua leeftijd en vaardigheden in staat om zelfstandig te wonen. Aan de…

Snel ingrijpen kan Korsakov voorkomen

Een man van rond de 60 jaar meldt zich met een pijnlijke pols bij de huisarts. Hij is gevallen, kan niet meer lopen, maar is ook ernstig verward en ziet…

Een zorgprogramma voor de Korsakov-patiënt

Wat de beste zorg betreft, valt de Korsakov-patiënt vaak tussen wal en schip. Daarom ontwikkelt het Kenniscentrum Korsakov een zorgprogramma om de zorg beter te laten aansluiten op de behoeften…

Individuele benadering voor mensen met Korsakov

Mensen met het syndroom van Korsakov zijn gebaat bij een individuele benadering die aansluit bij hun persoonlijkheid, interesses en vaardigheden. Op het moment dat zij niet langer zelfstandig kunnen wonen,…

Uitdagingen in de zorg voor Korsakov

Het syndroom van Korsakov houdt een permanente hersenbeschadiging in, waardoor de patiënt geen inzicht heeft in zijn ziekte. Voordat een patiënt met Korsakov wordt opgenomen, is er bovendien vaak geen…

Blijf op de hoogte